ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [322] Ekaṃ samayaṃ bhagavā ajjheyaṃ 1- viharati gaṅgāya nadiyā tīre.
Addasā kho bhagavā mahantaṃ dārukkhandhaṃ gaṅgāya nadiyā tīre sotena
vuyhamānaṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  passatha  no tumhe bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. kosambiyaṃ.
Amuṃ  mahantaṃ  dārukkhandhaṃ  gaṅgāya  nadiyā  sotena vuyhamānanti .
Evaṃ  bhante  .  sace  kho bhikkhave dārukkhandho na orimaṃ tīraṃ
upagacchati  na  pārimaṃ  tīraṃ  upagacchati  na  majjhe  saṃsīdissati  na
thale ussādissati 1- na manussaggāho gāhiyati 2- na amanussaggāho
gāhiyati  na  āvaṭṭaggāho gāhiyati na antopūti bhavissati . evaṃ
hi  so  bhikkhave  dārukkhandho  samuddaninno  bhavissati  samuddapoṇo
samuddapabbhāro  .  taṃ kissa hetu . samuddaninno bhikkhave gaṅgāya
nadiyā soto samuddapoṇo samuddapabbhāro.
   {322.1} Evameva kho bhikkhave sace tumhepi na orimaṃ tīraṃ
upagacchatha  na  pārimaṃ  tīraṃ upagacchatha na majjhe saṃsīdissatha na thale
ussādissatha 3- . na manussaggāho gāhiyati 4- na amanussaggāho
gāhiyati 5- na āvaṭṭaggāho gāhiyati 4- na antopūti bhavissati.
Evaṃ  tumhe  bhikkhave  nibbānaninnā  bhavissatha  nibbānapoṇā
nibbānapabbhārā  .  taṃ  kissa  hetu  .  nibbānaninnā  bhikkhave
sammādiṭṭhi nibbānapoṇā nibbānapabbhārāti.
   [323]  Evaṃ  vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kiṃ
nu kho bhante orimaṃ tīraṃ kiṃ pārimaṃ tīraṃ ko majjhe saṃsīdito 6-
ko  thale  ussādo  ko  manussaggāho  ko  amanussaggāho
ko  āvaṭṭaggāho  ko  antopūtibhāvoti  .  orimaṃ tīranti kho
bhikkhu  channetaṃ  ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ . pārimaṃ tīranti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ussīdissati. 2 Sī. Yu. bhavissati. Ma. gahessati.
@3 Ma. Yu. ussīdissatha. 4 Sī. Yu. gahessati. Ma. gahessatha. 5 Ma. gahessati.
@6 Ma. Yu. saṃsīdo.
Kho  bhikkhu  channetaṃ  1-  bāhirānaṃ āyatanānaṃ adhivacanaṃ . majjhe
saṃsīditoti 2- kho bhikkhu nandirāgassetaṃ adhivacanaṃ. Thale ussādoti kho
bhikkhu asmimānassetaṃ adhivacanaṃ.
   {323.1}  Katamo ca bhikkhu manussaggāho . idha bhikkhu gihīhi
saṃsaṭṭho  viharati  sahanandi sahasokī sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito
uppannesu kiccakaraṇīyesu attano 3- yogaṃ āpajjati . ayaṃ vuccati
bhikkhu manussaggāho.
   {323.2} Katamo ca bhikkhu amanussaggāho . Idha bhikkhu ekacco
aññataraṃ  devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ carati imināhaṃ sīlena vā
vattena 4- vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro vāti. Ayaṃ vuccati bhikkhu amanussaggāho. Āvaṭṭaggāhoti kho
bhikkhu pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ . Katamo ca bhikkhu antopūtibhāvo.
Idha bhikkhu ekacco dussīlo hoti pāpadhammo asuci saṅkassarasamācāro
paṭicchannakammanto    assamaṇo    samaṇapaṭiñño    abrahmacārī
brahmacārīpaṭiñño  antopūti  avassuto  kasambukajāto  5- .
Ayaṃ vuccati bhikkhu antopūtibhāvoti.
   [324]  Tena  kho  pana samayena nando gopālako bhagavato
avidūre  ṭhito  hoti  .  atha  kho  nando  gopālako bhagavantaṃ
etadavoca ahaṃ kho bhante na orimaṃ tīraṃ upagacchāmi na pārimaṃ tīraṃ
upagacchāmi  na  majjhe  saṃsīdissāmi  na  thale  osīdissāmi  6-
@Footnote: 1 Yu. channaṃ . 2 Ma. saṃsīdoti . 3 Ma. Yu. attanā tesu yogaṃ . 4 Ma. Yu.
@vatena . 5 Yu. kasambujāto . 6 Ma. Yu. ussīdissāmi.
Na  [1]- manussaggāho gāhiyati 2- na amanussaggāho gāhiyati na
āvaṭṭaggāho gāhiyati na antopūti bhavissāmi . sādhu 3- labheyyāhaṃ
bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyaṃ upasampadanti . tenahi
tvaṃ  nanda  sāmikānaṃ  gāvo niyyādehīti 4- . gamissanti bhante
gāvo vacchagiddhiniyoti . niyyādeheva tvaṃ nanda sāmikānaṃ gāvoti.
Atha  kho  nando  gopālako  sāmikānaṃ gāvo niyyādetvā yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  niyyātā
bhante  sāmikānaṃ gāvo labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ
labheyyaṃ  upasampadanti  .  alattha  kho  nando gopālako bhagavato
santike  pabbajjaṃ  alattha  upasampadanti  6-  . acirūpasampanno ca
panāyasmā  nando  eko vūpakaṭṭho .pe. aññataro ca panāyasmā
nando arahataṃ ahosīti. Catutthaṃ.
   [325]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  kimmilāyaṃ 7- viharati gaṅgāya
nadiyā  tīre  .  addasā  kho bhagavā mahantaṃ dārukkhandhaṃ gaṅgāya
nadiyā  sotena  vuyhamānaṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  passatha
no  tumhe bhikkhave amuṃ mahantaṃ dārukkhandhaṃ gaṅgāya nadiyā sotena
vuyhamānanti  . evaṃ bhante .pe. evaṃ vutte āyasmā kimmilo
bhagavantaṃ  etadavoca  kinnukho  bhante orimaṃ tīraṃ .pe. katamo ca
kimmila  antopūtibhāvo  .  idha  kimmila  bhikkhu  aññataraṃ saṅkiliṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. maṃ . 2 Ma. Yu. gahissati .  3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Ma.
@niyyātehīti. evamuparipi . 5 Ma. niyyātitā. Yu. niyyāditā . 6 Ma. Yu.
@itisaddo natthi . 7 kimilāyaṃ. Yu. kimbilāyaṃ.
Āpattiṃ  āpanno  hoti  yathārūpāya  āpattiyā  na  vuṭṭhānaṃ
paññāyati ayaṃ vuccati kimmila antopūtibhāvoti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 223-227. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=322&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=322&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=322&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=322&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=322              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1893              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1893              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :