ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [490]  51  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato mahācoro
sandhimpi   chindati   nillopampi  harati  ekāgārikampi  karoti
paripanthepi  tiṭṭhati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  mahācoro
visamanissito  ca  hoti  gahananissito  ca  hoti  balavanissito
ca hoti.
   {490.1}  Kathañca  bhikkhave mahācoro visamanissito hoti idha
bhikkhave  mahācoro  nadīviduggaṃ  vā  nissito  hoti  pabbatavisamaṃ
vā evaṃ kho bhikkhave mahācoro visamanissito hoti.
   {490.2}  Kathañca  bhikkhave mahācoro gahananissito hoti idha
bhikkhave mahācoro tiṇagahanaṃ vā nissito hoti rukkhagahanaṃ vā rodhaṃ 2-
vā mahāvanasaṇḍaṃ vā evaṃ kho bhikkhave mahācoro gahananissito hoti.
   {490.3}  Kathañca  bhikkhave  mahācoro  balavanissito  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito paraṃ imehi tīhi bhikkhave ṭhānehi ātappaṃ karaṇīyanti dissati.
@2 Po. gehaṃ. Yu. gedhaṃ.
Idha  bhikkhave  mahācoro rājānaṃ vā rājamahāmattānaṃ vā nissito
hoti tassa evaṃ hoti sace maṃ koci kiñci vakkhati ime me rājāno
vā  rājamahāmattā vā pariyodhāya atthaṃ bhaṇissantīti sace naṃ koci
kiñci  āha  tyāssa  rājāno vā rājamahāmattā vā pariyodhāya
atthaṃ bhaṇanti evaṃ kho bhikkhave mahācoro balavanissito hoti.
   {490.4} Imehi kho bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato mahācoro
sandhimpi  chindati  nillopampi  harati ekāgārikampi karoti paripanthepi
tiṭṭhati . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi 1- samannāgato pāpabhikkhu
khataṃ  upahataṃ  attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  pāpabhikkhu
visamanissito ca hoti gahananissito ca balavanissito ca.
   {490.5}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu visamanissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  visamena  kāyakammena samannāgato hoti visamena
vacīkammena  samannāgato  hoti  visamena  manokammena  samannāgato
hoti evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu visamanissito hoti.
   {490.6}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu gahananissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  micchādiṭṭhiko  hoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā
samannāgato hoti evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu gahananissito hoti.
   {490.7}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu  balavanissito  hoti
idha  bhikkhave  pāpabhikkhu  rājānaṃ vā rājamahāmattānaṃ vā nissito
hoti  tassa  evaṃ  hoti  sace maṃ koci kiñci vakkhati ime me
@Footnote: 1 Ma. aṅgehi.
Rājāno  vā  rājamahāmattā  vā  pariyodhāya  atthaṃ  bhaṇissantīti
sace  naṃ  koci  kiñci āha tyāssa rājāno vā rājamahāmattā
vā  pariyodhāya  atthaṃ  bhaṇanti  evaṃ  kho  bhikkhave  pāpabhikkhu
balavanissito  hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
pāpabhikkhu  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo viññūnaṃ bahuñca apuññaṃ pasavatīti.
           Cūḷavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     sammukhiṭṭhānapaccayavattaṃ  paresaṃ paṇḍitasīlañca
     saṅkhataṃ pabbatātappaṃ    mahācorenekārasāti.
         Paṭhamo paṇṇāsako samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 194-196. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=490&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=490&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=490&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=490&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3556              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3556              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :