ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [14]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodhāya  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho rūpānaṃ assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  saddānaṃ  .pe. ko gandhānaṃ .pe.
Ko  rasānaṃ  .  ko  phoṭṭhabbānaṃ . ko dhammānaṃ assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ
kho  rūpe  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpānaṃ assādo
yaṃ  rūpā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  rūpānaṃ ādīnavo
yo  rūpesu  chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ .
Yaṃ  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  yaṃ dhamme paṭicca uppajjati
sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  dhammānaṃ  assādo yaṃ dhammā aniccā dukkhā
@Footnote: 1 Yu. cetovimutti. evamuparipi.
Vipariṇāmadhammā  ayaṃ  dhammānaṃ  ādīnavo yo dhammesu chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ dhammānaṃ nissaraṇaṃ.
   {14.1} Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ āyatanānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ nābbhaññāsiṃ . neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ . yato ca khohaṃ
bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ  evaṃ  assādañca
assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  .  athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me
dassanaṃ  udapādi  akuppā  me  vimutti  ayamantimā jāti natthidāni
punabbhavoti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 9-10. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=14&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=14&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=14&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=14&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=14              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :