ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [569] Sāvatthiyaṃ viharati ... Dāruṇo bhikkhave lābhasakkārasiloko
.pe. Adhigamāya.
   [570] Saddhā bhikkhave upāsikā ekaṃ puttakaṃ 1- piyaṃ manāpaṃ
evaṃ  sammā  āyācamānā  āyāceyya  tādiso  tāta  bhavāhi
yādiso  citto  ca  gahapati  hatthako  ca  āḷavakoti  . esā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaputtakaṃ.
Bhikkhave  tulā  etaṃ  pamāṇaṃ  mama  sāvakānaṃ  upāsakānaṃ  yadidaṃ
citto  ca  gahapati  hatthako ca āḷavako . sace kho tvaṃ tāta
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajasi  tādiso  tāta  bhavāhi  yādisā
sārīputtamoggallānāti  .  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ  pamāṇaṃ
mama  sāvakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yadidaṃ  sārīputtamoggallānā  .  mā  ca
kho  tvaṃ  *-  tāta  sekkhaṃ  appattamānasaṃ  lābhasakkārasiloko
anupāpuṇātīti  1-  .  tañce  bhikkhave bhikkhuṃ sekkhaṃ appattamānasaṃ
lābhasakkārasiloko  anupāpuṇāti  so  tassa  hoti  antarāyāya .
Evaṃ  dāruṇo  kho  bhikkhave  lābhasakkārasiloko  .pe.  evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 276-277. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=569&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=569&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=569&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=569&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=569              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5188              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5188              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :