ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [91]  Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho .pe. idha bhikkhave
bhikkhu  jarāmaraṇaṃ  pajānāti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānāti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti . jātiṃ pajānāti
.pe. bhavaṃ pajānāti ... upādānaṃ pajānāti ... Taṇhaṃ pajānāti ...
Vedanaṃ pajānāti ... Phassaṃ pajānāti ... Saḷāyatanaṃ pajānāti ... Nāmarūpaṃ
pajānāti ... viññāṇaṃ pajānāti ... Saṅkhāre pajānāti saṅkhārasamudayaṃ
Pajānāti   saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti.
   [92] Katamañca bhikkhave jarāmaraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ pālittacatā
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati jarā . yā tesaṃ
tesaṃ  sattānaṃ  tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo
antaradhānaṃ  maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa
nikkhepo  jīvitindriyassa  upacchedo  idaṃ  vuccati  maraṇaṃ  .  iti
ayañca  jarā  idañca  maraṇaṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ .
Jātisamudayā  jarāmaraṇasamudayo  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {92.1} Katamañca bhikkhave jāti .pe. Katamo ca bhikkhave bhavo ...
Katamañca bhikkhave upādānaṃ ... Katamā ca bhikkhave taṇhā ... Vedanā ...
Phasso ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Katame ca bhikkhave
saṅkhārā tayome bhikkhave saṅkhārā kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro
ime  vuccanti  bhikkhave  saṅkhārā . avijjāsamudayā saṅkhārasamudayo
avijjānirodhā  saṅkhāranirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
saṅkhāranirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [93] Yato kho bhikkhave bhikkhu evaṃ jarāmaraṇaṃ pajānāti evaṃ
Jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  .pe. evaṃ jātiṃ pajānāti
.pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ...
Nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... evaṃ saṅkhāre pajānāti evaṃ saṅkhārasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  pajānāti  . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu diṭṭhisampanno itipi
dassanasampanno  itipi  āgato  imaṃ  saddhammaṃ  itipi  passati  imaṃ
saddhammaṃ  itipi  sekkhena  ñāṇena  samannāgato  itipi  sekkhāya
vijjāya  samannāgato  itipi  dhammasotaṃ  samāpanno  itipi  ariyo
nibbedhikapañño  itipi  amatadvāraṃ  āhacca  tiṭṭhati  itipīti .
Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 51-53. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=91&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=91&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=91&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=91&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1515              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1515              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :