ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
            Aṭṭhānapāli
   [153]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  kañci  saṅkhāraṃ  niccato  upagaccheyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ niccato
upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [154]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  kañci  saṅkhāraṃ  sukhato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ sukhato
upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [155]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. seniyadhītā. 2 Ma. kulagharikā. 3 Ma. etadaggavaggo niṭṭhito.
Puggalo  kañci  dhammaṃ  attato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  puthujjano  kañci dhammaṃ
attato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [156]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  mātaraṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [157]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  pitaraṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ puthujjano pitaraṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [158]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  arahantaṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano arahantaṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [159]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo tathāgatassa duṭṭhena cittena 1- lohitaṃ uppādeyya netaṃ ṭhānaṃ
vijjati  ṭhānañca  kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano tathāgatassa
duṭṭhena cittena 2- lohitaṃ uppādeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
@Footnote: 1-2 Ma. paduṭṭhacitto.
   [160]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  saṅghaṃ  bhindeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano saṅghaṃ bhindeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [161]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  aññaṃ  satthāraṃ  uddiseyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ uddiseyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [162] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  arahanto  sammāsambuddhā  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ ekissā
lokadhātuyā  eko 1-  arahaṃ sammāsambuddho uppajjeyya ṭhānametaṃ
vijjatīti.
           Vaggo paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 34-36. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=153&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=153&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=153&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=153&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=9622              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=9622              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :