ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [803] Sāvatthīnidānaṃ . sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajāno
ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī . kathañca bhikkhave bhikkhu sato hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu citte dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ. Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sato hoti.
   [804] Kathañca bhikkhave bhikkhu sampajāno hoti . idha bhikkhave
bhikkhuno  viditā  vedanā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā
abbhatthaṃ  gacchanti  .  viditā vitakkā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti
viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  . viditā paññā 1- uppajjanti viditā
upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
sampajāno  hoti . sato bhikkhave bhikkhu vihareyya  sampajāno ayaṃ
vo amhākaṃ anusāsanīti.
   [805]  Sāvatthīnidānaṃ . cattārome bhikkhave satipaṭṭhānā .
Katame  cattāro  .  idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānussī viharati
ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Vedanāsu
citte  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  ime kho bhikkhave cattāro
satipaṭṭhānā  . imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā
bahulīkatattā  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva
dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitāti.
   [806] Cattārome bhikkhave satipaṭṭhānā . katame cattāro.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . tassa kāye kāyānupassino
viharato  yo  kāyasmiṃ  chando so pahiyyati chandassa pahānāya 2-
amataṃ sacchikataṃ hoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saññā. 2 Ma. pahānā. evamupari.
   [807]  Vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  vedanāsu
vedanānupassino  viharato  yo  vedanāsu  chando  so  pahiyyati
chandassa pahānāya amataṃ sacchikataṃ hoti.
   [808]  Citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  citte cittānupassino
viharato  yo  cittasmiṃ  chando  so  pahiyyati  chandassa  pahānāya
amataṃ sacchikataṃ hoti.
   [809] Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa dhammesu dhammānupassino
viharato  yo  dhammesu  chando  so  pahiyyati  chandassa  pahānāya
amataṃ sacchikataṃ hotīti.
   [810] Cattārome bhikkhave satipaṭṭhānā . katame cattāro.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  kāye
kāyānupassino   viharato  kāyo  pariññāto  hoti  kāyassa
pariññātattā amataṃ sacchikataṃ hoti.
   [811]  Vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  vedanāsu
vedanānupassino  viharato  vedanā  pariññātā  hoti  vedanānaṃ
Pariññātattā amataṃ sacchikataṃ hoti.
   [812]  Citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  citte cittānupassino
viharato  cittaṃ  pariññātaṃ  hoti  cittassa  pariññātattā  amataṃ
sacchikataṃ hoti.
   [813] Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa dhammesu dhammānupassino
viharato  dhammā  pariññātā  honti  dhammānaṃ  pariññātattā  amataṃ
sacchikataṃ hotīti.
   [814]  Catunnaṃ  bhikkhave  satipaṭṭhānānaṃ bhāvanaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .  katamā  bhikkhave  catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvanā . idha
bhikkhave  bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu citte dhammesu dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Ayaṃ kho bhikkhave catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvanāti.
   [815] Satipaṭṭhānañca vo bhikkhave desissāmi satipaṭṭhānabhāvanañca
satipaṭṭhānabhāvanāgāminiñca   paṭipadaṃ   taṃ  suṇātha  .  katamañca
bhikkhave  satipaṭṭhānaṃ  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  kāye kāyānupassī
viharati   ātāpī   sampajāno   satimā   vineyya   loke
abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  citte  dhammesu dhammānupassī viharati
Ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ .
Idaṃ vuccati bhikkhave satipaṭṭhānaṃ.
   [816]  Katamā ca bhikkhave satipaṭṭhānabhāvanā . idha bhikkhave
bhikkhu  samudayadhammānupassī  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī  kāyasmiṃ
viharati  samudayavayadhammānupassī  kāyasmiṃ  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . samudayadhammānupassī vedanāsu
viharati   vayadhammānupassī  vedanāsu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vedanāsu  viharati  .  tathā  citte  .  dhammesu viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke abhijjhādomanassaṃ . ayaṃ vuccati
bhikkhave satipaṭṭhānabhāvanā.
   [817]  Katamā ca bhikkhave satipaṭṭhānabhāvanāgāminī paṭipadā .
Ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
satipaṭṭhānabhāvanāgāminī paṭipadāti.
          Ananussutavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     ananussutaṃ virāgo ca      viraddho bhāvanā sato
     aññaṃ chandaṃ pariññāya     bhāvanā vibhaṅgena te dasāti 1-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma.  ananussutaṃ virāgo       viraddho bhāvanāsati
@      aññā chandaṃ pariññāya  bhāvanā vibhaṅgena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 241-245. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=803&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=803&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=803&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=803&items=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=803              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :