ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
            Naḷakapānasuttaṃ
   [195] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu viharati naḷakapāne
palāsavane . tena kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā
kulaputtā  bhagavantaṃ  uddissa  saddhā  agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā
honti āyasmā ca anuruddho āyasmā ca bhaddiyo 1- āyasmā ca
kimbilo  āyasmā  ca  bhagu āyasmā ca koṇḍañño 2- āyasmā
ca  revato āyasmā ca ānando aññe ca abhiññātā abhiññātā
kulaputtā  .  tena  kho  pana  samayena  bhagavā  bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse nisinno hoti . atha kho bhagavā [3]- kulaputte ārabbha
bhikkhū  āmantesi  ye  te bhikkhave kulaputtā mamaṃ uddissa saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  kacci te bhikkhave [4]- abhiratā
brahmacariyeti. [5]- Te bhikkhū tuṇhī ahesuṃ.
   {195.1}  Dutiyampi  kho bhagavā te kulaputte ārabbha bhikkhū
āmantesi  ye  te  bhikkhave  kulaputtā  mamaṃ  uddissa  saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  kacci  te bhikkhave bhikkhū abhiratā
brahmacariyeti  .  dutiyampi kho te bhikkhū tuṇhī ahesuṃ . tatiyampi
kho  bhagavā  te  kulaputte  ārabbha  bhikkhū  āmantesi ye te
bhikkhave  kulaputtā  mamaṃ  uddissa  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. evaṃ. Sī. Yu. nandiyo .  2 Ma. evaṃ. Sī. Yu. koṇḍadhāno.
@3 Po. Ma. Yu. te . 4 Po. Ma. Yu. bhikkhū .  5 evaṃ vutte.
Pabbajitā  kacci  te  bhikkhave  bhikkhū  abhiratā  brahmacariyeti .
Tatiyampi kho te bhikkhū tuṇhī ahesuṃ.
   [196]  Atha  kho  bhagavato  etadahosi yannūnāhaṃ teva 1-
kulaputte  puccheyyanti  .  atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ anuruddhaṃ
āmantesi  kacci  tumhe  anuruddhā  2- abhiratā brahmacariyeti .
Taggha  mayaṃ  bhante  abhiratā brahmacariyeti . sādhu sādhu anuruddhā
etaṃ  kho  anuruddhā  tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  abhirameyyātha  brahmacariye yena
tumhe  anuruddhā  bhadrena  yobbanena  samannāgatā paṭhamena vayasā
susukāḷakesā kāme paribhuñjeyyātha tena tumhe anuruddhā bhadrena 3-
yobbanena  samannāgatā  paṭhamena  vayasā  susukāḷakesā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajitā te 4- kho pana tumhe anuruddhā neva rājābhinītā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  na  corābhinītā  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitā  na  iṇaṭṭā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā
na  bhayaṭṭā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  na  ājīvikāpakatā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  apica  khomhi  otiṇṇo  jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  nanu  tumhe  anuruddhā
evaṃ saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitāti. Evaṃ bhante.
@Footnote: 1 Ma. vasaddo natthi . 2 Po. anuruddha. sabbattha īdisameva . 3 Ma. bhadrenapi.
@4 Ma. te ca kho.
   {196.1} Evaṃ pabbajitena ca pana anuruddhā kulaputtena kimassa 1-
karaṇīyaṃ. Vivekaṃ anuruddhā kāmehi vivekaṃ akusalehi dhammehi pītisukhaṃ nādhigacchati
aññaṃ  vā  2- tato santataraṃ . tassa abhijjhāpi cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhati  byāpādopi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  thīnamiddhampi  cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhati  uddhaccakukkuccampi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati
vicikicchāpi  cittaṃ  pariyādāya tiṭṭhati aratipi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati
tandīpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  vivekaṃ anuruddhā kāmehi vivekaṃ
akusalehi  dhammehi  pītisukhaṃ  nādhigacchati aññaṃ vā tato santataraṃ .
Vivekaṃ  anuruddhā kāmehi vivekaṃ akusalehi dhammehi pītisukhaṃ adhigacchati
aññaṃ  vā  tato  santataraṃ . tassa abhijjhāpi cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  byāpādopi  cittaṃ  na  pariyādāya tiṭṭhati thīnamiddhampi cittaṃ
na  pariyādāya  tiṭṭhati uddhaccakukkuccampi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati
vicikicchāpi  cittaṃ  na pariyādāya tiṭṭhati aratipi cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  tandīpi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati vivekaṃ anuruddhā kāmehi
vivekaṃ akusalehi dhammehi pītisukhaṃ adhigacchati aññaṃ vā tato santataraṃ.
   [197] Kinti vo anuruddhā mayi hoti ye āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  3-  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyā
appahīnā  te  tathāgatassa  tasmā  tathāgato  saṅkhāyekaṃ paṭisevati
saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodetīti .
@Footnote: 1 Ma. kiṃ maññasi karaṇīyanti .  2 Ma. ca . 3 Po. sadarathā. sabbattha īdisameva.
Evaṃ  kho  no  bhante  bhagavati  hoti  ye āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyā  pahīnā
te  tathāgatassa  tasmā  tathāgato saṅkhāyekaṃ paṭisevati saṅkhāyekaṃ
adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodetīti . sādhu sādhu
anuruddhā tathāgatassa anuruddhā ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ jātijarāmaraṇiyā pahīnā te ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  1-  āyatiṃ anuppādadhammā seyyathāpi
anuruddhā  tālo  matthakacchinno  abhabbo  puna  virūḷhiyā evameva
kho  anuruddhā  tathāgatassa  ye  āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇiyā pahīnā [2]- ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā
tathāgato  saṅkhāyekaṃ  paṭisevati  saṅkhāyekaṃ  adhivāseti  saṅkhāyekaṃ
parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodetīti.
   [198]  Taṃ  kiṃ  maññasi  anuruddhā kaṃ atthavasaṃ sampassamāno
tathāgato  sāvake abbhatīte 3- kālakate upapattīsu byākaroti asu
amutra uppanno 4- asu amutra uppannoti 5- . bhagavaṃmūlakā 6-
no  bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā sādhu vata bhante
bhagavantaṃyeva  paṭibhātu etassa bhāsitassa attho bhagavato sutvā bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. evaṃ anabhāvakatā. Sī. Yu. anabhāvakatā .  2 Po. te.. Ma. īdisameva.
@3 Po. ārabhatite. ito paraṃ īdisameva. 4-5 Po. Ma. upapanno.
@ito paraṃ īdisameva. 6 Ma. Yu. bhagavaṃmūlikā.
Dhāressantīti . na kho anuruddhā tathāgato janakuhanatthaṃ na janalapanatthaṃ
na  lābhasakkārasilokānisaṃsatthaṃ  na  iti  maṃ jano jānātūti sāvake
abbhatīte  kālakate  upapattīsu  byākaroti  asu  amutra  uppanno
asu  amutra uppannoti . santi ca kho anuruddhā kulaputtā saddhā
oḷāravedā  oḷārapāmujjā  te  taṃ  sutvā  tathattāya  cittaṃ
upasaṃharanti tesaṃ taṃ anuruddhā hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāya.
   [199]  Idhānuruddhā bhikkhu suṇāti itthannāmo bhikkhu kālakato
so  bhagavatā   byākato  aññāya  saṇṭhahīti  na kho no bhante
bhagavati  evaṃ  hoti  ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiyā  appahīnā  te  tathāgatassa
tasmā tathāgato saṅkhāyekaṃ paṭisevati saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ
parivajjeti  saṅkhāyekaṃ  vinodetīti  so kho panassa āyasmā sāmaṃ
diṭṭho  vā  hoti anussavasuto vā evaṃsīlo so āyasmā ahosi
itipi  evaṃdhammo  so  āyasmā  ahosi  itipi  evaṃpañño  so
āyasmā  ahosi  itipi  evaṃvihārī  so  āyasmā  ahosi itipi
evaṃ  vimutto  so āyasmā ahosi itipīti . so tassa saddhañca
sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussaranto  tathattāya  cittaṃ
upasaṃharati  .  evampi kho anuruddhā bhikkhuno phāsuvihāro hoti .
Idhānuruddhā  bhikkhu  suṇāti  itthannāmo  bhikkhu  kālakato  so
bhagavatā  byākato  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokāti
So  kho panassa āyasmā sāmaṃ diṭṭho vā hoti anussavasuto vā
evaṃsīlo  so  āyasmā ahosi itipi evaṃdhammo .pe. evaṃpañño
... evaṃvihārī ...  evaṃ vimutto so āyasmā ahosi itipīti. So
tassa  saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussaranto
tathattāya  1-  cittaṃ  upasaṃharati . evampi kho anuruddhā bhikkhuno
phāsuvihāro hoti.
   {199.1} Idhānuruddhā bhikkhu suṇāti itthannāmo bhikkhu kālakato
so  bhagavatā  byākato tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ
karissatīti so kho panassa āyasmā sāmaṃ diṭṭho vā hoti anussavasuto
vā evaṃsīlo so āyasmā ahosi itipi evaṃdhammo .pe. Evaṃpañño ...
Evaṃvihārī ... evaṃ vimutto so āyasmā ahosi itipīti. So tassa
saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussaranto  tathattāya
cittaṃ upasaṃharati. Evampi kho anuruddhā bhikkhuno phāsuvihāro hoti.
   {199.2} Idhānuruddhā bhikkhu suṇāti itthannāmo bhikkhu kālakato
so  bhagavatā  byākato  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā sotāpanno
avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  so kho panassa āyasmā
sāmaṃ diṭṭho vā hoti anussavasuto 2- vā evaṃsīlo so āyasmā ahosi
itipi evaṃdhammo .pe. Evaṃpañño ... Evaṃvihārī ... Evaṃ vimutto so āyasmā
@Footnote: 1 Ma. tadatthāya. sabbattha īdisameva .  2 Ma. anussāssuto.
Ahosi  itipīti  .  so  tassa  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca
paññañca  anussaranto  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati  .  evampi
kho anuruddhā bhikkhuno phāsuvihāro hoti.
   [200]  Idhānuruddhā  bhikkhunī  suṇāti  itthannāmā  bhikkhunī
kālakatā  sā bhagavatā byākatā aññāya saṇṭhahīti sā kho panassā
bhaginī  sāmaṃ diṭṭhā vā hoti anussavasutā vā evaṃsīlā sā bhaginī
ahosi  itipi  evaṃdhammā  sā  bhaginī ahosi itipi evaṃpaññā sā
bhaginī ahosi itipi evaṃvihārinī sā bhaginī ahosi itipi evaṃ vimuttā
sā  bhaginī  ahosi  itipīti  . sā tassā saddhañca sīlañca sutañca
cāgañca  paññañca  anussarantī  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati .
Evampi kho anuruddhā bhikkhuniyā phāsuvihāro hoti.
   {200.1}  Idhānuruddhā  bhikkhunī  suṇāti  itthannāmā  bhikkhunī
kālakatā   sā  bhagavatā  byākatā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ    parikkhayā    opapātikā    tatthaparinibbāyinī
anāvattidhammā  tasmā  lokāti  sā kho panassā 1- bhaginī sāmaṃ
diṭṭhā vā hoti anussavasutā vā evaṃsīlā sā bhaginī ahosi itipi
evaṃdhammā  sā  bhaginī  ahosi  itipi  evaṃpaññā  sā  bhaginī
ahosi  itipi  evaṃvihārinī  sā  bhaginī ahosi itipi evaṃ vimuttā
sā  bhaginī  ahosi  itipīti  . sā tassā saddhañca sīlañca sutañca
cāgañca  paññañca  anussarantī  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati .
@Footnote: 1 Ma. pana.
Evampi  kho  anuruddhā bhikkhuniyā phāsuvihāro hoti . idhānuruddhā
bhikkhunī  suṇāti  itthannāmā  bhikkhunī  kālakatā  sā  bhagavatā
byākatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā
sakadāgāminī  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ karissatīti
sā  kho  panassā  bhaginī sāmaṃ diṭṭhā vā hoti anussavasutā vā
evaṃsīlā sā bhaginī ahosi itipi evaṃdhammā .pe. evaṃpaññā ...
Evaṃvihārinī ... evaṃ vimuttā sā bhaginī ahosi itipīti. Sā tassā
saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussarantī  tathattāya
cittaṃ upasaṃharati. Evampi kho anuruddhā bhikkhuniyā phāsuvihāro hoti.
   {200.2}  Idhānuruddhā  bhikkhunī  suṇāti  itthannāmā  bhikkhunī
kālakatā  sā  bhagavatā  byākatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā  sambodhiparāyanāti  sā  kho
panassā bhaginī sāmaṃ diṭṭhā vā hoti anussavasutā vā evaṃsīlā sā
bhaginī ahosi itipi evaṃdhammā .pe. evaṃpaññā ... Evaṃvihārinī ...
Evaṃ  vimuttā  sā  bhaginī  ahosi itipīti . sā tassā saddhañca
sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca  anussarantī  tathattāya  cittaṃ
upasaṃharati. Evampi kho anuruddhā bhikkhuniyā phāsuvihāro hoti.
   [201]  Idhānuruddhā  upāsako  suṇāti itthannāmo upāsako
kālakato   so  bhagavatā  byākato  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  upapātiko  tattha  parinibbāyī anāvattidhammo
Tasmā  lokāti  so kho panassa āyasmā sāmaṃ diṭṭho vā hoti
anussavasuto  vā  evaṃsīlo  so āyasmā ahosi itipi evaṃdhammo
so  āyasmā  ahosi  itipi  evaṃpañño  so  āyasmā  ahosi
itipi  evaṃvihārī  so  āyasmā  ahosi itipi evaṃ vimutto so
āyasmā  ahosi  itipīti  .  so  tassa  saddhañca sīlañca sutañca
cāgañca  paññañca  anussaranto  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati .
Evampi kho anuruddhā upāsakassa phāsuvihāro hoti.
   {201.1}  Idhānuruddhā upāsako suṇāti itthannāmo upāsako
kālakato  so  bhagavatā  byākato  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ karissatīti so kho panassa āyasmā sāmaṃ diṭṭho vā hoti
anussavasuto vā evaṃsīlo so āyasmā ahosi itipi evaṃdhammo .pe.
Evaṃpañño ... evaṃvihārī ... evaṃ vimutto so āyasmā ahosi
itipīti  .  so  tassa  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca paññañca
anussaranto  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati  . evampi kho anuruddhā
upāsakassa phāsuvihāro hoti.
   {201.2}   Idhānuruddhā  upāsako  suṇāti  itthannāmo
upāsako  kālakato  so  bhagavatā  byākato  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpanno  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti
so  kho  panassa  āyasmā  sāmaṃ  diṭṭho vā hoti anussavasuto
vā   evaṃsīlo  so  āyasmā  ahosi  itipi  evaṃdhammo
.pe. Evaṃpañño ... evaṃvihārī ... evaṃ vimutto so āyasmā
ahosi  itipīti  .  so  tassa  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca
paññañca  anussaranto  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati  .  evampi
kho anuruddhā upāsakassa phāsuvihāro hoti.
   [202]  Idhānuruddhā  upāsikā  suṇāti itthannāmā upāsikā
kālakatā   sā  bhagavatā  byākatā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātikā tattha parinibbāyinī anāvattidhammā
tasmā  lokāti  sā  kho  panassā bhaginī sāmaṃ diṭṭhā vā hoti
anussavasutā vā evaṃsīlā sā bhaginī ahosi itipi evaṃdhammā .pe.
Evaṃpaññā ... evaṃvihārinī ... Evaṃ vimuttā sā bhaginī ahosi itipīti.
Sā  tassā  saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca paññañca anussarantī
tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati  .  evampi  kho anuruddhā upāsikāya
phāsuvihāro hoti.
   {202.1}  Idhānuruddhā upāsikā suṇāti itthannāmā upāsikā
kālakatā  sā  bhagavatā  byākatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāminī sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ karissatīti sā kho panassā bhaginī sāmaṃ diṭṭhā vā hoti
anussavasutā vā evaṃsīlā sā bhaginī ahosi itipi evaṃdhammā .pe.
Evaṃpaññā ... evaṃvihārinī ... Evaṃ vimuttā sā bhaginī ahosi itipīti.
Sā  tassā  saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca paññañca anussarantī
Tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati  .  evampi  kho anuruddhā upāsikāya
phāsuvihāro hoti.
   {202.2}   Idhānuruddhā  upāsikā  suṇāti  itthannāmā
upāsikā  kālakatā  sā  bhagavatā  byākatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ
parikkhayā  sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā  sambodhiparāyanāti
sā  kho  panassā  bhaginī sāmaṃ diṭṭhā vā hoti anussavasutā vā
evaṃsīlā  sā  bhaginī  ahosi  itipi  evaṃdhammā sā bhaginī ahosi
itipi [1]- evaṃvihārinī sā bhaginī ahosi itipi evaṃ vimuttā sā
bhaginī  ahosi  itipīti  .  sā  tassā  saddhañca  sīlañca  sutañca
cāgañca  paññañca  anussarantī  tathattāya  cittaṃ  upasaṃharati .
Evampi kho anuruddhā upāsikāya phāsuvihāro hoti.
   {202.3}  Iti  kho  anuruddhā  tathāgato na janakuhanatthaṃ na
janalapanatthaṃ  na  lābhasakkārasilokānisaṃsatthaṃ  na  iti  maṃ  jano
jānātūti  sāvake  abbhatīte  2-  kālakate  upapattīsu byākaroti
asu amutra uppanno 3- asu amutra uppannoti 4- . santi 5-
kho  anuruddhā  kulaputtā  saddhā  oḷāravedā  oḷārapāmujjā
te  taṃ  sutvā tathattāya cittaṃ upasaṃharanti tesantaṃ anuruddhā hoti
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  anuruddho  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Naḷakapānasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Po. Ma. evaṃpaññā sā bhaginī ahosi itipi .  2 Po. ārabhati te.
@3-4 Po. Yu. upapanno .  5 Ma. Yu. santi ca kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 203-213. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=195&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=195&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=195&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=195&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=195              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3320              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3320              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :