ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [59] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . pubbeva me bhikkhave sambodhā
anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi ko nu kho rūpassa
assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ . ko vedanāya assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ . ko saññāya assādo ko ādīnavo kiṃ
nissaraṇaṃ  . ko saṅkhārānaṃ assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ .
Ko viññāṇassa assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇanti.
   {59.1}  Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ kho rūpaṃ paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpassa  assādo  yaṃ rūpaṃ aniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ rūpassa ādīnavo yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo
Chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  .  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ ayaṃ vedanāya assādo yā 1- vedanā
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  vedanāya  ādīnavo  yo
vedanāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanāya nissaraṇaṃ .
Yaṃ  saññaṃ  paṭicca  uppajjati . yaṃ saṅkhāre paṭicca uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  saṅkhārānaṃ  assādo ye saṅkhārā aniccā dukkhā
vipariṇāmadhammā   ayaṃ  saṅkhārānaṃ  ādīnavo  yo  saṅkhāresu
chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saṅkhārānaṃ  nissaraṇaṃ  .  yaṃ
viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  viññāṇassa
assādo   yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ.
   [60]  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na abbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
anuttaraṃ   sammāsambodhiṃ   abhisambuddho   2-  paccaññāsiṃ  .
Yato  ca  khohaṃ  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ evaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake loke
@Footnote: 1 po Ma. yaṃ . 2 Ma. Yu. abhisambuddhoti.
Samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana
me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni
punabbhavoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 34-36. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=59&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=17&item=59&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=59&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=59&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=59              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :