ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1574]  Sāvatthīnidānaṃ  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  yato  kho  gahapati  ariyasāvakassa
pañca bhayāni verāni vūpasantāni ca honti catūhi ca sotāpattiyaṅgehi
samannāgato  hoti  ariyo  cassa  ñāyo  paññāya  sudiṭṭho hoti
suppaṭividdho  .  so  ākaṅkhamāno  attanāva attānaṃ byākareyya
khīṇanirayomhi   khīṇatiracchānayoniyo   khīṇapittivisayo   khīṇāpāya-
duggativinipāto   sotāpannohamasmi   avinipātadhammo   niyato
sambodhiparāyano.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. homi.
   [1575]  Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti .
Yaṃ  gahapati  pāṇātipātī  pāṇātipātapaccayā  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ
veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  pāṇātipātā  paṭiviratassa  evantaṃ  bhayaṃ
veraṃ  vūpasantaṃ  hoti  .  yaṃ  gahapati  adinnādāyī . yaṃ gahapati
kāmesu micchācārī . yaṃ gahapati musāvādī . yaṃ gahapati surāmeraya-
majjapamādaṭṭhāyī   surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā   diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ
domanassaṃ   paṭisaṃvedayati   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭiviratassa
evantaṃ  bhayaṃ  veraṃ vūpasantaṃ hoti . imāni pañca bhayāni verāni
vūpasantāni honti.
   [1576] Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti .
Idha  gahapati  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato
hoti itipi so bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
Dhamme saṅghe . ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akkhaṇḍehi.
.pe.  Samādhisaṃvattanikehi  .  imehi  catūhi  sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   [1577]  Katamo  cassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
suppaṭividdho  .  idha  gahapati  ariyasāvako  paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
Pādā  idaṃ  uppajjati  iti  imasmiṃ  asati  idaṃ na hoti imassa
nirodhā idaṃ nirujjhati . yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo
hoti  .  avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayamassa
ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho.
   [1578]  Yato kho gahapati ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni
verāni vūpasantāni honti imehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato
hoti ayañcassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho .
So  ākaṅkhamāno  attanāva  attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoniyo     khīṇapittivisayo    khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 488-490. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1574&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1574&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1574&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1574&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1574              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :