ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [235] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Assutavā
bhikkhave  puthujjano  imasmiṃ  cātummahābhūtikasmiṃ  kāyasmiṃ nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  taṃ kissa hetu dissati hi bhikkhave imassa
cātummahābhūtikassa   kāyassa   ācayopi   apacayopi  ādānampi
nikkhepanampi   tasmā   tatrāssutavā   puthujjano  nibbindeyyapi
virajjeyyapi  vimucceyyapi  . yañca kho etaṃ bhikkhave vuccati cittaṃ
itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  tatrāssutavā  puthujjano nālaṃ
nibbindituṃ  nālaṃ  virajjituṃ  nālaṃ  vimuccituṃ  taṃ kissa hetu dīgharattaṃ
hetaṃ  bhikkhave  assutavato  puthujjanassa  ajjhositaṃ mamāyitaṃ parāmaṭṭhaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti tasmā tatrāssutavā
puthujjano nālaṃ nibbindituṃ nālaṃ virajjituṃ nālaṃ vimuccituṃ.
   [236]  Varaṃpi bhikkhave assutavā puthujjano imaṃ cātummahābhūtikaṃ
kāyaṃ attato upagaccheyya na tveva cittaṃ taṃ kissa hetu dissatāyaṃ
bhikkhave  cātummahābhūtiko  kāyo  ekampi  vassaṃ  tiṭṭhamāno
dvepi  vassāni  tiṭṭhamāno  tīṇipi  vassāni  tiṭṭhamāno  cattāripi
vassāni  tiṭṭhamāno  pañcapi  vassāni  tiṭṭhamāno  dasapi  vassāni
Tiṭṭhamāno  vīsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno  tiṃsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno
cattāḷīsampi  vassāni  tiṭṭhamāno  paññāsaṃpi  vassāni  tiṭṭhamāno
vassasataṃpi  tiṭṭhamāno  bhiyyopi  tiṭṭhamāno  .  yañca  kho  etaṃ
bhikkhave  vuccati  cittaṃ  itipi  mano  itipi  viññāṇaṃ  itipi  taṃ
rattiyā ca divasassa ca aññadeva uppajjati aññaṃ nirujjhati.
   [237]  Tatra  bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaṃyeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati  .  sukhavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhā
vedanā  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ
sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  sukhā  vedanā  sā nirujjhati
sā  vūpasamati  .  dukkhavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
dukkhā  vedanā  tasseva  dukkhavedaniyassa phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ
vedayitaṃ  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā dukkhā vedanā sā
nirujjhati  sā  vūpasamati  .  adukkhamasukhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca
uppajjati   adukkhamasukhā  vedanā  tasseva  adukkhamasukhavedaniyassa
phassassa  nirodhā  yaṃ  tajjaṃ vedayitaṃ adukkhamasukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca
uppannā adukkhamasukhā vedanā sā nirujjhati sā vūpasamati.
   [238]  Seyyathāpi  bhikkhave  dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ saṅghaṭasamodhānā
usmā  jāyati  tejo  abhinibbattati  tesaṃyeva  dvinnaṃ  kaṭṭhānaṃ
Nānākatavinibbhogā 1- yā tajjā usmā sā nirujjhati sā vūpasamati
evameva  kho  bhikkhave  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppajjati sukhā
vedanā  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodhā yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ
sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  sukhā  vedanā  sā nirujjhati
sā  vūpasamati  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppajjati dukkhā vedanā
tasseva  dukkhavedaniyassa  phassassa  nirodhā  yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ
dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannā  dukkhā vedanā sā nirujjhati
sā   vūpasamati   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ  paṭicca  uppajjati
adukkhamasukhā   vedanā   tasseva  adukkhamasukhavedaniyassa  phassassa
nirodhā  yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ  adukkhamasukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppannā adukkhamasukhā vedanā sā nirujjhati sā vūpasamati.
   [239]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako phassepi
nibbindati   vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 116-118. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=235&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=235&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=235&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=235&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=235              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2570              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2570              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :