ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
           Dutiyavaggo dutiyo
   [620]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho āyasmā rāhulo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [621]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  bhagavā
etadavoca  taṃ  kiṃ maññasi rāhula cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante . sotaṃ ... Ghānaṃ ... Jivhā ... Kāyo ... Mano ... Nicco
vā anicco vāti . anicco bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti. No hetaṃ bhante.
   [622]  Evaṃ  passaṃ  rāhula  sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi
nibbindati  sotasmimpi  nibbindati  ghānasmimpi  nibbindati  jivhāyapi
nibbindati  kāyasmimpi  nibbindati  manasmimpi  nibbindati  nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Paṭhamaṃ.
   [etena peyyālena dasa suttantā kātabbā]
   [623] Taṃ kiṃ maññasi rāhula rūpā niccā vā aniccā vāti.
Aniccā bhante ... saddā ... Gandhā ... Rasā ... Phoṭṭhabbā ...
Dhammā ....
   [624] Cakkhuviññāṇaṃ ... sotaviññāṇaṃ ... ghānaviññāṇaṃ ...
Jivhāviññāṇaṃ ... Kāyaviññāṇaṃ ... Manoviññāṇaṃ ....
   [625] Cakkhusamphasso ... sotasamphasso ... Ghānasamphasso ...
Jivhāsamphasso ... Kāyasamphasso ... Manosamphasso ....
   [626]  Cakkhusamphassajāvedanā ... sotasamphassajāvedanā ...
Ghānasamphassajāvedanā   ...   jivhāsamphassajāvedanā   ...
Kāyasamphassajāvedanā ... Manosamphassajāvedanā ....
   [627]  Rūpasaññā  ...  saddasaññā  ... gandhasaññā ...
Rasasaññā ... Phoṭṭhabbasaññā ... Dhammasaññā ....
   [628] Rūpasañcetanā ... saddasañcetanā ... gandhasañcetanā
... Rasasañcetanā ... Phoṭṭhabbasañcetanā ... Dhammasañcetanā ....
   [629] Rūpataṇhā ... saddataṇhā ... Gandhataṇhā ... Rasataṇhā
... Phoṭṭhabbataṇhā ... Dhammataṇhā ....
   [630] Paṭhavīdhātu ... Āpodhātu ... Tejodhātu ... Vāyodhātu ...
Ākāsadhātu ... Viññāṇadhātu ....
   [631] Rūpaṃ ... Vedanā ... Saññā ... Saṅkhārā ... Viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. evaṃ passaṃ
rāhula .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Dasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 293-295. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=620&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=620&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=620&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=620&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=620              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5268              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5268              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :