ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [137] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho .pe. Avijjāpaccayā
bhikkhave  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [138]  Katamaṃ jarāmaraṇaṃ kassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti iti vā
Bhikkhave  yo vadeyya aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca panidaṃ jarāmaraṇanti
iti vā bhikkhave yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ byañjanameva nānaṃ.
Taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso na hoti
aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na hoti . ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhena tathāgato
dhammaṃ deseti jātipaccayā jarāmaraṇanti .pe. Katamā jāti ... Katamo
bhavo ... Katamaṃ upādānaṃ ... Katamā taṇhā ... Katamā vedanā ... Katamo
phasso ... Katamaṃ saḷāyatanaṃ ... Katamaṃ nāmarūpaṃ ... Katamaṃ viññāṇaṃ ....
   [139] Katame saṅkhārā kassa ca panime saṅkhārāti iti vā
bhikkhave yo vadeyya aññe saṅkhārā aññassa ca panime saṅkhārāti
iti vā bhikkhave yo vadeyya ubhayametaṃ ekatthaṃ byañjanameva nānaṃ.
Taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso na hoti
aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ iti vā bhikkhave diṭṭhiyā sati brahmacariyavāso
na hoti . ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhena tathāgato
dhammaṃ deseti avijjāpaccayā saṅkhārā .pe.
   [140] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici kānici katamaṃ jarāmaraṇaṃ
kassa  ca  panidaṃ  jarāmaraṇaṃ  iti  vā aññaṃ jarāmaraṇaṃ aññassa ca
Panidaṃ jarāmaraṇaṃ iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni  bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni anabhāvaṅgatāni āyatiṃ anuppādadhammāni.
   [141] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  katamā jāti
.pe. katamo bhavo ... katamaṃ upādānaṃ ... Katamā taṇhā ... Katamā
vedanā ... katamo phasso ... Katamaṃ saḷāyatanaṃ ... Katamaṃ nāmarūpaṃ ...
Katamaṃ viññāṇaṃ ....
   [142] Avijjāya tveva bhikkhave asesavirāganirodhā yānissa tāni
visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni kānici kānici katame saṅkhārā
kassa  ca  panime  saṅkhārā  iti  vā  aññe saṅkhārā aññassa
ca panime saṅkhārā iti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ iti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīraṃ  iti  vā  sabbānissa  tāni  pahīnāni  bhavanti ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni   anabhāvaṅgatāni  āyatiṃ  anuppādadhammānīti  .
Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 75-77. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=137&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=137&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=137&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=137&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=137              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1767              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1767              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :