ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [145]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu  ariyasaccesu  .  kathañca  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati  catūsu  ariyasaccesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti 2-.
   {145.1} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī   vā   dhammesu   viharati   samudayavayadhammānupassī
vā    dhammesu    viharati    atthi    dhammāti   vā
@Footnote: 1 pāṭhantare puna paṭhamabhāṇavāroti dissaṃti. 2 pāṭhantare iti ajjhattaṃ vā .pe.
@paṭhamabhāṇavāroti imāni na dissanti.
Panassa  sati  paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya patissatimattāya
anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu  dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu 1- . saccapabbaṃ .
Paṭhamabhāṇavāro.
   [146] 2- Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ . jātipi dukkhā
jarāpi  dukkhā  maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi
dukkhā  appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   {146.1} Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhikkhave jāti.
   {146.2} Katamā ca bhikkhave jarā. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno
saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
   {146.3} Katamañca bhikkhave maraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu
maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.
   {146.4}  Katamo  ca  bhikkhave soko . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena  byasanena  samannāgatassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. ettakamidaṃ. 2 Po. Ma. vitthārapāṭho.
Aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko  socanā  socitattaṃ
antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave soko.
   {146.5}  Katamo ca bhikkhave paridevo . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo  paridevo  ādevanā  paridevanā
ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave paridevo.
   {146.6} Katamañca bhikkhave dukkhaṃ . yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ.
   {146.7} Katamañca bhikkhave domanassaṃ . yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ asātaṃ cetosamphassajaṃ 1- dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ
vuccati bhikkhave domanassaṃ.
   {146.8} Katamo ca bhikkhave upāyāso . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena   phuṭṭhassa   āyāso   upāyāso   āyāsitattaṃ
upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.
   {146.9}  Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho .
Idha bhikkhave yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā
gandhā rasā phoṭṭhabbā [2]- ye vā panassa te honti anatthakāmā
ahitakāmā  aphāsukāmā ayogakkhemakāmā yā tehi saṅgati samāgamo
samodhānaṃ  missībhāvo  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  appiyehi  sampayogo
dukkho.
   {146.10} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha
bhikkhave  yassa  te  honti  iṭṭhā  kantā manāpā rūpā saddā
@Footnote: 1 Ma. mano ... 2 Ma. dhammā.
Gandhā rasā phoṭṭhabbā [1]- ye vā panassa te honti atthakāmā
hitakāmā  phāsukāmā  yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā
vā  bhaginī  vā  mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā yā
tehi  asaṅgati  asamāgamo  asamodhānaṃ  amissībhāvo  ayaṃ  vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
   {146.11} Katamañca bhikkhave yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ .
Jātidhammānaṃ  bhikkhave sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ
na jātidhammā assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti na kho panetaṃ
icchāya pattabbaṃ idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ . Jarādhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ .... Byādhidhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ ... . Maraṇadhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ ... . sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ  evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammā  assāma  na  ca  vata no sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  āgaccheyyunti  na  kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ.
   {146.12}  Katame  ca bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā    seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho   vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccanti bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā . idaṃ
vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [147]  Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ . yāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhammā .  2 Ma. dukkhasamudayaṃ.
Taṇhā  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.
   {147.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā
uppajjati kattha nivīsamānā nivīsati . Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.2} Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
Sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivīsamānā
nivīsati.
   {147.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā    phoṭṭhabbasañcetanā   dhammasañcetanā   loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati . Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [148] Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ. Yo tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
   {148.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha pahiyyamānā pahiyyati
kattha  nirujjhamānā nirujjhati . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.2} Kiñci loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
Etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā
nirujjhati  . sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati   ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso   kāyasamphasso   manosamphasso   loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā   taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā  phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ    etthesā    taṇhā   pahiyyamānā   pahiyyati
Ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro  dhammavicāro  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [149] Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhi.
   {149.1} Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   {149.2} Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo. Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   {149.3} Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
Veramaṇī ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   {149.4}  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . pāṇātipātā
veramaṇī adinnādānā veramaṇī kāmesumicchācārā veramaṇī ayaṃ vuccati
bhikkhave sammākammanto.
   {149.5}  Katamo  ca bhikkhave sammāājīvo . idha bhikkhave
ariyasāvako  micchāājīvaṃ  pahāya  sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo.
   {149.6} Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti
vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo.
   {149.7} Katamā ca bhikkhave sammāsati. Idha bhikkhave bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ   .  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī
Sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  ayaṃ  vuccati
bhikkhave sammāsati.
   {149.8}  Katamo  ca  bhikkhave sammāsamādhi . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā
upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti
yantaṃ   ariyā   ācikkhanti   upekkhako  satimā  sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ vuccati
bhikkhave sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
   [150] Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā
hoti   yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca
viharati  na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu
Dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 116-126. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=145&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=145&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=145&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=145&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=145              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=6135              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=6135              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :