ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
            Esukārīsuttaṃ
   [661]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa ārāme . atha kho esukārī brāhmaṇo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [662]  Ekamantaṃ  nisinno kho esukārī brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca brāhmaṇā bho gotama catasso pāricariyā paññapenti 1-
brāhmaṇassa   pāricariyaṃ   paññapenti   khattiyassa   pāricariyaṃ
paññapenti  vessassa  pāricariyaṃ  paññapenti  suddassa  pāricariyaṃ
paññapenti   tatridaṃ   bho   gotama  brāhmaṇā  brāhmaṇassa
pāricariyaṃ  paññapenti  brāhmaṇo  vā  brāhmaṇaṃ  paricareyya
khattiyo  vā brāhmaṇaṃ paricareyya vesso vā brāhmaṇaṃ paricareyya
suddo  vā  brāhmaṇaṃ  paricareyyāti  idaṃ  kho  bho  gotama
brāhmaṇā   brāhmaṇassa  pāricariyaṃ  paññapenti  tatridaṃ  bho
gotama  brāhmaṇā  khattiyassa  pāricariyaṃ  paññapenti  khattiyo
vā  khattiyaṃ  paricareyya vesso vā khattiyaṃ paricareyya suddo vā
khattiyaṃ  paricareyyāti  idaṃ  kho  bho  gotama brāhmaṇā khattiyassa
pāricariyaṃ  paññapenti  tatridaṃ  bho  gotama  brāhmaṇā  vessassa
pāricariyaṃ  paññapenti  vesso  vā  vessaṃ paricareyya suddo vā
@Footnote: 1 Yu. sabbattha paññāpentīti dissati.
Vessaṃ  paricareyyāti  idaṃ  kho  bho  gotama brāhmaṇā vessassa
pāricariyaṃ  paññapenti  tatridaṃ  bho  gotama  brāhmaṇā  suddassa
pāricariyaṃ  paññapenti  suddova  suddaṃ  paricareyya  ko  panañño
suddaṃ  paricarissatīti  idaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā  suddassa
pāricariyaṃ  paññapenti  brāhmaṇā  bho  gotama  imā  catasso
pāricariyā paññapenti idaṃ 1- bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   [663]  Kiṃ  pana  brāhmaṇa  sabbo  loko  brāhmaṇānaṃ
etadabbhanujānāti  imā  catasso  pāricariyā  paññapentūti .
No  hidaṃ  bho  gotama  .  seyyathāpi  brāhmaṇa puriso daḷiddo
assako  anāḷhiyo  tassa  akāmassa visaṃ 2- olaggeyyuṃ idante
ambho  purisa  maṃsaṃ  khāditabbaṃ  mūlañca  anuppadātabbanti  evameva
kho  brāhmaṇa  brāhmaṇā  appaṭiññāya  3- tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
atha  ca  panimā  catasso pāricariyā paññapenti . nāhaṃ brāhmaṇa
sabbaṃ  paricaritabbanti  vadāmi  na  panāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  na
paricaritabbanti vadāmi.
   {663.1}  Yaṃ  hissa  brāhmaṇa  paricarato  pāricariyāhetu
pāpiyo  assa  na  seyyo  nāhantaṃ  paricaritabbanti  vadāmi
yañca  khvassa  brāhmaṇa  paricarato pāricariyāhetu seyyo assa na
pāpiyo  tamahaṃ  paricaritabbanti  vadāmi  .  khattiyañcepi  brāhmaṇa
evaṃ  puccheyyuṃ  yaṃ  vā  te  paricarato  pāricariyāhetu pāpiyo
assa  na  seyyo  yaṃ  vā te paricarato pāricariyāhetu seyyo
@Footnote: 1 Yu. idha. 2 Yu. bilaṃ. 3 Yu. appaṭiññāye.
Assa  na  pāpiyo  tamettha  1-  paricareyyāsīti . khattiyopi hi
brāhmaṇa sammā byākaramāno evaṃ byākareyya yaṃ hi me paricarato
pāricariyāhetu  pāpiyo  assa  na  seyyo  nāhantaṃ  paricareyyaṃ
yañca  kho  me paricarato pāricariyāhetu seyyo assa na pāpiyo
tamahaṃ  paricareyyanti . brāhmaṇaṃ cepi brāhmaṇa ... vessaṃ cepi
brāhmaṇa  ...  suddaṃ cepi brāhmaṇa evaṃ puccheyyuṃ yaṃ vā te
paricarato  pāricariyāhetu  pāpiyo  assa  na seyyo yaṃ vā te
paricarato  pāricariyāhetu  seyyo  assa  na  pāpiyo  tamettha
paricareyyāsīti  .  suddopi  brāhmaṇa  sammā  byākaramāno evaṃ
byākareyya  yaṃ  hi  me  paricarato  pāricariyāhetu pāpiyo assa
na seyyo nāhantaṃ paricareyyaṃ yañca kho me paricarato pāricariyāhetu
seyyo assa na pāpiyo tamahaṃ paricareyyanti.
   [664]  Nāhaṃ  brāhmaṇa  uccākulīnatā seyyasoti vadāmi na
panāhaṃ  brāhmaṇa  uccākulīnatā  pāpiyasoti  3-  vadāmi . nāhaṃ
brāhmaṇa  uḷāravaṇṇatā  seyyasoti  vadāmi  na  panāhaṃ  brāhmaṇa
uḷāravaṇṇatā pāpiyasoti 3- vadāmi . nāhaṃ brāhmaṇa uḷārabhogatā
seyyasoti 4- vadāmi na panāhaṃ brāhmaṇa uḷārabhogatā pāpiyasoti 5-
vadāmi.
   {664.1}  Uccākulīnopi  hi brāhmaṇa idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesumicchācārī  hoti  musāvādī hoti
pisuṇavāco  hoti  pharusavāco 6- hoti samphappalāpī hoti abhijjhālu
@Footnote: 1 Yu. kamettha. 2-3-5 Yu. pāpiyaṃsoti. 4 Yu. seyyaṃsoti. 6 Yu. pharusāvāco.
Hoti byāpannacitto hoti micchādiṭṭhī 1- hoti tasmā na uccākulīnatā
seyyasoti vadāmi . uccākulīnopi hi brāhmaṇa idhekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  kāmesumicchācārā
paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato
hoti  pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā paṭivirato hoti
anabhijjhālu  hoti abyāpannacitto hoti sammādiṭṭhī 2- hoti tasmā
na uccākulīnatā pāpiyasoti vadāmi.
   {664.2}  Uḷāravaṇṇopi  hi brāhmaṇa idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesumicchācārī  hoti  musāvādī hoti
pisuṇavāco  hoti pharusavāco hoti samphappalāpī hoti abhijjhālu hoti
byāpannacitto  hoti  micchādiṭṭhī  hoti  tasmā  na  uḷāravaṇṇatā
seyyasoti vadāmi.
   {664.3}  Uḷāravaṇṇopi hi brāhmaṇa idhekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  kāmesumicchācārā
paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato
hoti  pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā paṭivirato hoti
anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti tasmā
na uḷāravaṇṇatā pāpiyasoti vadāmi.
   {664.4}  Uḷārabhogopi  hi brāhmaṇa idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesumicchācārī  hoti  musāvādī
hoti  pisuṇavāco  hoti  pharusavāco  hoti  samphappalāpī  hoti
abhijjhālu   hoti   byāpannacitto   hoti  micchādiṭṭhī  hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha micchādiṭṭhīti dissati. 2 Yu. sabbattha sammādiṭṭhīti dissati.
Tasmā  na  uḷārabhogatā  seyyasoti  vadāmi  . uḷārabhogopi hi
brāhmaṇa  idhekacco  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā
paṭivirato  hoti  kāmesumicchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā
paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti
abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti  tasmā  na uḷārabhogatā
pāpiyasoti  vadāmi  .  nāhaṃ  brāhmaṇa sabbaṃ paricaritabbanti vadāmi
na  panāhaṃ  brāhmaṇa  sabbaṃ  na paricaritabbanti vadāmi . yaṃ hissa
brāhmaṇa  paricarato  pāricariyāhetu  saddhā  vaḍḍhati  sīlaṃ  vaḍḍhati
sutaṃ  vaḍḍhati  cāgo  vaḍḍhati  paññā  vaḍḍhati  tamahaṃ  paricaritabbanti
vadāmīti.
   [665]  Evaṃ vutte esukārī brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
brāhmaṇā  bho  gotama  cattāri  dhanāni  paññapenti  brāhmaṇassa
saddhanaṃ  1- paññapenti khattiyassa saddhanaṃ paññapenti vessassa saddhanaṃ
paññapenti  suddassa  saddhanaṃ  paññapenti  .  tatridaṃ  bho  gotama
brāhmaṇā   brāhmaṇassa   saddhanaṃ   paññapenti   bhikkhācariyaṃ
bhikkhācariyañca  pana  brāhmaṇo  saddhanaṃ  atimaññamāno  akiccakārī
hoti  gopova  adinnaṃ  ādiyamānoti  idaṃ  kho  bho  gotama
brāhmaṇā  brāhmaṇassa  saddhanaṃ  paññapenti  .  tatridaṃ  bho
gotama   brāhmaṇā  khattiyassa  saddhanaṃ  paññapenti  dhanukalāpaṃ
@Footnote: 1 Yu. sabbattha sandhananti dissati.
Dhanukalāpañca  pana  khattiyo  saddhanaṃ  atimaññamāno  akiccakārī hoti
gopova  adinnaṃ  ādiyamānoti  idaṃ  kho  bho  gotama brāhmaṇā
khattiyassa  saddhanaṃ  paññapenti  .  tatridaṃ  bho  gotama brāhmaṇā
vessassa  saddhanaṃ  paññapenti  kasigorakkhaṃ  kasigorakkhañca  pana
vesso  saddhanaṃ  atimaññamāno  akiccakārī  hoti  gopova  adinnaṃ
ādiyamānoti  idaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā vessassa saddhanaṃ
paññapenti  .  tatridaṃ  bho  gotama  brāhmaṇā  suddassa  saddhanaṃ
paññapenti  asita  byābhaṅgiṃ  asita  byābhaṅgiñca pana suddo saddhanaṃ
atimaññamāno  akiccakārī  hoti  gopova  adinnaṃ  ādiyamānoti
idaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā  suddassa saddhanaṃ paññapenti .
[1]- Imāni cattāri dhanāni paññapenti idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   [666]  Kiṃ  pana  brāhmaṇa  sabbo  loko  brāhmaṇānaṃ
etadabbhanujānāti  imāni  cattāri  dhanāni  paññapentūti  .  no
hidaṃ  bho  gotama  . seyyathāpi brāhmaṇa puriso daḷiddo assako
anāḷhiyo  tassa  akāmassa  visaṃ  olaggeyyuṃ  idante  ambho
purisa  maṃsaṃ  khāditabbaṃ  mūlañca  anuppadātabbanti  evameva  kho
brāhmaṇa   brāhmaṇā   appaṭiññāya   tesaṃ   samaṇabrāhmaṇānaṃ
atha ca panimāni cattāri dhanāni paññapenti.
   {666.1} Ariyaṃ kho pana ahaṃ brāhmaṇa lokuttaraṃ dhammaṃ purisassa saddhanaṃ
paññapemi  porāṇaṃ kho panassa mātāpettikaṃ kulavaṃsaṃ anussarato yattha
@Footnote: 1 Yu. etthantare brāhmaṇā bho gotamāti dissati.
Yattheva attabhāvassa abhinibbatti hoti tena teneva saṅkhyaṃ 1- gacchati
khattiyakule  ce  attabhāvassa  abhinibbatti  hoti  khattiyotveva
saṅkhyaṃ  gacchati  brāhmaṇakule  ce  attabhāvassa  abhinibbatti  hoti
brāhmaṇotveva saṅkhyaṃ gacchati vessakule ce attabhāvassa abhinibbatti
hoti  vessotveva  saṅkhyaṃ  gacchati  suddakule  ce  attabhāvassa
abhinibbatti  hoti  suddotveva  saṅkhyaṃ  gacchati  .  seyyathāpi
brāhmaṇa  yaṃ  yadeva  paccayaṃ  paṭicca  aggi  jalati tena teneva
saṅkhyaṃ gacchati.
   {666.2}  Kaṭṭhañce  paṭicca  aggi  jalati  kaṭṭhaggitveva
saṅkhyaṃ  gacchati  sakalikañce  paṭicca  aggi  jalati  sakalikaggitveva
saṅkhyaṃ  gacchati  tiṇañce  paṭicca  aggi  jalati  tiṇaggitveva saṅkhyaṃ
gacchati  gomayañce  paṭicca  aggi  jalati  gomayaggitveva  saṅkhyaṃ
gacchati  evameva  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  ariyaṃ  lokuttaraṃ  dhammaṃ
purisassa  saddhanaṃ  paññapemi  porāṇaṃ  kho  panassa  mātāpettikaṃ
kulavaṃsaṃ  anussarato  yattha  yattheva  attabhāvassa  abhinibbatti  hoti
tena  teneva saṅkhyaṃ gacchati khattiyakule ce attabhāvassa abhinibbatti
hoti  khattiyotveva  saṅkhyaṃ  gacchati  brāhmaṇakule ce attabhāvassa
abhinibbatti  hoti  brāhmaṇotveva  saṅkhyaṃ  gacchati  vessakule ce
attabhāvassa  abhinibbatti  hoti vessotveva saṅkhyaṃ gacchati suddakule
ce attabhāvassa abhinibbatti hoti suddotveva saṅkhyaṃ gacchati.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha saṅkhanti dissati.
   [667]  Khattiyakulā  cepi  brāhmaṇa  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajito  hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
abrahmacariyā paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti pisuṇāya 1-
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti abyāpannacitto hoti sammādiṭṭhī
hoti ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {667.1}  Brāhmaṇakulā  cepi brāhmaṇa agārasmā anagāriyaṃ
pabbajito hoti so ca tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ āgamma pāṇātipātā
paṭivirato  hoti adinnādānā paṭivirato hoti abrahmacariyā paṭivirato
hoti  musāvādā paṭivirato hoti .pe. sammādiṭṭhī hoti ārādhako
hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {667.2}  Vessakulā  cepi  brāhmaṇa  agārasmā anagāriyaṃ
pabbajito  hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
abrahmacariyā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti .pe.
Sammādiṭṭhī hoti ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {667.3} Suddakulā cepi brāhmaṇa agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma  pāṇātipātā
paṭivirato  hoti adinnādānā paṭivirato hoti abrahmacariyā paṭivirato
hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato
@Footnote: 1 Yu. pisuṇāvācāya.
Hoti  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato
hoti   anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī
hoti ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {667.4} Taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa brāhmaṇova nu kho pahoti
asmiṃ padese averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ bhāvetuṃ no khattiyo no
vesso no suddoti . no hidaṃ bho gotama khattiyopi hi bho gotama
pahoti  asmiṃ  padese  averaṃ  abyāpajjhaṃ  mettacittaṃ  bhāvetuṃ
brāhmaṇopi hi bho gotama ... vessopi hi bho gotama ... Suddopi
hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattāro vaṇṇā pahonti
asmiṃ padese averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ bhāvetunti.
   [668]  Evameva  kho brāhmaṇa khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
āgamma  pāṇātipātā  paṭivirato hoti adinnādānā paṭivirato hoti
abrahmacariyā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato   hoti   anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti
sammādiṭṭhī hoti ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ . brāhmaṇakulā
cepi  brāhmaṇa  ...  vessakulā  cepi brāhmaṇa ... suddakulā
cepi  brāhmaṇa  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so  ca
tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
Adinnādānā  paṭivirato  hoti  abrahmacariyā  paṭivirato  hoti
musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti
pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti
anabhijjhālu   hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti
ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {668.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi  brāhmaṇa  brāhmaṇova  nu kho
pahoti  sottiṃ  sinānaṃ  ādāya  nadiṃ  gantvā rajojallaṃ pavāhetuṃ
no khattiyo no vesso no suddoti . No hidaṃ bho gotama khattiyopi
hi bho gotama pahoti sottiṃ sinānaṃ ādāya nadiṃ gantvā rajojallaṃ
pavāhetuṃ brāhmaṇopi hi bho gotama ... Vessopi hi bho gotama ...
Suddopi hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattāro vaṇṇā
pahonti sottiṃ sinānaṃ ādāya nadiṃ gantvā rajojallaṃ pavāhetunti.
   [669]  Evameva  kho brāhmaṇa khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
āgamma  pāṇātipātā  paṭivirato hoti adinnādānā paṭivirato hoti
abrahmacariyā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato   hoti   anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti
sammādiṭṭhī hoti ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ . brāhmaṇakulā
cepi  brāhmaṇa  ...  vessakulā  cepi brāhmaṇa ... suddakulā
Cepi  brāhmaṇa  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so  ca
tathāgatappaveditaṃ   dhammavinayaṃ   āgamma  pāṇātipātā  paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  abrahmacariyā paṭivirato hoti
musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato hoti anabhijjhālu
hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti  ārādhako  hoti
ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ.
   {669.1} Taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa idha rājā khattiyo muddhāvasitto
nānājaccānaṃ  purisānaṃ  purisasataṃ sannipāteyya āyantu bhonto ye
tattha   khattiyakulā   brāhmaṇakulā   rājaññakulā   uppannā
sākassa  vā  sālassa  vā salaḷassa vā candanassa vā padumakassa
vā  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ abhinibbattentu tejo pātukarontu
āyantu  pana  bhonto  ye  ca  tattha  caṇḍālakulā nesādakulā
veṇukulā  1-  rathakārakulā  pukkusakulā  uppannā  sāpānadoṇiyā
vā sūkaradoṇiyā vā rajakadoṇiyā vā elaṇḍakaṭṭhassa vā uttarāraṇiṃ
ādāya aggiṃ abhinibbattentu tejo pātukarontūti.
   {669.2} Taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa yo eva nu kho so khattiyakulā
brāhmaṇakulā  rājaññakulā  uppannehi  sākassa  vā  sālassa vā
salaḷassa  vā  candanassa  vā  padumakassa  vā  uttarāraṇiṃ ādāya
aggi  abhinibbatto tejo pātukato sveva nu khvassa aggi accimā
ceva vaṇṇimā ca pabhassaro ca tena 2- sakkā agginā aggikaraṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. veṇakulā. 2 Yu. tena ca.
Karaṇīyaṃ  kātuṃ  yo  pana  so  caṇḍālakulā  nesādakulā veṇukulā
rathakārakulā  pukkusakulā  uppannehi  sāpānadoṇiyā vā sūkaradoṇiyā
vā  rajakadoṇiyā  vā  elaṇḍakaṭṭhassa  vā  uttarāraṇiṃ  ādāya
aggi  abhinibbatto  tejo  pātukato  svāssa  aggi  na  ceva
accimā  na  ca  vaṇṇimā  na  ca  pabhassaro na ca tena sakkā
agginā  aggikaraṇīyaṃ  kātunti  .  no hidaṃ bho gotama yopi so
bho  gotama  khattiyakulā  brāhmaṇakulā  rājaññakulā  uppannehi
sākassa vā sālassa vā salaḷassa vā candanassa vā padumakassa vā
uttarāraṇiṃ  ādāya  aggi  abhinibbatto  tejo  pātukato svāssa
aggi accimā ceva vaṇṇimā ca pabhassaro ca tena ca sakkā agginā
aggikaraṇīyaṃ  kātuṃ  yopi  so  caṇḍālakulā  nesādakulā  veṇukulā
rathakārakulā   pukkusakulā   uppannehi   sāpānadoṇiyā   vā
sūkaradoṇiyā  vā  rajakadoṇiyā  vā  elaṇḍakaṭṭhassa vā uttarāraṇiṃ
ādāya  aggi  abhinibbatto  tejo  pātukato  sopissa 1- aggi
accimā  ceva  vaṇṇimā ca pabhassaro ca tenapi ca sakkā agginā
aggikaraṇīyaṃ kātuṃ sabbopi hi bho gotama aggi accimā ceva vaṇṇimā
ca pabhassaro ca sabbenapi ca sakkā agginā aggikaraṇīyaṃ kātunti.
   [670]  Evameva  kho brāhmaṇa khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
@Footnote: 1 Yu. sopassa.
Āgamma  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato
hoti  abrahmacariyā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti
samphappalāpā  paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto
hoti  sammādiṭṭhī  hoti  ārādhako  hoti  ñāyaṃ  dhammaṃ kusalaṃ .
Brāhmaṇakulā  cepi brāhmaṇa ... vessakulā cepi brāhmaṇa ...
Suddakulā  cepi  brāhmaṇa  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti
so  ca  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ āgamma pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  abrahmacariyā  paṭivirato
hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti
anabhijjhālu   hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti
ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [671]  Evaṃ vutte esukārī brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Esukārīsuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 610-622. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=661&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=661&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=661&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=661&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=661              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7726              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7726              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :