ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
          Papātavaggo pañcamo
   [1725]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  rājagahe  viharati  veḷuvane
kalandakanivāpe . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhūtapubbaṃ bhikkhave
aññataro  puriso  rājagahā  nikkhamitvā  lokacintaṃ  cintessāmīti
yena  sumāgadhā  1- pokkharaṇī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā sumāgadhāya
pokkharaṇiyā  tīre  nisīdi  lokacintaṃ  cintento  .  addasā kho
bhikkhave  so  puriso  sumāgadhāya pokkharaṇiyā tīre caturaṅginiṃ senaṃ
bhisamuḷālaṃ  pavisantaṃ  .  disvānassa  etadahosi ummattosmi nāmāhaṃ
vicetosmi nāmāhaṃ yaṃ loke natthi taṃ mayā diṭṭhanti.
   {1725.1} Atha kho so bhikkhave puriso nagaraṃ pavisitvā mahājanakāyassa
ārocesi ummattosmi nāmāhaṃ bhante vicetosmi nāmāhaṃ bhante yaṃ
loke natthi taṃ mayā diṭṭhanti . Yathākathaṃ pana tvaṃ ambho purisa ummatto
kathaṃ  viceto kiñca loke natthi yantayā diṭṭhanti . idhāhaṃ bhante
rājagahā  nikkhamitvā  lokacintaṃ  cintessāmīti  yena  sumāgadhā
pokkharaṇī   tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  sumāgadhāya  pokkharaṇiyā
tīre nisīdiṃ lokacintaṃ cintento . addasaṃ khvāhaṃ bhante sumāgadhāya
pokkharaṇiyā  tīre  caturaṅginiṃ  senaṃ  bhisamuḷālaṃ  pavisantaṃ  . evaṃ
khvāhaṃ  bhante  ummatto  evaṃ  viceto  idañca loke natthi yaṃ
@Footnote: 1 Sī. sumāgavā.
Mayā  diṭṭhanti  . taggha tvaṃ ambho purisa ummatto taggha viceto
idañca loke natthi yaṃ tayā diṭṭhanti . taṃ kho pana bhikkhave so
puriso bhūtaṃyeva addasa no abhūtaṃ.
   [1726]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  devāsurasaṅgāmo  samupabyūḷho
ahosi  .  tasmiṃ  kho pana bhikkhave saṅgāme devā jiniṃsu asurā
parājiniṃsu  .  parājitā  ca kho bhikkhave asurā bhītā bhisamuḷālena
asurapuraṃ pavisiṃsu devānaṃyeva [1]- mohayamānā . tasmā tiha bhikkhave
mā  lokacintaṃ  cintetha  sassato  lokoti  vā asassato lokoti
vā antavā lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā hoti tathāgato paraṃ maraṇāti
vā na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā hoti ca na ca hoti tathāgato
paraṃ maraṇāti vā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā.
Taṃ  kissa  hetu  .  nesā  bhikkhave  cintā  atthasañhitā  na
ādibrahmacariyakā  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na
upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati.
   [1727]  Cintentā  ca  kho  tumhe bhikkhave idaṃ dukkhanti
cinteyyātha  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti cinteyyātha .
Taṃ  kissa  hetu  .  esā  bhikkhave  cintā atthasañhitā esā
ādibrahmacariyakā  esā  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya
@Footnote: 1 Yu. kho bhāyamānā.
Abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  . tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 558-560. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1725&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1725&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1725&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1725&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1725              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8357              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8357              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :