ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [495]  56  Athakho  jānussoṇī  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   .pe.   ekamantaṃ   nisinno  kho  jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  sandiṭṭhikaṃ
nibbānanti  bho  gotama  vuccati  kittāvatā  nu  kho bho gotama
sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  hoti  akālikaṃ  ehipassikaṃ  opanayikaṃ  1-
paccattaṃ   veditabbaṃ   viññūhīti  .  ratto  kho  brāhmaṇa
rāgena    abhibhūto    pariyādinnacitto    attabyābādhāyapi
ceteti    parabyābādhāyapi    ceteti    ubhayabyābādhāyapi
ceteti   cetasikaṃpi   dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti   rāge
pahīne  neva  attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi
ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi  ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti   evaṃpi   kho   brāhmaṇa   sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ
hoti  ...  duṭṭho  kho  brāhmaṇa  .pe. mūḷho kho brāhmaṇa
mohena    abhibhūto    pariyādinnacitto    attabyābādhāyapi
ceteti   parabyābādhāyapi  ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti
cetasikaṃpi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  mohe  pahīne  neva
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na
ubhayabyābādhāyapi   ceteti   na   cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhikaṃ nibbānaṃ hoti ...
Yato  kho  ayaṃ brāhmaṇa anavasesaṃ rāgakkhayaṃ paṭisaṃvedeti anavasesaṃ
dosakkhayaṃ  paṭisaṃvedeti  anavasesaṃ  mohakkhayaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃ
kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  hoti  akālikaṃ  ehipassikaṃ
opanayikaṃ  paccattaṃ  veditabbaṃ  viññūhīti  .  abhikkantaṃ  bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 202-203. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=495&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=495&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=495&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=495&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=495              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3619              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3619              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :