ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [238]  Naham  bhikkhave adikeneva annaradhanam vadami apica
bhikkhave  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada  annaradhana
hoti  .  kathanca bhikkhave anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipada
annaradhana  hoti  .  idha  bhikkhave  saddhajato  upasankamati
upasankamanto  payirupasati  payirupasanto  sotam  odahati ohitasoto
dhammam  sunati  sutva dhammam 1- dhareti dhatanam 2- dhammanam attham
upaparikkhati   attham   upaparikkhato   dhamma   nijjhanam  khamanti
dhammanijjhanakkhantiya  3-  sati  chando  jayati  chandajato ussahati
ussahitva  4-  tuleti tulayitva padahati pahitatto samano kayena
ceva paramam saccam sacchikaroti pannaya ca nam ativijjha passati.
   {238.1} Sapi nama bhikkhave saddha nahosi tampi nama bhikkhave
upasankamanam  nahosi  sapi  nama  bhikkhave  payirupasana  nahosi
tampi  nama  bhikkhave  sotavadhanam  nahosi  tampi  nama bhikkhave
dhammassavanam  nahosi  sapi  nama  bhikkhave  dhammadharana  nahosi
sapi nama bhikkhave atthupaparikkhata 5-  nahosi sapi nama bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. dhammesu . 2 Ma. dhatanam . 3 Ma. dhammanij... . 4 Ma. ussahetva.
@5 Yu. atthupaparikkha.
Dhammanijjhanakkhanti  nahosi  sopi  nama  bhikkhave  chando  nahosi
sopi  nama  bhikkhave ussaho nahosi sapi nama bhikkhave tulana
nahosi  tampi  nama  bhikkhave  padhanam nahosi vippatipannattha 1-
bhikkhave micchapatipannattha 2- bhikkhave kivadurevime bhikkhave moghapurisa
apakkanta imasma dhammavinaya.
   [239]  Atthi  bhikkhave  catuppadam  veyyakaranam  yassudditthassa
vinnu  puriso nacirasseva pannaya attham ajaneyya uddisissama 3-
vo  bhikkhave  ajanissatha metanti . ke ca mayam bhante ke ca
dhammassa annataroti . yopi so bhikkhave sattha amisagaruko 4-
amisadayado  amisehi  samsattho  viharati  tassapayam  evarupi
panopanaviya  5-  na upeti evanca no assa atha nam kareyyama
na  ca  no  evamassa na nam kareyyamati . kimpana bhikkhave yam
tathagato  sabbaso  amisehi  visamsattho  viharati  saddhassa  bhikkhave
savakassa satthu sasane pariyogayha 6- vattato ayamanudhammo 7- hoti
sattha bhagava savakohamasmi 8- janati bhagava naham janamiti.
   {239.1} Saddhassa bhikkhave savakassa satthu sasane pariyogayha
vattato  rulhaniyam  9-  satthu  sasanam  hoti ojavantam . saddhassa
bhikkhave   savakassa   satthu   sasane   pariyogayha  vattato
ayamanudhammo  10-  hoti  kamam  taco  ca  naharu  ca atthi ca
avasussatu  11-  me  12-  sarire  avasussatu  13-  mamsalohitam
@Footnote: 1 Po. vippatipannattham .  2 Po. micchapatipannattham .  3 Ma. udditthassapi
@bhikkhave. Yu. uddisissami . 4 Ma. Yu. amisagaru .  5 Si. Yu. panopanavidha.
@6 Po. Yu. pariyogaya . 7-10 Po. ayam pana dhammo .  8 Ma. savakohamasmiti.
@9 Yu. rulhniyam. 11 Ma. Yu. avasissatu. 12 Yu. meti patho natthi.
@13 Yu. upasussatu.
Yantam  purisathamena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbam  na  tam
apapunitva  viriyassa  santhanam  bhavissatiti  .  saddhassa  bhikkhave
savakassa  satthu  sasane pariyogayha vattato dvinnam phalanam annataram
phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese anagamitati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Kitagirisuttam nitthitam dasamam.
         Bhikkhuvaggo nitthito dutiyo.
            ---------
          Tassa vaggassa uddanam
    kunjararahulasassataloko 1- malunkyaputto ca bhaddalinamo
    dijakhuddasahampatiyacana nalakipadaragirinamo asamo pavaro
           dutiyo varavaggo.
            --------
@Footnote: 1 Ma. kunjaro rahulo yassa satthussa loka
@   malukyaputtatathabhaddalinamani
@   pancannam sahampatiyacanathanali
@   kitagiri nama asamo pavaro.
@   dutiyo varavaggo
@   bhikkhuvaggo nitthito.
           Paribbajakavaggo
            ------
          culavacchagottasuttam 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 233-236. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=238&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=238&items=2&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=238&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=238&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=238              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3465              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3465              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :