ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
            Jīvakasuttaṃ
   [56]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
jīvakassa  komārabhaccassa  ambavane . atha kho jīvako komārabhacco
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho jīvako komārabhacco
bhagavantaṃ  etadavoca  sutametaṃ  bhante  samaṇaṃ  gotamaṃ  uddissa
pāṇaṃ  ārabhanti  taṃ  samaṇo  gotamo  jānaṃ  uddissa  kataṃ  maṃsaṃ
paribhuñjati  paṭicca  kammanti  ye  te 1- bhante evamāhaṃsu samaṇaṃ
gotamaṃ  uddissa  pāṇaṃ  ārabhanti  taṃ  samaṇo  gotamo  jānaṃ
uddissa  kataṃ  maṃsaṃ  paribhuñjati  paṭicca  kammanti  kacci te bhante
bhagavatā  vuttavādino  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkhanti
dhammassa  cānudhammaṃ  byākaronti  na  ca  koci  sahadhammiko
vādānuvādo gārayhaṭṭhānaṃ 2- āgacchatīti.
   [57]  Ye te jīvaka evamāhaṃsu samaṇaṃ gotamaṃ uddissa pāṇaṃ
ārabhanti  taṃ  samaṇo  gotamo  jānaṃ  uddissa kataṃ maṃsaṃ paribhuñjati
paṭicca  kammanti  na  me  te  vuttavādino  3-  abbhācikkhanti
ca  4-  maṃ te asatā abhūtena tīhi kho ahaṃ jīvaka ṭhānehi maṃsaṃ
apparibhoganti  vadāmi  diṭṭhaṃ  sutaṃ  parisaṅkitaṃ  imehi  kho  ahaṃ
@Footnote: 1 Ma. ye te bhagavantaṃ . 2 yu gārayhaṃ ṭhānanti dissati . 3 Po. vuttavādino
@asatā abhūtena abbhācikkhanti tīhi kho .... ca maṃ te-ti tayo pāṭhā na dissanti.
@4 Ma. Yu. ca pana mante.
Jīvaka  tīhi  ṭhānehi  maṃsaṃ apparibhoganti vadāmi tīhi kho ahaṃ jīvaka
ṭhānehi  maṃsaṃ  paribhoganti  vadāmi  adiṭṭhaṃ  asutaṃ  aparisaṅkitaṃ
imehi kho ahaṃ jīvaka tīhi ṭhānehi maṃsaṃ paribhoganti vadāmi.
   [58]  Idha  jīvaka  bhikkhu  aññataraṃ  gāmaṃ  vā  nigamaṃ vā
upanissāya  viharati  .  so  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati . tamenaṃ gahapati vā gahapatiputto vā upasaṅkamitvā
svātanāya  bhattena  nimanteti  ākaṅkhamāno  1-  jīvaka  bhikkhu
adhivāseti  .  so  tassā  rattiyā  accayena  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena  tassa  gahapatissa  vā
gahapatiputtassa  vā  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdati  .  tamenaṃ  so  gahapati  vā  gahapatiputto vā
paṇītena  piṇḍapātena  parivisati  .  tassa  na  evaṃ  hoti sādhu
vata  māyaṃ  gahapati  vā  gahapatiputto  vā  paṇītena  piṇḍapātena
parivisati 2- aho vata māyaṃ gahapati vā gahapatiputto vā āyatimpi
evarūpena  paṇītena  piṇḍapātena  pariviseyyāti  evampissa  na
hoti  .  so  taṃ  piṇḍapātaṃ agadhito 3- amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati  .  taṃ  kiṃ  maññasi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ākaṅkhamānova . 2 Ma. pariviseyyāti . 3 Yu. agathito.
Jīvaka  api nu so bhikkhu tasmiṃ samaye attabyābādhāya vā ceteti
parabyābādhāya  vā  ceteti ubhayabyābādhāya vā cetetīti . no
hetaṃ bhante.
   {58.1} Nanu so jīvaka bhikkhu tasmiṃ samaye anavajjaṃyeva āhāraṃ
āhāretīti . evaṃ bhante sutaṃ metaṃ bhante brahmā mettāvihārīti
tamme idaṃ bhante bhagavā sakkhi diṭṭho bhagavā hi bhante mettāvihārīti.
Yena kho jīvaka rāgena yena dosena yena mohena byāpādavā 1- assa
so  rāgo  so doso so moho tathāgatassa pahīno ucchinnamūlo
tālāvatthukato anabhāvaṅgato 2- āyatiṃ anuppādadhammo sace kho te
jīvaka idaṃ sandhāya bhāsitaṃ anujānāmi te etanti. Etadeva kho pana
me bhante sandhāya bhāsitanti 3-.
   [59] Idha jīvaka bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya
viharati  .  so  karuṇāsahagatena  cetasā  .pe.  muditāsahagatena
cetasā  ...  upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbatthatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena   cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  tamenaṃ  gahapati  vā  gahapatiputto  vā  upasaṅkamitvā
svātanāya bhattena nimanteti ākaṅkhamāno 4- jīvaka bhikkhu adhivāseti.
So tassā rattiyā accayena pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
@Footnote: 1 Po. byābādhaṃ. Ma. byāpādaṃ vā . 2 Po. anabhāvaṅkato. Yu. anabhāvakato.
@3 Yu. itisaddo natthi . 4 Yu. etthantare vāsaddo dissati.
Yena  tassa  gahapatissa  vā gahapatiputtassa vā nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdati . tamenaṃ so gahapati vā
gahapatiputto  vā  paṇītena  piṇḍapātena parivisati . tassa na evaṃ
hoti  sādhu  vata  māyaṃ  gahapati  vā  gahapatiputto  vā paṇītena
piṇḍapātena  parivisati  1- aho vata māyaṃ gahapati vā gahapatiputto
vā  āyatimpi  evarūpena  paṇītena  piṇḍapātena  pariviseyyāti
evampissa  na  hoti  .  so  taṃ  piṇḍapātaṃ  agadhito amucchito
anajjhāpanno  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati  .  taṃ
kiṃ maññasi jīvaka api nu so bhikkhu tasmiṃ samaye attabyābādhāya vā
ceteti parabyābādhāya vā ceteti ubhayabyābādhāya vā cetetīti.
No hetaṃ bhante.
   {59.1} Nanu so jīvaka bhikkhu tasmiṃ samaye taṃ 2- anavajjaṃyeva
āhāraṃ  āhāretīti  .  evaṃ  bhante sutaṃ metaṃ bhante brahmā
upekkhāvihārīti  .  tamme idaṃ bhante bhagavā sakkhi diṭṭho bhagavā
hi bhante upekkhāvihārīti . yena kho jīvaka rāgena yena dosena
yena mohena vihesavā 3- assa arativā assa paṭighavā 4- assa
so  rāgo  so doso so moho tathāgatassa pahīno ucchinnamūlo
tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  sace  kho
te jīvaka idaṃ sandhāya bhāsitaṃ anujānāmi te etanti . etadeva
kho pana me sandhāya bhāsitanti.
@Footnote: 1 Ma. pariviseyyāti . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Po. vihesā assa arati
@vā assa paṭigho vā assa. Ma. Yu. vihesā vā . 4 Ma. paṭigho vā assa.
   [60] Yo kho jīvaka tathāgataṃ vā tathāgatasāvakaṃ vā uddissa
pāṇaṃ  ārabhati  so  pañcahi  ṭhānehi  bahuṃ  apuññaṃ  pasavati yampi
so  gahapati  1-  evamāha  gacchatha  amukaṃ nāma pāṇaṃ ānethāti
iminā  paṭhamena  ṭhānena  bahuṃ  apuññaṃ  pasavati  yampi so pāṇo
galappavedhakena  ānīyamāno  dukkhadomanassaṃ  paṭisaṃvedeti  iminā
dutiyena  ṭhānena  bahuṃ  apuññaṃ  pasavati  yampi  so  evamāha
gacchatha  imaṃ  pāṇaṃ  ārakathāti  iminā  tatiyena  ṭhānena  bahuṃ
apuññaṃ  pasavati  yampi  so  pāṇo  ārabhiyamāno  dukkhadomanassaṃ
paṭisaṃvedeti  iminā  catutthena  ṭhānena  bahuṃ  apuññaṃ  pasavati
yampi  so  tathāgataṃ  vā  tathāgatasāvakaṃ vā akappiyena assādeti
iminā  pañcamena  ṭhānena  bahuṃ  apuññaṃ  pasavati  yo  kho jīvaka
tathāgataṃ  vā  tathāgatasāvakaṃ  vā  uddissa  pāṇaṃ  ārabhati  so
imehi pañcahi ṭhānehi bahuṃ apuññaṃ pasavatīti.
   [61]  Evaṃ  vutte jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  kappiyaṃ vata bhante bhikkhū āhāraṃ
āhārenti anavajjaṃ vata bhante bhikkhū āhāraṃ āhārenti abhikkantaṃ
bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni dakkhantīti evameva
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Jīvakasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 48-53. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=56&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=56&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=56&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=56&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=844              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=844              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :