ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [161]  Sāvatthiyaṃ  viharati  ...  dukkhassa bhikkhave samudayañca
atthaṅgamañca desessāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [162] Bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave dukkhassa samudayo
cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  ayaṃ  kho
bhikkhave dukkhassa samudayo . sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca
paṭicca gandhe ca ... jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca
phoṭṭhabbe  ca ... manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā taṇhā
Ayaṃ kho bhikkhave dukkhassa samudayo.
   [163]  Katamo  ca  bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā   upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho hoti ayaṃ kho bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo.
   {163.1} Sotañca paṭicca sadde ca ... Ghānañca paṭicca gandhe ca
... jivhañca paṭicca rase ca ... Kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca ... Manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti ayaṃ kho
bhikkhave dukkhassa atthaṅgamoti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 86-87. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=161&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=161&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=161&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=161&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=161              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1880              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1880              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :