ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [295]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhiko  bārāṇasiyaṃ  viharanti  isipatane  migadāye  .  atha
kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā mahākoṭṭhiko
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ etadavoca kiṃ nu kho āvuso sārīputta cakkhu
rūpānaṃ  saññojanaṃ  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  .pe. jivhā rasānaṃ
saññojanaṃ  rasā  jivhāya  saññojanaṃ .pe. mano dhammānaṃ saññojanaṃ
dhammā  manassa  saññojananti  .  na  kho  āvuso koṭṭhika cakkhu
rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa saññojanaṃ yañca tattha tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  . na jivhā
rasānaṃ  saññojanaṃ  na  rasā  jivhāya  saññojanaṃ  yañca  tattha
tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ . .pe.
Na  mano  dhammānaṃ  saññojanaṃ  na  dhammā  manassa saññojanaṃ yañca
tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [296]  Seyyathāpi āvuso kāḷo ca balibaddo odāto ca
balibaddo  ekena  dāmena  vā yottena vā saṃyuttā assu yo
nu  kho  evaṃ  vadeyya  kāḷo  balibaddo  odātassa balibaddassa
saññojanaṃ  odāto  balibaddo  kāḷassa  balibaddassa  saññojananti
sammā nu kho so vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ āvuso na kho
āvuso  kāḷo  balibaddo  odātassa  balibaddassa  saññojanaṃ
napi  odāto  balibaddo  kāḷassa  balibaddassa  saññojanaṃ  yena
ca kho te ekena dāmena vā yottena vā saṃyuttā taṃ tattha saññojanaṃ.
   {296.1}  Evameva  kho āvuso na cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ
na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ .pe. na jivhā rasānaṃ saññojanaṃ .pe.
Na  mano  dhammānaṃ  saññojanaṃ  na  dhammā  manassa saññojanaṃ yañca
tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [297]  Cakkhu  vā  āvuso rūpānaṃ saññojanaṃ abhavissa rūpā
vā  cakkhussa  saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha  1-
sammādukkhakkhayāya  yasmā ca kho āvuso na cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ
na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  tasmā  brahmacariyavāso paññāyati
@Footnote: 1 Ma. paññāyati.
Sammādukkhakkhayāya  .pe.  jivhā  vā  āvuso  rasānaṃ  saññojanaṃ
abhavissa  rasā  vā  jivhāya  saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso
paññāyetha  sammādukkhakkhayāya  yasmā  ca  kho  āvuso na jivhā
rasānaṃ  saññojanaṃ  na  rasā  jivhāya saññojanaṃ yañca tattha tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  tasmā
brahmacariyavāso   paññāyati   sammādukkhakkhayāya   .pe.  mano
vā  āvuso  dhammānaṃ  saññojanaṃ  abhavissa  dhammā  vā  manassa
saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha  sammādukkhakkhayāya
yasmā  ca  kho  āvuso  na  mano dhammānaṃ saññojanaṃ na dhammā
manassa   saññojanaṃ  yañca  tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati
chandarāgo   taṃ   tattha   saññojanaṃ  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {297.1}  Imināpetaṃ  āvuso pariyāyena veditabbaṃ . yathā
na  cakkhu  rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ yañca
tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ
.pe.  na  jivhā  rasānaṃ  saññojanaṃ  .pe.  na  mano dhammānaṃ
saññojanaṃ  na  dhammā  manassa  saññojanaṃ  .  yañca  tattha tadubhayaṃ
paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [298]  Saṃvijjati  kho  āvuso bhagavato cakkhu passati bhagavā
cakkhunā  rūpaṃ  chandarāgo  bhagavato  natthi  suvimuttacitto bhagavā .
Saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato sotaṃ suṇāti bhagavā sotena saddaṃ
Chandarāgo  bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagavā  . saṃvijjati kho
āvuso  bhagavato  ghānaṃ  ghāyati  bhagavā  ghānena gandhaṃ chandarāgo
bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso
bhagavato  jivhā  sāyati  bhagavā  jivhāya  rasaṃ chandarāgo bhagavato
natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato
kāyo  phusati  bhagavā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  chandarāgo  bhagavato
natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato
mano  vijānāti  1- bhagavā manasā dhammaṃ chandarāgo bhagavato natthi
suvimuttacitto bhagavā.
   {298.1}  Iminā kho etaṃ āvuso pariyāyena veditabbaṃ .
Yathā  na  cakkhu  rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa saññojanaṃ
yañca  tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha
saññojanaṃ  . na sotaṃ . na ghānaṃ . na jivhā rasānaṃ saññojanaṃ
na  rasā  jivhāya  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo  taṃ  tattha saññojanaṃ . na kāyo . na mano dhammānaṃ
saññojanaṃ  na  dhammā  manassa  saññojanaṃ  yañca  tattha  tadubhayaṃ
paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 203-206. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=295&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=295&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=295&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=295&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=295              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1270              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1270              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :