ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

page1.

Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa pañcamo bhāgo ---- mahāvāravaggo namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Avijjāvaggo paṭhamo [1] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca. [2] Avijjā bhikkhave pubbaṅgamā akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā anvadeva 1- ahirikaṃ anottappaṃ . avijjāgatassa bhikkhave aviddasuno micchādiṭṭhi pahoti micchādiṭṭhissa micchāsaṅkappo pahoti micchāsaṅkappassa micchāvācā pahoti micchāvācassa micchākammanto pahoti micchākammantassa micchāājīvo pahoti micchāājīvassa micchāvāyāmo pahoti micchāvāyāmassa micchāsati pahoti micchāsatissa micchāsamādhi pahoti. [3] Vijjā ca kho bhikkhave pubbaṅgamā kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā anvadeva 2- hirottappaṃ . vijjāgatassa bhikkhave viddasuno @Footnote: 1-2 Yu. anudeva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Sammādiṭṭhi pahoti sammādiṭṭhissa sammāsaṅkappo pahoti sammāsaṅkappassa sammāvācā pahoti sammāvācassa sammākammanto pahoti sammākammantassa sammāājīvo pahoti sammāājīvassa sammāvāyāmo pahoti sammāvāyāmassa sammāsati pahoti sammāsatissa sammāsamādhi pahotīti. [4] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sakyesu viharati sakkaraṃ nāma sakyānaṃ nigamo . atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca upaḍḍhamidaṃ bhante brahmacarayassa 1- yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. [5] Mā hevaṃ ānanda avaca 2- mā hevaṃ ānanda avaca 3- sakalameva 4- hidaṃ ānanda brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā . kalyāṇamittassetaṃ ānanda bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyakassa kalyāṇasampavaṅkassa ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [6] Kathañcānanda bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idhānanda bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ sammāsaṅkappaṃ bhāveti @Footnote: 1 Ma. brahmacariyaṃ. 2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. sakamevidaṃ ānanda ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Vivekanissitaṃ .pe. sammāvācaṃ bhāveti .pe. sammākammantaṃ bhāveti .pe. sammāājīvaṃ bhāveti .pe. sammāvāyāmaṃ bhāveti .pe. sammāsatiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho ānanda bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [7] Tadimināpetaṃ 1- ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti . mamañhi ānanda kalyāṇamittaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti jarādhammā sattā jarāya parimuccanti maraṇadhammā sattā maraṇena parimuccanti sokaparideva- dukkhadomanassupāyāsadhammā sattā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccanti . iminā kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. [8] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca sakalamidaṃ bhante brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. @Footnote: 1 Ma. Yu. tadamināpetaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

[9] Sādhu sādhu sārīputta sakalamidaṃ sārīputta brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā . Kalyāṇamittassetaṃ sārīputta bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa kalyāṇasampavaṅkassa ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [10] Kathañca sārīputta bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha sārīputta bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. Sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho sārīputta bhikkhu kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [11] Tadimināpetaṃ sārīputta pariyāyena veditabbaṃ yathā sakalamidaṃ brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti . mamañhi sārīputta kalyāṇamittaṃ āgamma jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti jarādhammā sattā jarāya parimuccanti maraṇadhammā sattā maraṇena parimuccanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā sattā sokaparidevadukkha- domanassupāyāsehi parimuccanti . iminā kho etaṃ sārīputta pariyāyena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Veditabbaṃ yathā sakalamidaṃ brahmacariyaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. [12] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisi . addasā kho āyasmā ānando jāṇussoṇiṃ brāhmaṇaṃ sabbasetena vaḷavābhirathena sāvatthiyā niyyāyantaṃ setā sudaṃ assā yuttā honti setālaṅkārā seto ratho setaparivāro setā rasmiyo setā patodalaṭṭhi setaṃ chattaṃ setaṃ uṇhīsaṃ setāni vatthāni setā upāhanā setāya sudaṃ vālavījaniyā 1- vījiyyati . tamenaṃ jano disvā evamāha brahmaṃ vata bho yānaṃ brahmayānarūpaṃ vata bhoti. [13] Atha kho āyasmā ānando sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisiṃ addasaṃ khvāhaṃ bhante jāṇussoṇiṃ brāhmaṇaṃ sabbasetena vaḷavābhirathena sāvatthiyā niyyāyantaṃ setā sudaṃ assā yuttā honti setālaṅkārā seto ratho setaparivāro setā rasmiyo setā patodalaṭṭhi setaṃ chattaṃ setaṃ uṇhīsaṃ setāni vatthāni @Footnote: 1 Ma. vālabījaniyā bījiyyati. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Setā upāhanā setāya sudaṃ vālavījaniyā vījiyyati . tamenaṃ jano disvā evamāha brahmaṃ vata bho yānaṃ brahmayānarūpaṃ vata bhoti . sakkā nu kho bhante imasmiṃ dhammavinaye brahmayānaṃ paññapetunti. [14] Sakkā ānandāti bhagavā avoca imasseva kho etaṃ ānanda ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ brahmayānaṃ itipi dhammayānaṃ itipi anuttaro saṅgāmavijayo itipi. [15] Sammādiṭṭhi ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti. [16] Sammāsaṅkappo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti. [17] Sammāvācā ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti. [18] Sammākammanto ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti. [19] Sammāājīvo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti. [20] Sammāvāyāmo ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti. [21] Sammāsati ānanda bhāvitā bahulīkatā rāgavinayapariyosānā hoti dosavinayapariyosānā hoti mohavinayapariyosānā hoti. [22] Sammāsamādhi ānanda bhāvito bahulīkato rāgavinayapariyosāno hoti dosavinayapariyosāno hoti mohavinayapariyosāno hoti. [23] Iminā kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā imassevetaṃ ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ brahmayānaṃ itipi dhammayānaṃ itipi anuttaro saṅgāmavijayo itipīti . Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [24] Yassa saddhā ca paññā ca dhammā yuggā 1- saddhā dhuraṃ hiri īsā mano yottaṃ sati ārakkhasārathi. Ratho sīlaparikkhāro jhānakkho cakkavīriyo upekkhā dhurasamādhi anicchā parivāraṇaṃ. Abyāpādo avihiṃsā viveko yassa āvudhaṃ tītikkhā dhammasannāho 2- yogakkhemāya vattati . @Footnote: 1 Po. yuttā saddhā dhuraṃ. Ma. Yu. yuttā sadā dhuraṃ. 2 Ma. cammasannāho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Etadattani 1- sambhūtaṃ brahmayānaṃ anuttaraṃ niyyanti dhīrā lokamhā aññadatthu jayaṃ jayanti. [25] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha no bhante aññatitthiyā paribbājakā amhe evaṃ pucchanti kimatthiyaṃ āvuso samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti . evaṃ puṭṭhā mayaṃ bhante tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākaroma dukkhassa kho āvuso pariññatthaṃ bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . kacci mayaṃ bhante evaṃ puṭṭhā evaṃ byākaramānā vuttavādino ceva bhagavato homa na ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhāma dhammassa cānudhammaṃ byākaroma na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti . [26] Taggha tumhe bhikkhave evaṃ puṭṭhā evaṃ byākaramānā vuttavādino ceva me hotha na ca maṃ abhūtena abbhācikkhatha dhammassa cānudhammaṃ byākarotha na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchati dukkhassa hi pariññatthaṃ mayi brahmacariyaṃ vussati. [27] Sace vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā etassa @Footnote: 1 Yu. etadattaniyaṃ bhūtaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Dukkhassa pariññāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha atthi kho āvuso maggo atthi paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti. [28] Katamo ca bhikkhave maggo katamā paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā etassa dukkhassa pariññāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti. [29] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca brahmacariyaṃ brahmacariyanti bhante vuccati . katamaṃ nu kho bhante brahmacariyaṃ . Katamaṃ brahmacariyapariyosānanti. [30] Ayameva kho bhikkhu ariyo aṭṭhaṅgiko maggo brahmacariyaṃ. Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Yo kho bhikkhu rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ brahmacariyapariyosānanti. [31] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca rāgavinayo dosavinayo mohavinayoti bhante vuccati . kissa nu kho etaṃ bhante adhivacanaṃ rāgavinayo dosavinayo mohavinayoti . nibbānadhātuyā kho etaṃ bhikkhu adhivacanaṃ rāgavinayo dosavinayo mohavinayoti . Āsavānaṃ khayo tena vuccatīti. [32] Evaṃ vutte so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca amataṃ amatanti bhante vuccati . katamaṃ nu kho bhante amataṃ katamo amatagāmimaggoti. Yo kho bhikkhu rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ vuccati amataṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo amatagāmimaggo . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhīti. [33] Sāvatthīnidānaṃ . ariyaṃ vo bhikkhave aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ desessāmi vibhajissāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi. [34] Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi . yaṃ kho bhikkhave dukkhe ñāṇaṃ dukkhasamudaye ñāṇaṃ dukkhanirodhe ñāṇaṃ dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi. [35] Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo . yo kho bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Nekkhammasaṅkappo abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo . ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo. [36] Katamā ca bhikkhave sammāvācā. Yā kho bhikkhave musāvādā veramaṇī pisuṇāya vācāya veramaṇī pharusāya vācāya veramaṇī samphappalāpā veramaṇī. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā. [37] Katamo ca bhikkhave sammākammanto . yā kho bhikkhave pāṇātipātā veramaṇī adinnādānā veramaṇī abrahmacariyā veramaṇī. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammākammanto. [38] Katamo ca bhikkhave sammāājīvo. Idha bhikkhave ariyasāvako micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvikaṃ kappeti . ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo. [39] Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo . idha bhikkhave bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo. [40] Katamā ca bhikkhave sammāsati . idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsati. [41] Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi . idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ ariyā ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

[42] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā yavasukaṃ vā micchāpaṇihitaṃ hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhindissati lohitaṃ vā uppādessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Taṃ kissa hetu . micchāpaṇihitattā bhikkhave sukassa . evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu micchāpaṇihitāya diṭṭhiyā micchāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindissati vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . taṃ kissa hetu. Micchāpaṇihitattā bhikkhave diṭṭhiyā. [43] Seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā yavasukaṃ vā sammāpaṇihitaṃ hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhindissati lohitaṃ vā uppādessatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . Sammāpaṇihitattā bhikkhave sukassa . evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindissati vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . sammāpaṇihitattā bhikkhave diṭṭhiyā. [44] Kathañca bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindissati vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissati . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindissati vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissatīti. [45] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho nandiyo paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho nandiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca kati nu kho bho gotama dhammā bhāvitā bahulīkatā nibbānagamā honti nibbānaparāyanā nibbānapariyosānāti . aṭṭhime kho nandiya dhammā bhāvitā bahulīkatā nibbānagamā honti nibbānaparāyanā nibbānapariyosānā . katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho nandiya aṭṭha dhammā bhāvitā bahulīkatā nibbānagamā honti nibbānaparāyanā nibbānapariyosānāti. [46] Evaṃ vutte nandiyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti . evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Avijjāvaggo paṭhamo. Tassuddānaṃ avijjañca 1- upaḍḍhaṃ ca sārīputto ca brāhmaṇo kimatthiyaṃ 2- ca dve bhikkhū vibhaṅgo sukanandiyāti 3-. ----------- @Footnote: 1 Yu. avijjā ca. 2 Ma. Yu. kimatthiyo. 3 Yu. sūkanandiyoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Vihāravaggo dutiyo [47] Sāvatthīnidānaṃ . icchāmahaṃ bhikkhave aḍḍhamāsaṃ paṭisallīyituṃ namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenāti . Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā. Nāssudha koci bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena. [48] Atha kho bhagavā tassa aḍḍhamāsassa accayena paṭisallānā vuṭṭhito bhikkhū āmantesi yena svāhaṃ bhikkhave vihārena paṭhamābhisambuddho viharāmi tassa padesena vihāsiṃ so evaṃ pajānāmi micchādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ sammādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ .pe. micchāsamādhipaccayāpi vedayitaṃ sammāsamādhipaccayāpi vedayitaṃ chandapaccayāpi vedayitaṃ vitakkapaccayāpi vedayitaṃ saññāpaccayāpi vedayitaṃ chando ca avūpasanto hoti vitakkā 1- ca avūpasantā honti saññā ca avūpasantā hoti tappaccayāpi vedayitaṃ chando ca vūpasanto hoti vitakkā 2- ca vūpasantā honti saññā ca vūpasantā hoti tappaccayāpi vedayitaṃ appattassa pattiyā atthi vāyāmaṃ 3- tasmiṃpi ṭhāne anuppatte tappaccayāpi vedayitanti. [49] Sāvatthīnidānaṃ . icchāmahaṃ bhikkhave temāsaṃ paṭisallīyituṃ namhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenāti . @Footnote: 1 Ma. Yu. vitakko ca avūpasanto hoti. 2 Ma. vūpasanto. evamupari. 3 Ma. Yu. @āyāmaṃ. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā . nāssudha koci bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena. [50] Atha kho bhagavā tassa temāsassa accayena paṭisallānā vuṭṭhito bhikkhū āmantesi yena svāhaṃ bhikkhave vihārena paṭhamābhisambuddho viharāmi tassa padesena vihāsiṃ so evaṃ pajānāmi micchādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ micchādiṭṭhivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ sammādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ sammādiṭṭhivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ .pe. micchāsamādhi- paccayāpi vedayitaṃ micchāsamādhivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ sammāsamādhipaccayāpi vedayitaṃ sammāsamādhivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ chandapaccayāpi vedayitaṃ chandavūpasamapaccayāpi vedayitaṃ vitakkapaccayāpi vedayitaṃ vitakkavūpasamapaccayāpi vedayitaṃ saññāpaccayāpi vedayitaṃ saññāvūpasamapaccayāpi vedayitaṃ chando ca avūpasanto hoti vitakkā ca avūpasantā honti saññā ca avūpasantā hoti tappaccayāpi vedayitaṃ chando ca vūpasanto hoti vitakkā ca vūpasantā honti saññā ca vūpasantā hoti tappaccayāpi vedayitaṃ appattassa pattiyā atthi vāyāmaṃ tasmiṃpi ṭhāne anuppatte tappaccayāpi vedayitanti. [51] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami .pe. ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Etadavoca sekkho 1- sekkhoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante sekkho hotīti . idha bhikkhu sekkhāya sammādiṭṭhiyā samannāgato hoti .pe. sekkhena sammāsamādhinā samannāgato hoti. Ettāvatā kho bhikkhu sekkho hotīti. [52] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā anuppannā uppajjanti nāññatra tathāgatassa pātubhāvā arahato sammāsambuddhassa . katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi . ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā bhāvitā bahulīkatā anuppannā uppajjanti nāññatra tathāgatassa pātubhāvā arahato sammāsambuddhassāti. [53] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā anuppannā uppajjanti nāññatra sugatavinayā . katame aṭṭha . Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā bhāvitā bahulīkatā anuppannā uppajjanti nāññatra sugatavinayāti. [54] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā parisuddhā pariyodātā anaṅgaṇā vigatūpakkilesā anuppannā uppajjanti nāññatra tathāgatassa pātubhāvā arahato sammāsambuddhassa . Katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā parisuddhā pariyodātā anaṅgaṇā @Footnote: 1 Yu. sekho sekhoti. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Vigatūpakkilesā anuppannā uppajjanti nāññatra tathāgatassa pātubhāvā arahato sammāsambuddhassāti. [55] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā parisuddhā pariyodātā anaṅgaṇā vigatūpakkilesā anuppannā uppajjanti nāññatra sugatavinayā . katame aṭṭha . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho bhikkhave aṭṭha dhammā parisuddhā pariyodātā anaṅgaṇā vigatūpakkilesā anuppannā uppajjanti nāññatra sugatavinayāti. [56] Sāvatthīnidānaṃ . evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ca ānando āyasmā ca bhaddo pāṭaliputte viharanti kukkuṭārāme . Atha kho āyasmā bhaddo sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yenāyasmā ānando tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmatā ānandena saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā bhaddo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca abrahmacariyaṃ abrahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso abrahmacariyanti . sādhu sādhu āvuso bhadda bhaddako kho te āvuso bhadda ummaṅgo 1- bhaddakaṃ paṭibhāṇaṃ kalyāṇī paripucchā evaṃ hi tvaṃ āvuso bhadda pucchasi abrahmacariyaṃ abrahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso abrahmacariyanti . evamāvusoti . ayameva @Footnote: 1 Yu. ummaggo. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Kho āvuso aṭṭhaṅgiko micchāmaggo abrahmacariyaṃ . seyyathīdaṃ . Micchādiṭṭhi .pe. Micchāsamādhīti. [57] Pāṭaliputtanidānaṃ .pe. brahmacariyaṃ brahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamaṃ brahmacariyapariyosānanti . sādhu sādhu kho 1- āvuso bhadda bhaddako kho te āvuso bhadda ummaṅgo bhaddakaṃ paṭibhāṇaṃ kalyāṇī paripucchā evaṃ hi tvaṃ āvuso bhadda pucchasi brahmacariyaṃ brahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamaṃ brahmacariyapariyosānanti . evamāvusoti . Ayameva kho āvuso ariyo aṭṭhaṅgiko maggo brahmacariyaṃ . Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yo kho āvuso rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ brahmacariyapariyosānanti. [58] Pāṭaliputtanidānaṃ . brahmacariyaṃ brahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamo brahmacārī katamaṃ brahmacariyapariyosānanti . sādhu sādhu āvuso bhadda bhaddako kho te āvuso bhadda ummaṅgo bhaddakaṃ paṭibhāṇaṃ kalyāṇī paripucchā evaṃ hi tvaṃ āvuso bhadda pucchasi brahmacariyaṃ brahmacariyanti āvuso ānanda vuccati katamaṃ nu kho āvuso brahmacariyaṃ katamo brahmacārī katamaṃ brahmacariya- pariyosānanti . evamāvusoti . ayameva kho āvuso ariyo @Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Aṭṭhaṅgiko maggo brahmacariyaṃ . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi . yo kho āvuso iminā ariyena aṭṭhaṅgikena maggena samannāgato ayaṃ vuccati brahmacārī . yo kho āvuso rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idaṃ brahmacariyapariyosānanti . Suttattayaṃ 1- ekanidānaṃ. Vihāravaggo dutiyo. Tassuddānaṃ dve vihārā ca sekho ca uppāde 2- apare duve parisuddhena dve vuttā kukkuṭārāmena tayoti. --------- @Footnote: 1 Ma. tīṇi suttantāni ekanidānāni. Yu. imesaṃ tiṇṇaṃ suttantānaṃ ekanidānaṃ. @2 Ma. uppādā ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Micchattavaggo tatiyo [59] Sāvatthīnidānaṃ . micchattañca vo bhikkhave desessāmi sammattañca taṃ suṇātha. [60] Katamañca bhikkhave micchattaṃ . seyyathīdaṃ . micchādiṭṭhi .pe. Micchāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave micchattaṃ. [61] Katamañca bhikkhave sammattaṃ . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave sammattanti. [62] Sāvatthīnidānaṃ . akusale ca vo bhikkhave dhamme desissāmi kusale ca dhamme taṃ suṇātha. [63] Katame ca bhikkhave akusalā dhammā . seyyathīdaṃ . Micchādiṭṭhi .pe. micchāsamādhi . ime vuccanti bhikkhave akusalā dhammā. [64] Katame ca bhikkhave kusalā dhammā . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime vuccanti bhikkhave kusalā dhammāti. [65] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipadañca vo bhikkhave desessāmi sammāpaṭipadañca taṃ suṇātha. [66] Katamā ca bhikkhave micchāpaṭipadā. Seyyathīdaṃ. Micchādiṭṭhi .pe. Micchāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipadā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

[67] Katamā ca bhikkhave sammāpaṭipadā. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipadāti. [68] Sāvatthīnidānaṃ . gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā micchāpaṭipadaṃ na vaṇṇemi . gihī vā bhikkhave pabbajito vā micchāpaṭipanno micchāpaṭipattādhikaraṇahetu nārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ . katamā ca bhikkhave micchāpaṭipadā . seyyathīdaṃ . Micchādiṭṭhi .pe. micchāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipadā. Gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā micchāpaṭipadaṃ na vaṇṇemi . Gihī vā bhikkhave pabbajito vā micchāpaṭipanno micchāpaṭipattādhikaraṇahetu nārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ. [69] Gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā sammāpaṭipadaṃ vaṇṇemi . gihī vā bhikkhave pabbajito vā sammāpaṭipanno sammāpaṭipattādhikaraṇahetu ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ . Katamā ca bhikkhave sammāpaṭipadā . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipadā . gihino vāhaṃ bhikkhave pabbajitassa vā sammāpaṭipadaṃ vaṇṇemi . gihī vā bhikkhave pabbajito vā sammāpaṭipanno sammāpaṭipattādhikaraṇahetu ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti. [70] Sāvatthīnidānaṃ . asappurisañca vo bhikkhave desissāmi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Sappurisañca taṃ suṇātha. [71] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko hoti micchāsaṅkappo micchāvāco micchākammanto micchāājīvo micchāvāyāmo micchāsati micchāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso. [72] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco sammādiṭṭhiko hoti sammāsaṅkappo sammāvāco sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave sappurisoti. [73] Sāvatthīnidānaṃ . asappurisañca vo bhikkhave desessāmi asappurisena asappurisatarañca . sappurisañca vo bhikkhave desissāmi sappurisena sappurisatarañca taṃ suṇātha. [74] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko hoti .pe. micchāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave asappuriso. [75] Katamo ca bhikkhave asappurisena asappusataro . Idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko hoti .pe. micchāsamādhi micchāñāṇī micchāvimutti . ayaṃ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro. [76] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Sammādiṭṭhiko hoti .pe. sammāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave sappuriso. [77] Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro . idha bhikkhave ekacco sammādiṭṭhiko hoti .pe. sammāsamādhi sammāñāṇī sammāvimutti . ayaṃ vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti. [78] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave kumbho anādhāro suppavattiyo hoti sādhāro duppavattiyo hoti . evameva kho bhikkhave cittaṃ anādhāraṃ suppavattiyaṃ hoti sādhāraṃ duppavattiyaṃ hoti. [79] Ko ca bhikkhave cittassa ādhāro. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi ayaṃ cittassa ādhāro. [80] Seyyathāpi bhikkhave kumbho anādhāro suppavattiyo hoti sādhāro duppavattiyo hoti . evameva kho bhikkhave cittaṃ anādhāraṃ suppavattiyaṃ hoti sādhāraṃ duppavattiyaṃ hotīti. [81] Sāvatthīnidānaṃ . ariyaṃ vo bhikkhave sammāsamādhiṃ desessāmi saupanisaṃ saparikkhāraṃ taṃ suṇātha. [82] Katamo ca bhikkhave ariyo sammāsamādhi saupaniso saparikkhāro. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi 1- .pe. Sammāsamādhi. @Footnote: 1 Ma. sammādiṭṭhi .pe. sammāsati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

[83] Yā kho bhikkhave imehi sattahaṅgehi cittassa ekaggatā saparikkhatā 1- ayaṃ vuccati bhikkhave ariyo sammāsamādhi saupaniso itipi saparikkhāro itipīti. [84] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā bhikkhave vedanā. Katamā tisso . sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā . Imā kho bhikkhave tisso vedanā. [85] Imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ vedanānaṃ pariññāya ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ 2- vedanānaṃ pariññāya ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [86] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho āyasmā uttiyo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā uttiyo bhagavantaṃ etadavoca idha mayhaṃ bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi pañca kāmaguṇā vuttā bhagavatā. Katame nu kho pañca kāmaguṇā vuttā 3- bhagavatāti. [87] Sādhu sādhu uttiya pañca khome uttiya kāmaguṇā vuttā mayā . katame pañca . cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā . sotaviññeyyā saddā . ghānaviññeyyā gandhā . jivhāviññeyyā rasā . @Footnote: 1 Po. parikkharatā. Ma. saparikkhāratā. Yu. saparikkhārā. 2-3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā. Ime kho uttiya pañca kāmaguṇā vuttā mayā. [88] Imesaṃ kho uttiya pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ pahānāya ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . imesaṃ kho uttiya pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ pahānāya [1]- ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. Micchattavaggo tatiyo. Tassuddānaṃ micchattaṃ akusalaṃ dhammaṃ 2- duve paṭipadāpi ca asappurisena 3- dve vuttā kumbho samādhi vedanuttiyenāti. --------- @Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. asappurisena dve kumbho. @Yu. dve sappurisena kumbho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Paṭipattivaggo catuttho [89] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipattiñca vo bhikkhave desessāmi sammāpaṭipattiñca taṃ suṇātha. [90] Katamā ca bhikkhave micchāpaṭipatti. Seyyathīdaṃ. Micchādiṭṭhi .pe. Micchāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave micchāpaṭipatti. [91] Katamā ca bhikkhave sammāpaṭipatti. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipattīti. [92] Sāvatthīnidānaṃ . micchāpaṭipannañca vo bhikkhave desissāmi sammāpaṭipannañca taṃ suṇātha. [93] Katamo ca bhikkhave micchāpaṭipanno . idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko hoti .pe. micchāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave 1- micchāpaṭipanno. [94] Katamo ca bhikkhave sammāpaṭipanno. Idha bhikkhave ekacco sammādiṭṭhiko hoti .pe. sammāsamādhi . ayaṃ vuccati bhikkhave sammāpaṭipannoti. [95] Sāvatthīnidānaṃ . yesaṃ kesañci bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo viraddho viraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmī. Yesaṃ kesañci bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo āraddho āraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmī. @Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

[96] Katamo ca bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yesaṃ kesañci [1]- ariyo aṭṭhaṅgiko maggo viraddho viraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayāgāmī. Yesaṃ kesañci bhikkhave ariyo aṭṭhaṅgiko maggo āraddho āraddho tesaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo sammādukkhakkhayagāmīti. [97] Sāvatthīnidānaṃ . aṭṭhime bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā apārā pāraṃ gamanāya saṃvattanti . katame aṭṭha . Seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ime kho [2]- aṭṭha dhammā bhāvitā bahulīkatā apārā pāraṃ gamanāya saṃvattantīti . Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā [98] Appakā te manussesu ye janā pāragāmino athāyaṃ itarā pajā tīramevānudhāvati. Ye ca kho sammadakkhāte dhamme dhammānuvattino te janā pāramessanti maccudheyyaṃ suduttaraṃ. Kaṇhaṃ dhammaṃ vippahāya sukkaṃ bhāvetha paṇḍito okā anokamāgamma viveke yattha dūramaṃ tatrābhiratimiccheyya hitvā kāme akiñcano pariyodapeyya attānaṃ cittaklesehi paṇḍito. @Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave ayaṃ .... 2 Po. Ma. Yu. bhikkhave.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Yesaṃ sambodhiyaṅgesu sammā cittaṃ subhāvitaṃ ādānapaṭinissagge anupādāya ye ratā khīṇāsavā jutimanto te loke parinibbutāti. [99] Sāvatthīnidānaṃ . sāmaññañca vo bhikkhave desessāmi sāmaññaphalāni ca taṃ suṇātha. [100] Katamañca [1]- bhikkhave sāmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave sāmaññaṃ. [101] Katamāni ca bhikkhave sāmaññaphalāni . sotāpattiphalaṃ sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ . imāni vuccanti bhikkhave sāmaññaphalāni. [102] Sāvatthīnidānaṃ . sāmaññañca vo bhikkhave desissāmi sāmaññatthañca taṃ suṇātha. [103] Katamañca [2]- bhikkhave sāmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave sāmaññaṃ. [104] Katamo ca bhikkhave sāmaññattho . yo kho bhikkhave rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . ayaṃ vuccati bhikkhave sāmaññatthoti. [105] Sāvatthīnidānaṃ . brahmaññañca vo bhikkhave desissāmi @Footnote: 1-2 Ma. kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Brahmaññaphalāni ca taṃ suṇātha. [106] Katamañca [1]- bhikkhave brahmaññaṃ. Ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave brahmaññaṃ. [107] Katamāni ca bhikkhave brahmaññaphalāni . sotāpattiphalaṃ sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ . imāni vuccanti bhikkhave brahmaññaphalānīti. [108] Sāvatthīnidānaṃ . brahmaññañca vo bhikkhave desissāmi brahmaññatthañca taṃ suṇātha. [109] Katamañca bhikkhave brahmaññaṃ . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . Idaṃ vuccati bhikkhave brahmaññaṃ. [110] Katamo ca bhikkhave brahmaññattho . yo ca 2- bhikkhave rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . ayaṃ vuccati bhikkhave brahmaññatthoti. [111] Sāvatthīnidānaṃ . brahmacariyañca vo bhikkhave desissāmi brahmacariyaphalāni ca taṃ suṇātha. [112] Katamañca bhikkhave brahmacariyaṃ . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave brahmacariyaṃ. @Footnote: 1-2 Ma. Yu. kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

[113] Katamāni ca bhikkhave brahmacariyaphalāni . sotāpattiphalaṃ sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ . imāni vuccanti bhikkhave brahmacariyaphalānīti. [114] Sāvatthīnidānaṃ . brahmacariyañca vo bhikkhave desissāmi brahmacariyatthañca taṃ suṇātha. [115] Katamañca bhikkhave brahmacariyaṃ . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave brahmacariyaṃ. [116] Katamo ca bhikkhave brahmacariyattho . Yo ca 1- bhikkhave rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . ayaṃ vuccati bhikkhave brahmacariyatthoti. Paṭipattivaggo catuttho. Tassuddānaṃ paṭipatti paṭipanno ca viraddhañca 2- pāraṃ gamā sāmaññena [3]- dve vuttā brahmaññā apare duve brahmacariyena dve vuttā vaggo tena pavuccatīti. ---------- @Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Po. viraddhaṃ aparaṃ gamā. 3 Ma. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Aññatitthiyavaggo pañcamo [117] Sāvatthīnidānaṃ . sace vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ kimatthiyaṃ āvuso samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha rāgavirāgatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti. [118] Sace pana vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā rāgavirāgāyāti. Evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha atthi kho āvuso maggo atthi paṭipadā rāgavirāgāyāti. [119] Katamo ca bhikkhave maggo katamā ca paṭipadā rāgavirāgāya . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā rāgavirāgāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti. [120] Sāvatthīnidānaṃ . sace vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ kimatthiyaṃ āvuso samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha saññojanapahānatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [121] Anusayasamugghātanatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [122] Addhānapariññatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [123] Āsavānaṃ khayatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [124] Vijjāvimuttiphalasacchikiriyatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [125] Ñāṇadassanatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe. [126] Sace vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ kimatthiyaṃ āvuso samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti . Evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha anupādāparinibbānatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti. [127] Sace pana vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā anupādā- parinibbānāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha atthi kho āvuso maggo atthi paṭipadā anupādāparinibbānāyāti. [128] Katamo ca bhikkhave maggo katamā ca paṭipadā anupādā- parinibbānāya . ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā anupādāparinibbānāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti. Aññatitthiyavaggo 1- pañcamo. Tassuddānaṃ virāgasaññojanaṃ anusayaṃ addhānaāsavā khayā vijjāvimutti ñāṇañca anupādāya aṭṭhamī. ------- @Footnote: 1 Ma. aññatitthiyapeyyālaṃ. Yu. aññatitthiyapeyyālo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Suriyapeyyālo chaṭṭho [129] Sāvatthīnidānaṃ. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti 2-. [130] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [131] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ sīlasampadā . sīlasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ .pe. @Footnote: 1 Ma. sūriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

[132] Yadidaṃ chandasampadā .pe. [133] Yadidaṃ attasampadā .pe. [134] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe. [135] Yadidaṃ appamādasampadā .pe. [136] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ yonisomanasikārasampadā . yonisomanasikāra- sampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [137] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [138] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Pubbanimittaṃ yadidaṃ kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [139] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [140] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ yadidaṃ sīlasampadā .pe. [141] Yadidaṃ chandasampadā .pe. [142] Yadidaṃ attasampadā .pe. [143] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe. [144] Yadidaṃ appamādasampadā .pe. [145] Sāvatthīnidānaṃ . yadidaṃ yonisomanasikārasampadā . Yonisomanasikārasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [146] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. Suriyapeyyālo samatto. Tassuddānaṃ kalyāṇamittaṃ sīlañca chando ca attasampadā diṭṭhi ca appamādo ca yoniso bhavati sattamaṃ. -------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Ekadhammapeyyālo sattamo [147] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya . katamo ekadhammo . yadidaṃ kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [148] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [149] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya . katamo ekadhammo . yadidaṃ sīlasampadā .pe. [150] Yadidaṃ chandasampadā .pe. [151] Yadidaṃ attasampadā .pe. [152] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

[153] Yadidaṃ appamādasampadā .pe. [154] Sāvatthīnidānaṃ . yadidaṃ yonisomanasikārasampadā . Yonisomanasikārasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [155] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [156] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya . katamo ekadhammo . yadidaṃ kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [157] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

Dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [158] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa uppādāya . katamo ekadhammo . yadidaṃ sīlasampadā .pe. [159] Yadidaṃ chandasampadā .pe. [160] Yadidaṃ attasampadā .pe. [161] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe. [162] Yadidaṃ appamādasampadā .pe. [163] Sāvatthīnidānaṃ . yadidaṃ yonisomanasikārasampadā . Yonisomanasikārasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [164] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. Ekadhammapeyyālo niṭṭhito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Tassuddānaṃ kalyāṇamittaṃ sīlaṃ ca chando ca attasampadā diṭṭhi ca appamādo ca yoniso bhavati sattamaṃ. -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Nāhantaekadhammapeyyālo 1- aṭṭhamo [165] Sāvatthīnidānaṃ . nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo uppajjati uppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati . yathayidaṃ bhikkhave kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [166] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [167] Sāvatthīnidānaṃ . nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo uppajjati uppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe. [168] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe. [169] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe. @Footnote: 1 Ma. dutiyaekadhammapeyyālavagga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

[170] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe. [171] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe. [172] Sāvatthīnidānaṃ . yathayidaṃ bhikkhave yonisomanasikārasampadā. Yonisomanasikārasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [173] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [174] Sāvatthīnidānaṃ . nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo uppajjati uppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati . yathayidaṃ bhikkhave kalyāṇamittatā . kalyāṇamittassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [175] Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [176] Sāvatthīnidānaṃ . nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo uppajjati uppanno vā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe. [177] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe. [178] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe. [179] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe. [180] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe. [181] Yathayidaṃ bhikkhave yonisomanasikārasampadā . Yonisomanasikārasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [182] Kathañca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinaya- pariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. Nāhantaekadhammapeyyālo samatto. Tassuddānaṃ kalyāṇamittaṃ sīlañca chando ca attasampadā diṭṭhi ca appamādo ca yoniso bhavati sattamaṃ. ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Gaṅgāpeyyālo 1- navamo [183] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [184] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [185] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe. [186] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe. [187] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā evameva kho bhikkhave .pe. @Footnote: 1 Ma. gaṅgāpeyyālavagga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

[188] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [189] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā 1- mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [190] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [191] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [192] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento @Footnote: 1 Yu. kāci. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [193] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [194] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [195] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [196] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [197] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [198] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. Gaṅgāpeyyālavāraṃ saṅkhepena likhitaṃ peyyāle vitthāretabbaṃ. Tassuddānaṃ cha pācīnato ninnā cha ninnā [1]- samuddato dve 2- dhammā dasā honti vaggo 3- tena pavuccatīti. Gaṅgāpeyyālī pācīnaninnavācanamaggī vivekanissitadvādasakī paṭhamakī. --------------- [199] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. @Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ete dve cha dvādasa honti. 3 Yu. peyyālī tena @vuccatīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

[200] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [201] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [202] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [203] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [204] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [205] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

Tā pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [206] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [207] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [208] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [209] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

[210] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [211] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [212] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [213] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti . rāgavinayadvādasakī dutiyakī samuddaninnanti. [214] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [215] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [216] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [217] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [218] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [219] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [220] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo. Seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [221] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [222] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [223] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [224] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [225] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [226] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [227] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo. Seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [228] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti . amatogadhaṃ dvādasakī tatiyakī. [229] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [230] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

Nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [231] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [232] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [233] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [234] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [235] Sāvatthīnidānaṃ. Seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo. Seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [236] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [237] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [238] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [239] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yamunā nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

[240] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave aciravatī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [241] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sarabhū nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe. [242] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave mahī nadī samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā. Evameva kho bhikkhave .pe. [243] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kācimā mahānadiyo . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī sabbā tā samuddaninnā samuddapoṇā samuddapabbhārā . Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [244] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. Gaṅgāpeyyālī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Tassuddānaṃ cha pācīnato ninnā cha ninnā ca samuddato ete dve cha dvādasa honti vaggo tena pavuccatīti nibbānaninnaṃ 1- dvādasakī catutthakī chadvānavakī. ---------------- @Footnote: 1 Yu. nibbānaninno ... chaṭṭhānavakī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Appamādavaggo dasamo [245] Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā dvipadā vā catuppadā vā bahuppadā vā rūpino vā arūpino vā saññino vā asaññino vā nevasaññīnāsaññino vā tathāgato tesaṃ aggamakkhāyati arahaṃ sammāsambuddho . evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [246] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ 1- kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgakaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. (upari tiṇṇaṃ suttānaṃ vitthāretabbaṃ). [247] Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā dvipadā vā catuppadā vā bahuppadā vā rūpino vā arūpino vā saññino vā asaññino vā nevasaññīnāsaññino vā @Footnote: 1 Yu. evameva kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Tathāgato tesaṃ aggamakkhāyati arahaṃ sammāsambuddho . evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [248] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [249] Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā dvipadā vā catuppadā vā bahuppadā vā rūpino vā arūpino vā saññino vā asaññino vā nevasaññīnāsaññino vā tathāgato tesaṃ aggamakkhāyati arahaṃ sammāsambuddho . evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

[250] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [251] Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā dvipadā vā catuppadā vā bahuppadā vā rūpino vā arūpino vā saññino vā asaññino vā nevasaññīnāsaññino vā tathāgato tesaṃ aggamakkhāyati arahaṃ sammāsambuddho . evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [252] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ. Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

[253] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yāni kānici jaṅgalānaṃ pāṇānaṃ padajātāni sabbāni tāni hatthipade samodhānaṃ gacchanti hatthipadaṃ tesaṃ aggamakkhāyati yadidaṃ mahantattena . Evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti. [254] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [255] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave kūṭāgārassa yā kāci gopānasiyo sabbā tā kūṭaṅgamā kūṭaninnā kūṭasamosaraṇā kūṭaṃ tāsaṃ aggamakkhāyati . evameva kho bhikkhave .pe. (yathā heṭṭhimasuttantaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ). [256] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci mūlagandhā koṭṭhānusāriyaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

[257] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci sāragandhā lohitacandanaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe. [258] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci pupphagandhā vassikaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe. [259] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave ye keci kuṭṭharājāno sabbe te rañño cakkavattino anuyantā bhavanti rājā tesaṃ cakkavatti aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe. [260] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kāci tārakarūpānaṃ pabhā sabbā tā candimāpabhāya kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ candappabhā tāsaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe. [261] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalāhake deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ ākāsagataṃ tamagataṃ abhivihacca bhāsate ca tapate ca virocati ca . evameva kho bhikkhave .pe. [262] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yāni kānici tantāvutānaṃ vatthānaṃ vāsikavatthaṃ tesaṃ aggamakkhāyati . evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā appamādasamosaraṇā appamādo tesaṃ dhammānaṃ aggamakkhāyati . Appamattassetaṃ bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

[263] Kathañca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. Appamādavaggo samatto. Tassuddānaṃ tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ mūlaṃ sārena 1- vassikaṃ rājā candimasuriyā ca vatthena dasamaṃ padaṃ. (yadapi tathāgataṃ tadapi vitthāretabbaṃ). --------- @Footnote: 1 Ma. Yu. ... sāro ca ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

Balakaraṇīyavaggo ekādasamo [264] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā kammantā kayiranti 1- sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete balakaraṇīyā kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [265] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vosaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya arayaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti . (paragaṅgāpeyyālī vaṇṇiyato paripuṇṇasuttanti vitthāramaggi 2-). [266] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā kammantā kayiranti sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete balakaraṇīyā kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. @Footnote: 1 Ma. kariyanti. evamupari. 2 Ma. Yu. vitthāramaggī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

[267] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [268] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā kammantā kayiranti sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete balakaraṇīyā kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [269] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti amatogadhaṃ amataparāyanaṃ amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [270] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

Kammantā kayiranti sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete balakaraṇīyā kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. [271] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti. [272] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye kecime bījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya evamete bījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti dhammesu. [273] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti dhammesu . idha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ pāpuṇāti dhammesūti. [274] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi himavantaṃ bhikkhave pabbatarājaṃ nissāya nāgā kāyaṃ vaḍḍhenti balaṃ gāhenti te tattha kāyaṃ vaḍḍhetvā balaṃ gāhetvā kusubbhe 1- otaranti kusubbhe otaritvā mahāsobbhe otaranti mahāsobbhe otaritvā kunnadiyo otaranti kunnadiyo otaritvā mahānadiyo otaranti mahānadiyo otaritvā mahāsamuddasāgaraṃ 2- otaranti te tattha mahantattaṃ vepullattaṃ āpajjanti kāyena . evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto mahantattaṃ 3- vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesu. [275] Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesu . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ @Footnote: 1 Ma. kusobbhe. 2 Ma. mahāsamuddaṃ. Yu. mahāsamuddaṃ sāgaraṃ. 3 Yu. mahantataṃ @vepullataṃ. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesūti. [276] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave rukkho pācīnaninno pācīnapoṇo pācīnapabbhāro so mūlacchinde 1- kate papatessati yena [2]- ninno yena poṇo yena pabbhāroti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro. [277] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti. [278] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave kumbho nikkujjo vamateva udakaṃ no paccāvamati evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto @Footnote: 1 Ma. mūlacchinno katamena papateyyāti. Yu. mūle chinno katamena papātena papateyyāti. @2 Ma. Yu. bhante.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Vamateva pāpake akusale dhamme no paccāvamati. [279] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto vamateva pāpake akusale dhamme no paccāvamati . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. Sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto vamateva pāpake akusale dhamme no paccāvamatīti. [280] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sālisukaṃ vā yavasukaṃ vā sammāpaṇihitaṃ hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhindissati 1- lohitaṃ vā uppādessatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . sammāpaṇihitattā bhikkhave sukassa . Evameva kho bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindissati vijjaṃ uppādessati nibbānaṃ sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . sammāpaṇihitattā bhikkhave diṭṭhiyā. [281] Kathañca bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindati vijjaṃ uppādeti nibbānaṃ sacchikaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ @Footnote: 1 Po. checchati. Yu. chijjati. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

Virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sammāpaṇihitāya diṭṭhiyā sammāpaṇihitāya maggabhāvanāya avijjaṃ bhindati vijjaṃ uppādeti nibbānaṃ sacchikarotīti. [282] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ākāse vividhā vātā vāyanti puratthimāpi vātā vāyanti pacchimāpi vātā vāyanti uttarāpi vātā vāyanti dakkhiṇāpi vātā vāyanti sarajāpi vātā vāyanti arajāpi vātā vāyanti sītāpi vātā vāyanti uṇhāpi vātā vāyanti parittāpi vātā vāyanti adhimattāpi vātā vāyanti . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi sammappadhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi iddhipādā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi indriyāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi balāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti. [283] Kathañca bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi sammappadhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi iddhipādā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi indriyāni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

Bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi balāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto cattāropi satipaṭṭhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi sammappadhānā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti cattāropi iddhipādā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi indriyāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti pañcapi balāni bhāvanāpāripūriṃ gacchanti sattapi bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti. [284] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse ūhataṃ rajojallaṃ tamenaṃ mahā akālamegho ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti. [285] Kathañca [1]- bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ @Footnote: 1 Yu. pana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

Virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametīti. [286] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave uppannaṃ mahāmeghaṃ tamenaṃ mahāvāto antarāyeva antaradhāpeti vūpasameti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme antarāyeva 1- antaradhāpeti vūpasameti. [287] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ magagaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme antarāyeva antaradhāpeti vūpasameti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso 2- antarāyeva antaradhāpeti vūpasametīti. [288] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave sāmuddikāya nāvāya vettabandhanabandhāya cha māsāni udake pariyādāya hemantikena thalaṃ ukkhittāya vātātapaparetāni bandhanāni tāni pāvussakena meghena @Footnote: 1 Po. ṭhānaso. evamupari. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page77.

Abhippavuṭṭhāni appakasireneva paṭippassambhanti pūtikāni bhavanti . Evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto appakasireneva saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavanti. [289] Kathañca bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto appakasireneva saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavanti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhuno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvayato ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroto appakasireneva saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavantīti. [290] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave āgantukāgāraṃ tattha puratthimāyapi disāya āgantvā vāsaṃ kappenti pacchimāyapi disāya āgantvā vāsaṃ kappenti uttarāyapi disāya āgantvā vāsaṃ kappenti dakkhiṇāyapi disāya āgantvā vāsaṃ kappenti khattiyāpi āgantvā vāsaṃ kappenti brāhmaṇāpi āgantvā vāsaṃ kappenti vessāpi āgantvā vāsaṃ kappenti suddāpi āgantvā vāsaṃ kappenti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto ye dhammā abhiññā pariññeyyā te dhammā abhiññā parijānāti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page78.

Ye dhammā abhiññā pahātabbā te dhamme abhiññā pajahati ye dhammā abhiññā sacchikātabbā te dhamme abhiññā sacchikaroti ye dhammā abhiññā bhāvetabbā te dhamme abhiññā bhāveti. [291] Katame ca bhikkhave dhammā abhiññā pariññeyyā . Pañcupādānakkhandhātissa vacanīyaṃ . katame pañca . seyyathīdaṃ . Rūpūpādānakkhandho .pe. viññāṇūpādānakkhandho . ime bhikkhave dhammā abhiññā pariññeyyā. [292] Katame ca bhikkhave dhammā abhiññā pahātabbā . Avijjā ca bhavataṇhā ca . ime bhikkhave dhammā abhiññā pahātabbā. [293] Katame ca bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā . Vijjā ca vimutti ca. Ime bhikkhave dhammā abhiññā sacchikātabbā. [294] Katame ca bhikkhave dhammā abhiññā bhāvetabbā. Samatho ca vipassanā ca. Ime bhikkhave dhammā abhiññā bhāvetabbā. [295] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto ye dhammā abhiññā pariññeyyā te dhamme abhiññā parijānāti .pe. ye dhammā abhiññā bhāvetabbā te dhamme abhiññā bhāveti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page79.

Bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto ye dhammā abhiññā pariññeyyā te dhamme abhiññā parijānāti ye dhammā abhiññā pahātabbā te dhamme abhiññā pajahati ye dhammā abhiññā sacchikātabbā te dhamme abhiññā sacchikaroti ye dhammā abhiññā bhāvetabbā te dhamme abhiññā bhāvetīti. [296] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā atha mahājanakāyo āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ ādāya mayaṃ imaṃ gaṅgaṃ nadiṃ pacchāninnaṃ karissāma pacchāpoṇaṃ pacchāpabbhāranti. Taṃ kimmaññatha bhikkhave api nu so 1- mahājanakāyo gaṅgaṃ nadiṃ pacchāninnaṃ kareyya pacchāpoṇaṃ pacchāpabbhāranti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . gaṅgā bhante nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā sā na sukarā pacchāninnaṃ kātuṃ pacchāpoṇaṃ pacchāpabbhāraṃ yāva deva pana so mahājanakāyo kilamathassa vighātassa bhāgī assāti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāventaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarontaṃ rājāno vā rājamahāmattā vā mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā bhogehi abhihaṭṭhuṃ pavāreyyuṃ ehambho purisa kinte ime kāsāvā anudahanti kiṃ muṇḍo kapālamanussiyaṃ carasi ehi hīnāyāvattitvā bhoge ca bhuñjassu puññāni ca karohīti . @Footnote: 1 Po. kho. 2 Ma. Yu. kapālamanusaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

So vata bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaronto sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . taṃ kissa hetu . yañhi taṃ bhikkhave cittaṃ dīgharattaṃ vivekaninnaṃ vivekapoṇaṃ vivekapabbhāraṃ taṃ vata hīnāyāvattissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. [297] Kathañca bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ nirāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti . (yadapi balakaraṇīyaṃ tadapi vitthāretabbaṃ). Balakaraṇīyavaggo samatto. Tassuddānaṃ balaṃ bījañca nāgo ca rukkho kumbhena sūkiyā ākāsena ca dve meghā nāvā āgantukā nadīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

Esanāvaggo dvādasamo [298] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā bhikkhave esanā. Katamā tisso . kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave tisso esanā. [299] Imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ esanānaṃ abhiññāya ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . Imāsaṃ kho bhikkhave tissannaṃ esanānaṃ abhiññāya ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti. [300] Sāvatthīnidānaṃ . tisso imā [1]- bhikkhave esanā. Katamā tisso . kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave tisso esanā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 1-81. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=1803&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=1803&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1&items=1803&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1&items=1803&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3875              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3875              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :