ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [456] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [457]  Bhagavā  etadavoca  anamataggoyaṃ  bhikkhave  saṃsāro
pubbā  koṭi na paññāyati avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaññojanānaṃ
sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  .  bhūtapubbaṃ  bhikkhave  imassa  vepullassa
pabbatassa  pācīnavaṃsotveva  samaññā  udapādi  .  tena  kho pana
bhikkhave  samayena  manussānaṃ  tivarātveva  samaññā  udapādi .
Tivarānaṃ  bhikkhave  manussānaṃ  cattāḷīsavassasahassāni  āyuppamāṇaṃ
ahosi  .  tivarā  bhikkhave  manussā  pācīnavaṃsaṃ  pabbataṃ  catūhena
ārohanti  catūhena  orohanti . tena kho pana bhikkhave samayena
kakusandho  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  loke uppanno hoti .
Kakusandhassa  bhikkhave bhagavato arahato sammāsambuddhassa vidhūrasañjīvannāma
sāvakayugaṃ   ahosi   aggaṃ   bhaddayugaṃ  .  passatha  bhikkhave
sā  cevimassa  pabbatassa  samaññā  antarahitā  te  ca  manussā
kālakatā  so  ca  bhagavā  parinibbuto  . evaṃ aniccā bhikkhave
saṅkhārā evaṃ addhuvā bhikkhave saṅkhārā evaṃ anassāsikā bhikkhave
saṅkhārā  .  yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ
alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccituṃ.
   [458]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  imassa  vepullassa  pabbatassa
Vaṅkatotveva  samaññā  udapādi . tena kho pana bhikkhave samayena
manussānaṃ  rohitassātveva  samaññā  udapādi  .  rohitassānaṃ
bhikkhave  manussānaṃ  tiṃsavassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .
Rohitassā  bhikkhave manussā vaṅkataṃ pabbataṃ tīhena ārohanti tīhena
orohanti  .  tena kho pana bhikkhave samayena konāgamano bhagavā
arahaṃ sammāsambuddho loke uppanno hoti . konāgamanassa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  bhiyyosuttaraṃ  nāma  sāvakayugaṃ
ahosi  aggaṃ  bhaddayugaṃ  . passatha bhikkhave sā cevimassa pabbatassa
samaññā  antarahitā  te  ca  manussā  kālakatā  so ca bhagavā
parinibbuto. Evaṃ aniccā bhikkhave saṅkhārā .pe. Alaṃ vimuccituṃ.
   [459]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  imassa  vepullassa  pabbatassa
supassotveva  samaññā  udapādi . tena kho pana bhikkhave samayena
manussānaṃ  suppiyātveva  samaññā  udapādi  .  suppiyānaṃ  bhikkhave
manussānaṃ  vīsativassasahassāni  āyuppamāṇaṃ  ahosi  .  suppiyā
bhikkhave  manussā  supassaṃ  pabbataṃ  dvīhena  ārohanti  dvīhena
orohanti . tena kho pana bhikkhave samayena kassapo bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho  loke uppanno hoti . kassapassa bhikkhave bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  tissa  bhāradvājaṃ  nāma sāvakayugaṃ ahosi
aggaṃ  bhaddayugaṃ  . passatha bhikkhave sā cevimassa pabbatassa samaññā
antarahitā te ca manussā kālakatā so ca bhagavā parinibbuto. Evaṃ
Aniccā  bhikkhave  saṅkhārā  evaṃ addhuvā bhikkhave saṅkhārā evaṃ
.pe. Alaṃ vimuccituṃ.
   [460] Etarahi kho pana bhikkhave imassa vepullassa pabbatassa
vepullotveva  samaññā  udapādi  .  etarahi  kho  pana bhikkhave
imesaṃ  manussānaṃ  māgadhakātveva  samaññā  udapādi  . māgadhakānaṃ
bhikkhave  manussānaṃ  appakaṃ  āyuppamāṇaṃ  parittakaṃ  lahukaṃ  yo ciraṃ
jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo vā . Māgadhakā bhikkhave manussā
vepullaṃ  pabbataṃ  muhutteneva  ārohanti  muhuttena  orohanti .
Etarahi kho panāyaṃ bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho loke uppanno.
Mayhaṃ  kho  pana  bhikkhave  sārīputtamoggallānaṃ  nāma  sāvakayugaṃ
aggaṃ  bhaddayugaṃ  .  bhavissati bhikkhave so samayo yā ayañcevimassa
pabbatassa  samaññā  antaradhāyissati  ime  ca  manussā  kālaṃ
karissanti  ahañca  parinibbāyissāmi  .  evaṃ  aniccā  bhikkhave
saṅkhārā  evaṃ  addhuvā  bhikkhave  saṅkhārā  evaṃ  anassāsikā
bhikkhave  saṅkhārā  .  yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva sabbasaṅkhāresu
nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccitunti.
   [461]  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā
     pācīnavaṃso tivarānaṃ      rohitassāna vaṅkato
     suppiyānaṃ supassopi 1-   māgadhānañca vepulo
@Footnote: 1 Ma. supassoti. Yu. supassāti.
     Aniccā vata saṅkhārā     uppādavayadhammino
     uppajjitvā nirujjhanti  tesaṃ vūpasamo sukhoti. Dasamaṃ.
           Dutiyavaggo dutiyo.
            Tassa uddānaṃ
     duggataṃ sukhitañceva       tiṃsamātā pitena ca
     bhātā bhaginī putto ca     dhītā vepullapabbataṃ.
         Anamataggasaṃyuttaṃ tatiyaṃ samattaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 225-228. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=456&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=456&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=456&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=456&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=456              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4017              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4017              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :