ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [433]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  sassato  lokoti .
Bhagavaṃmūlakā  no  bhante dhammā .pe. rūpe kho bhikkhave sati rūpaṃ
upādāya  rūpaṃ  abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati sassato lokoti .
Vedanāya  sati .pe. saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe
sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ diṭṭhi uppajjati
sassato lokoti.
   [434] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya sassato lokoti . no hetaṃ bhante .
Vedanā  .pe.  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  .  aniccaṃ bhante .pe. api nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi
uppajjeyya  sassato  lokoti  .  no  hetaṃ  bhante . yampidaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ manasā taṃpi
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
api  nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya sassato lokoti .
No hetaṃ bhante.
  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imesu chasu ṭhānesu kaṅkhā pahīnā
hoti  dukkhepissa  kaṅkhā  pahīnā  hoti  .pe. dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāyapissa kaṅkhā pahīnā hoti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 261-262. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=433&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=433&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=433&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=433&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=433              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :