ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [18]  No  cedaṃ bhikkhave rūpānaṃ assādo abhavissa na yidaṃ
sattā  rūpesu  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho bhikkhave atthi rūpānaṃ
assādo  tasmā  sattā  rūpesu  sārajjanti  no  cedaṃ bhikkhave
rūpānaṃ  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  rūpesu  nibbindeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. nābbhaññaṃsu. evamuparipi .  2 Ma. vimariyādīkatena. Yu. vimariyādikatena.
@3 Ma. abbhaññaṃsu .  4 Yu. athakho.
Yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpānaṃ  ādīnavo tasmā sattā
rūpesu  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ abhavissa
na  yidaṃ  sattā  rūpehi  nissareyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi
rūpānaṃ  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  rūpehi  nissaranti  . no cedaṃ
bhikkhave  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānaṃ  dhammānaṃ assādo
abhavissa  na  yidaṃ  sattā  dhammesu  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho
bhikkhave  atthi  dhammānaṃ assādo tasmā sattā dhammesu sārajjanti
no  cedaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  ādīnavo  abhavissa  na yidaṃ sattā
dhammesu  nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  dhammānaṃ
ādīnavo  tasmā  sattā  dhammesu  nibbindanti  no cedaṃ bhikkhave
dhammānaṃ  nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  dhammehi  nissareyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  dhammānaṃ  nissaraṇaṃ tasmā sattā
dhammehi nissaranti.
   {18.1}  Yāvakīvañca  bhikkhave  sattā imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsuṃ  .  neva  tāva
bhikkhave   sattā   sadevakā   lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā
vippamuttā  vipariyādikatena cetasā vihariṃsu . yato ca kho bhikkhave
sattā  imesaṃ  channaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ  assādañca assādato
ādīnavañca  ādīnavato  .pe.  yathābhūtaṃ  abbhaññāsuṃ  .  atha
Bhikkhave   sattā   sadevakā   lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya    sadevamanussāya    nissaṭā
visaññuttā  vippamuttā  vipariyādikatena  cetasā  viharantīti .
Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 14-16. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=18&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=18&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=18&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=18&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=74              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=74              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :