ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [250] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Pubbeva 1- me
bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi
kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jiyyati ca miyyati ca cavati ca
upapajjati  ca  atha  ca  panimassa  dukkhassa  nissaraṇaṃ  nappajānāti
jarāmaraṇassa   kudāssu   nāma   imassa   dukkhassa   nissaraṇaṃ
paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   [251]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kimhi nu kho sati
jarāmaraṇaṃ  hoti  kiṃpaccayā  jarāmaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave
yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  sati
jarāmaraṇaṃ  hoti  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  . tassa mayhaṃ bhikkhave
etadahosi  kimhi nu kho sati jāti hoti .pe. bhavo hoti ...
Upādānaṃ hoti ... Taṇhā hoti ... Vedanā hoti ... Phasso hoti ...
Saḷāyatanaṃ  hoti  ... nāmarūpaṃ hoti kiṃpaccayā nāmarūpanti . tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya abhisamayo viññāṇe
kho  sati  nāmarūpaṃ  hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti . tassa mayhaṃ
bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho  sati viññāṇaṃ hoti kiṃpaccayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pubbe.
Viññāṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu
paññāya   abhisamayo   nāmarūpe  kho  sati  viññāṇaṃ  hoti
nāmarūpapaccayā viññāṇanti.
   {251.1}  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  paccudāvattati
kho  idaṃ  viññāṇaṃ  nāmarūpamhā  na  paraṃ  gacchati  ettāvatā
jāyetha vā jiyyetha vā miyyetha 1- vā cavetha vā upapajjetha vā
yadidaṃ   nāmarūpapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā phasso .pe. evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  . samudayo samudayoti kho
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ
udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [252]  Tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi kimhi nu kho asati
jarāmaraṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo jātiyā
kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho asati jāti na
hoti .pe. bhavo na hoti ... upādānaṃ na hoti ... Taṇhā na
hoti ... vedanā na hoti ... phasso na hoti ... Saḷāyatanaṃ na
hoti  ...  nāmarūpaṃ  na  hoti kissa nirodhā nāmarūpanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
viññāṇe   kho  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti  viññāṇanirodhā
@Footnote: 1 Yu. māyetha.
Nāmarūpanirodhoti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu
kho  asati  viññāṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  viññāṇanirodhoti
tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe   kho  asati  viññāṇaṃ  na  hoti  nāmarūpanirodhā
viññāṇanirodhoti.
   {252.1} Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi adhigato kho myāyaṃ
maggo  bodhāya  yadidaṃ  nāmarūpanirodhā viññāṇanirodho viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  .pe.  avametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hoti  .  nirodho  nirodhoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi āloko udapādi.
   [253]  Seyyathāpi  bhikkhave puriso araññe pavane caramāno
passeyya  purāṇamaggaṃ  purāṇañjasaṃ  pubbakehi  manussehi  anuyātaṃ .
So  tamanugaccheyya  tamanugacchanto  passeyya  purāṇaṃ  nagaraṃ  purāṇaṃ
rājadhāniṃ  pubbakehi  manussehi  ajjhāvutthaṃ  1-  ārāmasampannaṃ
vanasampannaṃ   pokkharaṇīsampannaṃ   uddāpavantaṃ  2-  ramaṇīyaṃ  .
Atha  kho  so  bhikkhave  puriso rañño vā rājamahāmattassa vā
āroceyya   yagghe  bhante  jāneyyāsi  ahaṃ  addasaṃ  araññe
pavane    caramāno   purāṇamaggaṃ   purāṇañjasaṃ   pubbakehi
manussehi   anuyātaṃ   so   3-   tamanugacchiṃ   tamanugacchanto
addasaṃ  purāṇaṃ  nagaraṃ  purāṇaṃ  rājadhāniṃ  pubbakehi  manussehi
@Footnote: 1 Ma. ajjhāvuṭṭhaṃ. evamuparipi . 2 Ma. uddhāpavantaṃ.
@3 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi.
Ajjhāvutthaṃ    ārāmasampannaṃ    vanasampannaṃ   pokkharaṇīsampannaṃ
uddāpavantaṃ  ramaṇīyaṃ  taṃ  bhante  nagaraṃ  māpehīti  . athakho so
bhikkhave  rājā  vā rājamahāmatto vā taṃ nagaraṃ māpeyya tadassa
nagaraṃ aparena samayena iddhaṃ ceva phītaṃ ca bahujaññaṃ 1- ākiṇṇamanussaṃ
vuḍḍhivepullappattaṃ  .  evameva  khvāhaṃ  bhikkhave addasaṃ purāṇamaggaṃ
purāṇañjasaṃ pubbakehi sammāsambuddhehi anuyātaṃ.
   {253.1}  Katamo  ca  so bhikkhave purāṇamaggo purāṇañjaso
pubbakehi  sammāsambuddhehi  anuyāto  . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Ayaṃ kho so bhikkhave
purāṇamaggo  purāṇañjaso  pubbakehi  sammāsambuddhehi  anuyāto so
tamanugacchiṃ   tamanugacchanto  jarāmaraṇaṃ  abbhaññāsiṃ  jarāmaraṇasamudayaṃ
abbhaññāsiṃ   jarāmaraṇanirodhaṃ   abbhaññāsiṃ   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  abbhaññāsiṃ  tamanugacchiṃ  tamanugacchanto jātiṃ abbhaññāsiṃ .pe.
Bhavaṃ abbhaññāsiṃ ... upādānaṃ abbhaññāsiṃ ... taṇhaṃ abbhaññāsiṃ ...
Vedanaṃ abbhaññāsiṃ ... phassaṃ abbhaññāsiṃ ... Saḷāyatanaṃ abbhaññāsiṃ ...
Nāmarūpaṃ   abbhaññāsiṃ   ...  viññāṇaṃ  abbhaññāsiṃ  tamanugacchiṃ
tamanugacchanto   saṅkhāre  abbhaññāsiṃ  saṅkhārasamudayaṃ  abbhaññāsiṃ
saṅkhāranirodhaṃ  abbhaññāsiṃ  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  abbhaññāsiṃ
tadabhiññāya  ācikkhiṃ  bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ . tayidaṃ
@Footnote: 1 Ma. bāhujaññaṃ. Yu. bahujanaṃ. evamuparipi.
Bhikkhave  brahmacariyaṃ  iddhaṃ  ceva  phītaṃ  ca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ
puthubhūtaṃ yāva devamanussehi supakāsitanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 126-130. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=250&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=250&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=250&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=250&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=250              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2916              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2916              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :