ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [175] 85 Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi .pe.
Chahāvuso  dhammehi  samannāgato  bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ .
Katamehi chahi . idhāvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu
sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti dhatānañca dhammānaṃ atthūpaparikkhī 1-
hoti   atthamaññāya   dhammamaññāya   dhammānudhammapaṭipanno   ca
hoti  kalyāṇavāco  ca  hoti  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā vācāya
samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā sandassako
ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sabrahmacārīnaṃ. Imehi kho
āvuso chahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ.
   [176] 86 Pañcahāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ
paresaṃ . katamehi pañcahi . idhāvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti
ca  hoti  kusalesu  dhammesu  sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti
dhatānañca  dhammānaṃ  atthūpaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  ca  hoti  kalyāṇavāco  ca  hoti  .pe.
Sandassako  ca  hoti  .pe. sabrahmacārīnaṃ . imehi kho āvuso
pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ.
   [177] 87 Catūhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no
@Footnote: 1 Ma. atthūpaparikkhitā. evamuparipi.
Paresaṃ . katamehi catūhi . idhāvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu
dhammesu  sutānañca  dhammānaṃ  dhārakajātiko  hoti dhatānañca dhammānaṃ
atthūpaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno
ca hoti no ca kalyāṇavāco hoti .pe. No ca sandassako hoti .pe.
Sabrahmacārīnaṃ . imehi kho āvuso catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu
alaṃ attano no paresaṃ.
   [178] 88 Catūhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ
no attano . katamehi catūhi . idhāvuso bhikkhu khippanisanti ca hoti
kusalesu dhammesu sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti no ca dhatānaṃ
dhammānaṃ  atthūpaparikkhī  hoti  no  ca  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco ca hoti .pe. sandassako
ca hoti .pe. sabrahmacārīnaṃ . imehi kho āvuso catūhi dhammehi
samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no attano.
   [179] 89 Tīhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no
paresaṃ . katamehi tīhi . idhāvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca
hoti  kusalesu  dhammesu  sutānañca  dhammānaṃ  dhārakajātiko  hoti
dhatānañca  dhammānaṃ  atthūpaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno ca hoti no ca kalyāṇavāco hoti .pe. no
ca sandassako hoti .pe.  sabrahmacārīnaṃ . imehi kho āvuso tīhi
dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no paresaṃ.
   [180] 90 Tīhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no
attano . katamehi tīhi. Idhāvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti
kusalesu dhammesu sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti no ca dhatānaṃ
dhammānaṃ  atthūpaparikkhī  hoti  no  ca  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco  ca  hoti .pe. atthassa
viññāpaniyā sandassako ca hoti .pe. sabrahmacārīnaṃ . imehi kho
āvuso tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no attano.
   [181] 91 Dvīhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no
paresaṃ . katamehi dvīhi. Idhāvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti
kusalesu  dhammesu  sutānañca  dhammānaṃ  dhārakajātiko hoti dhatānañca
dhammānaṃ   atthūpaparikkhī   hoti   atthamaññāya   dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno ca hoti no ca kalyāṇavāco hoti .pe. no
ca sandassako hoti .pe. sabrahmacārīnaṃ . imehi kho āvuso dvīhi
dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no paresaṃ.
   [182] 92 Dvīhāvuso dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no
attano . katamehi dvīhi . idhāvuso bhikkhu na heva kho khippanisanti
ca hoti kusalesu dhammesu no ca sutānaṃ dhammānaṃ dhārakajātiko hoti no ca
dhatānaṃ  dhammānaṃ  atthūpaparikkhī hoti no ca atthamaññāya dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco  ca hoti kalyāṇavākkaraṇo
poriyā   vācāya   samannāgato   vissaṭṭhāya   anelagaḷāya
Atthassa  viññāpaniyā  sandassako  ca  hoti samādapako samuttejako
sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  .  imehi  kho  āvuso dvīhi dhammehi
samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no attanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 340-343. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=175&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=175&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=175&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=175&items=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=175              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :