ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [580] 141 Tayo ca bhikkhave assakhaluṅke desessāmi tayo ca
purisakhaluṅke  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . Bhagavā etadavoca katame
ca  bhikkhave  tayo  assakhaluṅkā idha bhikkhave ekacco assakhaluṅko
javasampanno  hoti  na  vaṇṇasampanno  na  ārohapariṇāhasampanno
idha  pana  bhikkhave  ekacco  assakhaluṅko  javasampanno  ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  pana  bhikkhave
ekacco  assakhaluṅko  javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca
   {580.1} ime kho bhikkhave tayo assakhaluṅkā katame ca bhikkhave
tayo  purisakhaluṅkā  idha  bhikkhave ekacco purisakhaluṅko javasampanno
hoti  na  vaṇṇasampanno  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  pana
bhikkhave  ekacco  purisakhaluṅko javasampanno ca hoti vaṇṇasampanno
ca  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  pana  bhikkhave  ekacco
Purisakhaluṅko   javasampanno   ca   hoti   vaṇṇasampanno   ca
ārohapariṇāhasampanno   ca   kathañca   bhikkhave   purisakhaluṅko
javasampanno  hoti  na  vaṇṇasampanno  na  ārohapariṇāhasampanno
idha  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  idamassa  javasmiṃ
vadāmi  abhidhamme  kho  pana  abhivinaye pañhaṃ puṭṭho saṃsādeti no
vissajjeti  idamassa  na  vaṇṇasmiṃ  vadāmi na kho pana lābhī hoti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ idamassa
na  ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi  evaṃ  kho  bhikkhave  purisakhaluṅko
javasampanno hoti na vaṇṇasampanno na ārohapariṇāhasampanno
   {580.2}  kathañca  bhikkhave purisakhaluṅko javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  bhikkhave  bhikkhu
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  idamassa  javasmiṃ  vadāmi  abhidhamme
kho  pana  abhivinaye pañhaṃ puṭṭho vissajjeti no saṃsādeti idamassa
vaṇṇasmiṃ  vadāmi  na  kho  pana  lābhī hoti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   idamassa   na   ārohapariṇāhasmiṃ
vadāmi  evaṃ  kho  bhikkhave  purisakhaluṅko  khavasampanno  ca  hoti
vaṇṇasampanno ca na ārohapariṇāhasampanno
   {580.3}   kathañca   bhikkhave  purisakhaluṅko  javasampanno
ca   hoti   vaṇṇasampanno   ca   ārohapariṇāhasampanno  ca
idha  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  parānāti  .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  idamassa
javasmiṃ  vadāmi abhidhamme kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho vissajjeti
no  saṃsādeti  idamassa  vaṇṇasmiṃ  vadāmi  lābhī  kho  pana hoti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ idamassa
ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi evaṃ kho bhikkhave purisakhaluṅko javasampanno
ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno  ca ime kho
bhikkhave tayo purisakhaluṅkāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 370-372. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=580&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=580&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=580&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=580&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=580              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6333              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6333              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :