ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [346] Seyyathāpi bhikkhave puriso arugatto pakkagatto saravanaṃ
paviseyya tassa kusakaṇṭakā cepi 3- pāde vijjheyyuṃ . sarapattāni
@Footnote: 1 Ma. ettha ca panāyaṃ jano ativelaṃ pamatto paḷlitoti . 2 Ma. samanvesati.
@evamuparipi . 3 Ma. Yu. ceva.
Pakkagattāni vilekheyyuṃ 1-. Evaṃ hi so bhikkhave [2]- bhiyyoso mattāya
tatonidānaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedayetha 3- . evameva kho bhikkhave
idhekacco bhikkhu gāmagato vā araññagato vā labhati vattāraṃ ayañca
so  4-  āyasmā  evaṃkārī  evaṃsamācāro asucigāmakaṇṭakoti .
Taṃ kaṇṭakoti iti 5- viditvā asaṃvaro ca saṃvaro ca veditabbo.
   [347] Kathañca bhikkhave asaṃvaro hoti . idha bhikkhu cakkhunā rūpaṃ
disvā  piyarūpe  rūpe  adhimuccati  appiyarūpe  rūpe  byāpajjati
anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te  uppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  . sotena saddaṃ
sutvā  .  ghānena  gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā .
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe
dhamme  adhimuccati  appiyarūpe  dhamme  byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati
ca  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ yathābhūtaṃ
nappajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā nirujjhanti.
   [348]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  chappāṇake  gahetvā
nānāvisaye  nānāgocare  daḷhāya rajjuyā bandheyya ahiṃ gahetvā
@Footnote: 1 Ma. sarapattāni ca gattāni vilekheyyuṃ. 2 Ma. Yu. puriso. 3 Ma. Yu.
@paṭisaṃvediyetha. 4 Yu. kho. 5 Yu. itisaddo natthi.
Daḷhāya  rajjuyā  bandheyya suṃsumāraṃ 1- gahetvā daḷhāya rajjuyā
bandheyya  pakkhiṃ  gahetvā  daḷhāya  rajjuyā  bandheyya  kukkuraṃ
gahetvā  daḷhāya  rajjuyā  bandheyya  sigālaṃ  gahetvā  daḷhāya
rajjuyā  bandheyya  makkaṭaṃ  gahetvā  daḷhāya  rajjuyā  bandheyya
daḷhāya  rajjuyā  bandhitvā  majjhe  gaṇṭhiṃ karitvā osajjeyya .
Atha  kho  te  bhikkhave  chappāṇakā nānāvisayā nānāgocarā sakaṃ
sakaṃ  gocaravisayaṃ  āviñcheyyuṃ  .  ahi  āviñcheyya  vammikaṃ
pavekkhāmīti  .  suṃsumāro  āviñcheyya udakaṃ pavekkhāmīti . pakkhī
āviñcheyya  ākāsaṃ  ḍessāmīti  .  kukkuro  āviñcheyya  gāmaṃ
pavekkhāmīti  . sigālo āviñcheyya sīvathikaṃ pavekkhāmīti . makkaṭo
āviñcheyya vanaṃ pavekkhāmīti . yadā kho te bhikkhave chappāṇakājjhattā
assu  kilantā  atha  yo nesaṃ 2- pāṇakā balavataro assa tassa
te  anuvatteyyuṃ anuvidhāyeyyuṃ 3- vasaṃ gaccheyyuṃ . evameva kho
bhikkhave  yassa  kassaci  bhikkhuno  kāyagatāsati  abhāvitā abahulīkatā
taṃ  cakkhuṃ  āviñchati  manāpiyesu  rūpesu  amanāpiyā rūpā paṭikūlā
honti .pe. jivhā āviñchati . kāyo āviñchati . Mano āviñchati
manāpiyesu  dhammesu  amanāpiyā  dhammā  paṭikūlā  honti .
Evaṃ kho bhikkhave asaṃvaro hoti.
   [349]  Kathañca  bhikkhave saṃvaro hoti . idha bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. susumāraṃ. evamuparipi . 2 Ma. Yu. atha kho yo nesaṃ . 3 Yu. anuvidhīyeyyuṃ.
Cakkhunā  rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  nādhimuccati appiyarūpe rūpe
na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te
uppannā  pāpakā  akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti . sotena
saddaṃ  sutvā  .pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya
rasaṃ  sāyitvā  .pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā .pe. manasā
dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati  appiyarūpe dhamme na
byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te
uppannā pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti.
   [350] Seyyathāpi bhikkhave puriso chappāṇake gahetvā nānāvisaye
nānāgocare  daḷhāya  rajjuyā  bandheyya  ahiṃ  gahetvā  .pe.
Suṃsumāraṃ  gahetvā  .pe. kukkuraṃ gahetvā . sigālaṃ gahetvā .
Makkaṭaṃ  gahetvā  daḷhāya  rajjuyā  bandheyya  daḷhāya  rajjuyā
bandhitvā daḷhe khīle vā thambhe vā upanibandheyya . atha kho te
bhikkhave  chappāṇakā  nānāvisayā  nānāgocarā sakaṃ sakaṃ gocaravisayaṃ
āviñcheyyuṃ  .  ahi  āviñcheyya vammikaṃ pavekkhāmīti . suṃsumāro
āviñcheyya  udakaṃ  pavekkhāmīti  .  pakkhī  āviñcheyya  ākāsaṃ
ḍessāmīti  .  kukkuro  āviñcheyya gāmaṃ pavekkhāmīti . sigālo
āviñcheyya  sīvathikaṃ  pavekkhāmīti  .  makkaṭo  āviñcheyya  vanaṃ
Pavekkhāmīti  . yadā kho te 1- bhikkhave chappāṇakājjhattā assu
kilantā atha tameva khīlaṃ vā thambhaṃ 2- vā upatiṭṭheyyuṃ upanisīdeyyuṃ
upanipajjeyyuṃ  .  evameva  kho  bhikkhave  yassa  kassaci bhikkhuno
kāyagatāsati  bhāvitā  bahulīkatā  taṃ  cakkhu  nāviñchati  manāpiyesu
rūpesu  amanāpiyā  rūpā  na  paṭikūlā  honti  .pe.  jivhā
nāviñchati  .pe.  mano  nāviñchati  manāpiyesu  dhammesu amanāpiyā
dhammā  na  paṭikūlā honti . evaṃ kho bhikkhave saṃvaro hoti .
Daḷhe  khīle  vā  thambhe vāti kho bhikkhave kāyagatāsatiyā etaṃ
adhivacanaṃ . tasmātiha [3]- bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ kāyagatā no sati
bhāvitā  bhavissati  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhāti. Evaṃ hi vo 4- bhikkhave sikkhitabbanti. Dasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 245-249. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=346&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=346&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=346&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=346&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=346              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2836              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2836              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :