ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
           Dutiyavaggo dutiyo
   [352] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Sattimā
bhikkhave  dhātuyo  katamā  satta  ābhādhātu  subhādhātu  1-
ākāsānañcāyatanadhātu viññāṇañcāyatanadhātu
ākiñcaññāyatanadhātu nevasaññānāsaññāyatanadhātu
saññāvedayitanirodhadhātu  imā  kho  bhikkhave  satta  dhātuyoti .
Evaṃ  vutte  aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca yā cāyaṃ bhante
ābhādhātu  yā ca subhādhātu yā ca ākāsānañcāyatanadhātu yā ca
viññāṇañcāyatanadhātu   yā  ca  ākiñcaññāyatanadhātu  yā  ca
nevasaññānāsaññāyatanadhātu   yā   ca   saññāvedayitanirodhadhātu
imā nu kho bhante dhātuyo kiṃ paṭicca paññāyantīti.
   [353]  Yāyaṃ  bhikkhu  ābhādhātu ayaṃ dhātu andhakāraṃ paṭicca
paññāyati  .  yāyaṃ  bhikkhu  subhādhātu  ayaṃ  dhātu  asubhaṃ  paṭicca
paññāyati  .  yāyaṃ  bhikkhu  ākāsānañcāyatanadhātu  ayaṃ dhātu rūpaṃ
paṭicca  paññāyati  .  yāyaṃ  bhikkhu  viññāṇañcāyatanadhātu  ayaṃ
dhātu  ākāsānañcāyatanaṃ  paṭicca  paññāyati  .  yāyaṃ  bhikkhu
ākiñcaññāyatanadhātu   ayaṃ   dhātu   viññāṇañcāyatanaṃ   paṭicca
paññāyati   .  yāyaṃ  bhikkhu  nevasaññānāsaññāyatanadhātu  ayaṃ
dhātu  ākiñcaññāyatanaṃ  paṭicca  paññāyati  .  yāyaṃ  bhikkhu
saññāvedayitanirodhadhātu  ayaṃ  dhātu nirodhaṃ paṭicca paññāyatīti . yā
@Footnote: 1 Ma. Yu. subhadhātu. evamuparipi.
Cāyaṃ bhante ābhādhātu yā ca subhādhātu yā ca ākāsānañcāyatanadhātu
yā   ca  viññāṇañcāyatanadhātu  yā  ca  ākiñcaññāyatanadhātu
yā  ca  nevasaññānāsaññāyatanadhātu  yā  ca saññāvedayitanirodhadhātu
imā nu kho bhante dhātuyo kathaṃ samāpatti pattabbāti.
   [354] Yā cāyaṃ bhikkhu ābhādhātu yā ca subhādhātu yā ca
ākāsānañcāyatanadhātu  yā  ca  viññāṇañcāyatanadhātu  yā  ca
ākiñcaññāyatanadhātu    imā    dhātuyo    saññāsamāpatti
pattabbā   .  yāyaṃ  bhikkhu  nevasaññānāsaññāyatanadhātu  ayaṃ
dhātu   saṅkhārāvasesasamāpatti   pattabbā   .  yāyaṃ  bhikkhu
saññāvedayitanirodhadhātu  ayaṃ  dhātu  nirodhasamāpatti  pattabbāti .
Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 180-181. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=352&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=352&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=352&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=352&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=352              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3384              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3384              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :