ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [375] 129 Saddho bhikkhave bhikkhu evaṃ sammā āyācamāno
āyāceyya tādiso homi yādisā sārīputtamoggallānāti esā bhikkhave
tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ yadidaṃ sārīputtamoggallānāti.
   [376] 130 Saddhā bhikkhave bhikkhunī evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya tādisā 2- homi yādisā 3- khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā
cāti  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ pamāṇaṃ mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
yadidaṃ khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā cāti.
   [377] 131 Saddho bhikkhave upāsako evaṃ sammā āyācamāno
@Footnote: 1 Yu. ekādasamo. 2-3 Ma. tādisī yādisī. ito paraṃ īdisameva.
Āyāceyya  tādiso  homi  yādiso citto ca gahapati hatthako ca
āḷavakoti  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ  pamāṇaṃ  mama  sāvakānaṃ
upāsakānaṃ yadidaṃ citto ca gahapati hatthako ca āḷavakoti.
   [378] 132 Saddhā bhikkhave upāsikā evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya  tādisā  homi  yādisā  khujjuttarā  ca  upāsikā
veḷukaṇṭakiyā  ca  nandamātāti  esā  bhikkhave tulā etaṃ pamāṇaṃ
mamasāvikānaṃ  upāsikānaṃ  yadidaṃ khujjuttarā ca upāsikā veḷukaṇṭakiyā
ca nandamātāti.
   [379]  133  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato bālo
abyatto  asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo
ca  hoti  sānuvajjo  1-  viññūnaṃ  bahuñca apuññaṃ pasavati katamehi
dvīhi  ananuvicca  apariyogāhetvā  avaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsati
ananuvicca  apariyogāhetvā  vaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi
kho  bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso
khataṃ  upahataṃ  attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  .  dvīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato
paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati
anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavati katamehi
dvīhi  anuvicca  pariyogāhetvā avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati anuvicca
pariyogāhetvā  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati imehi kho bhikkhave dvīhi
@Footnote: 1 Ma. sabbattha casaddo atthi.
Dhammehi  samannāgato  paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ anupahataṃ
attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ bahuñca
puññaṃ pasavatīti.
   [380] 134 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ   bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  dvīhi  ananuvicca
apariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  pasādaṃ  upadaṃseti ananuvicca
apariyogāhetvā  pasādanīye  ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti imehi kho
bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ
upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca apuññaṃ pasavati . dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito
byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ pariharati anavajjo ca
hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamehi  dvīhi
anuvicca  pariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  appasādaṃ upadaṃseti
anuvicca  pariyogāhetvā  pasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti imehi
kho  bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato paṇḍito byatto sappuriso
akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti ananuvajjo
viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [381] 135 Dvīsu bhikkhave micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
Viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamesu dvīsu mātari ca pitari ca
imesu  kho  bhikkhave  dvīsu  micchāpaṭipajjamāno  bālo  abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  .  dvīsu  bhikkhave
sammāpaṭipajjamāno  paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ
attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ bahuñca
puññaṃ  pasavati  katamesu  dvīsu mātari ca pitari ca imesu kho 1-
bhikkhave  dvīsu  sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto sappuriso akkhataṃ
anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ
bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [382] 136 Dvīsu bhikkhave micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati katamesu dvīsu tathāgate
ca  tathāgatasāvake  ca imesu kho bhikkhave dvīsu micchāpaṭipajjamāno
bālo  abyatto  asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati
sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca apuññaṃ pasavati .
Dvīsu  bhikkhave  sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto sappuriso akkhataṃ
anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamesu  dvīsu  tathāgate ca tathāgatasāvake
ca  imesu  kho  bhikkhave dvīsu sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto
sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [383] 137 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sacittavodānañca
na  ca  kiñci  loke  upādiyati  ime  kho  bhikkhave  dve
dhammāti.
   [384] 138 Dveme  bhikkhave  dhammā katame dve kodho ca
upanāho ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [385] 139 Dveme bhikkhave dhammā katame dve kodhavinayo
ca upanāhavinayo ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
         Āyācanavaggo dutiyo 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 110-114. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=375&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=375&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=375&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=375&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=375              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1474              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1474              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :