ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [128] Sāvatthiyaṃ viharati ... avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   .pe.   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [129]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
katamaṃ  nu  kho  bhante  jarāmaraṇaṃ  kassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti .
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamaṃ  jarāmaraṇaṃ  kassa ca
panidaṃ  jarāmaraṇanti  iti  vā  bhikkhu  yo vadeyya aññaṃ jarāmaraṇaṃ
aññassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇanti  iti  vā  bhikkhu  yo  vadeyya
ubhayametaṃ  ekatthaṃ  byañjanameva  nānaṃ . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā
bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti  vā  bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na hoti .
Ete  te  bhikkhu  ubho ante anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ
deseti jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   [130] Katamā nu kho bhante jāti kassa ca panāyaṃ jātīti.
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamā  jāti  kassa  ca
panāyaṃ  jātīti  iti  vā bhikkhu yo vadeyya aññā jāti aññassa
ca  panāyaṃ  jātīti iti vā bhikkhu yo  vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ
byañjanameva  nānaṃ  . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati
brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu
diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato  dhammaṃ  deseti  bhavapaccayā
jātīti.
   [131] Katamo nu kho bhante bhavo kassa ca panāyaṃ bhavoti.
No  kallo  pañhoti  bhagavā  avoca  katamo  bhavo  kassa  ca
panāyaṃ  bhavoti  iti  vā bhikkhu yo vadeyya añño bhavo aññassa
ca  panāyaṃ  bhavoti  iti vā bhikkhu yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ
byañjanameva  nānaṃ  . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati
brahmacariyavāso  na  hoti  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu
diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathāgato dhammaṃ deseti upādānapaccayā
bhavoti  .pe.  taṇhāpaccayā  upādānanti  ...  vedanāpaccayā
Taṇhāti  ...  phassapaccayā  vedanāti  ...  saḷāyatanapaccayā
phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  ...  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti ... Saṅkhārapaccayā viññāṇanti.
   [132]  Katame  nu  kho  bhante saṅkhārā kassa ca panime
saṅkhārāti  .  no kallo pañhoti bhagavā avoca katame saṅkhārā
kassa  ca  panime  saṅkhārāti  iti vā bhikkhu yo vadeyya aññe
saṅkhārā  aññassa  ca  panime  saṅkhārāti  iti  vā  bhikkhu yo
vadeyya  ubhayametaṃ  ekatthaṃ  byañjanameva  nānaṃ  .  taṃ  jīvaṃ taṃ
sarīranti  vā  bhikkhu  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  na  hoti
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā bhikkhu diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na  hoti  .  ete  te  bhikkhu ubho ante anupagamma majjhena
tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [133] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni 1-
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici kānici katamaṃ jarāmaraṇaṃ
kassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇaṃ  iti  vā aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca
panidaṃ jarāmaraṇaṃ iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā sabbānissa tāni 2- pahīnāni bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [134] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamā jāti
@Footnote: 1 Yu. yānissitāni. evamuparipi . 2 Yu. sabbānissitāni. evamuparipi.
Kassa  ca  panāyaṃ  jāti iti vā aññā jāti aññassa ca panāyaṃ
jāti iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ iti
vā   sabbānissa   tāni   pahīnāni   bhavanti   ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [135] Avijjāya tveva bhikkhu asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamo bhavo
.pe. katamaṃ upādānaṃ ... katamā taṇhā ... katamā vedanā ...
Katamo phasso ... katamaṃ saḷāyatanaṃ ... katamaṃ nāmarūpaṃ ... katamaṃ
viññāṇaṃ ....
   [136]  Avijjāya  tveva  bhikkhu  asesavirāganirodhā yānissa
tāni  visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici katame
saṅkhārā  kassa  ca  panime  saṅkhārā  iti vā aññe saṅkhārā
aññassa  ca  panime saṅkhārā iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni
bhavanti   ucchinnamūlāni  tālāvatthukatāni  anabhāvaṅgatāni  āyatiṃ
anuppādadhammānīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 72-75. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=128&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=128&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=128&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=128&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=128              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1728              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1728              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :