ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1656]  Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajiṃsu  sabbe  te  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ
yathābhūtaṃ abhisamayāya . ye hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ kulaputtā
sammā   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajissanti   sabbe  te
catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya . ye hi keci bhikkhave
etarahi  kulaputtā  sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti sabbe
te  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ yathābhūtaṃ abhisamayāya . katamesaṃ catunnaṃ .
Dukkhassa  ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhassa
ariyasaccassa  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  ye  hi
keci  bhikkhave  atītamaddhānaṃ  kulaputtā  sammā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajiṃsu  pabbajissanti  pabbajanti  sabbe  te  imesaṃyeva  catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 521. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1656&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1656&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1656&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1656&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1656              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8176              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8176              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :