ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [50]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā āyasmā ca sārīputto āyasmā
ca  mahāmoggallāno dakkhiṇāgirismiṃ cārikaṃ caranti mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ . tena kho pana samayena veḷukaṇṭakī 1- nandamātā upāsikā
rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya pārāyanaṃ sarena bhāsati . tena kho
pana samayena vessavaṇṇo 2- mahārājā uttarāya disāya dakkhiṇaṃ disaṃ
gacchati  kenacideva  karaṇīyena  assosi  kho vessavaṇṇo mahārājā
nandamātāya  upāsikāya  pārāyanaṃ  sarena  bhāsantiyā  sutvā
kathāpariyosānaṃ  āgamayamāno aṭṭhāsi . athakho nandamātā upāsikā
pārāyanaṃ sarena bhāsitvā tuṇhī ahosi. Athakho vessavaṇṇo mahārājā
nandamātāya   upāsikāya  kathāpariyosānaṃ  viditvā  abbhānumodi
sādhu  bhagini  sādhu  bhaginīti . ko paneso bhadramukhāti . ahante
bhagini  bhātā vessavaṇṇo mahārājāti . sādhu bhadramukha tena hīyo
me ayaṃ dhammapariyāyo bhaṇito idaṃ te hotu ātitheyyanti . sādhu
bhagini etañceva me hotu ātitheyyaṃ sveva sārīputtamogallānappamukho
@Footnote: 1 Ma. veḷukaṇḍakī. evamuparipi .  2 vessavaṇotipi.
Bhikkhusaṅgho  akatapātarāso  veḷukaṇṭakaṃ  āgamissati  tañca  bhikkhusaṅghaṃ
parivisitvā  mama  dakkhiṇaṃ  ādiseyyāsi  evañca  1- me bhavissati
ātitheyyanti.
   {50.1} Athakho nandamātā upāsikā aññataraṃ purisaṃ 2- tassā
rattiyā accayena sake nivesane paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpesi.
Athakho  sārīputtamoggallānappamukho  bhikkhusaṅgho  akatapātarāso  yena
veḷukaṇṭakaṃ  tadavasari  .  athakho nandamātā upāsikā aññataraṃ purisaṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho  purisa ārāmaṃ gantvā bhikkhusaṅghassa
kālaṃ ārocehi kālo bhante ayyāya nandamātāya 3- nivesane niṭṭhitaṃ
bhattanti  .  evaṃ ayyeti kho so puriso nandamātāya upāsikāya
paṭissuṇitvā  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhusaṅghassa kālaṃ ārocesi kālo
bhante ayyāya nandamātāya 3- nivesane niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho
sārīputtamoggallānappamukho   bhikkhusaṅgho  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  nandamātāya  upāsikāya nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.
   {50.2}  Athakho nandamātā upāsikā sārīputtamoggallānappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresi
athakho nandamātā upāsikā āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho nandamātaraṃ upāsikaṃ āyasmā sārīputto
etadavoca ko pana te nandamāte bhikkhusaṅghassa abbhāgamanaṃ ārocesīti. Idhāhaṃ
@Footnote: 1 Ma. etañceva. evamuparipi . 2 idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi .  3 Ma. nandamātuyā.
Bhante  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  pārāyanaṃ sarena bhāsitvā
tuṇhī ahosiṃ athakho bhante vessavaṇṇo mahārājā mama kathāpariyosānaṃ
viditvā abbhānumodi sādhu bhagini sādhu bhaginīti ko paneso bhadramukhāti
ahante  bhagini  bhātā vessavaṇṇo mahārājāti sādhu bhadramukha tena
hīyo me ayaṃ dhammapariyāyo bhaṇito idante hotu ātitheyyanti sādhu
bhagini etañceva me hotu ātitheyyaṃ sveva sārīputtamoggallānappamukho
bhikkhusaṅgho  akatapātarāso  veḷukaṇṭakaṃ  āgamissati  tañca  bhikkhusaṅghaṃ
parivisitvā mama dakkhiṇaṃ ādiseyyāsi evañca me bhavissati ātitheyyanti
yadidaṃ  bhante  dāne puññaṃ puññamahitaṃ 1- vessavaṇṇassa mahārājassa
sukhāya hotūti.
   {50.3} Acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāte yatra hi nāma
vessavaṇṇena  mahārājena evaṃmahiddhikena evaṃmahesakkhena devaputtena
sammukhā sallapissasīti . na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto
dhammo atthi me aññopi acchariyo abbhuto dhammo idha me bhante
nando  nāma  ekaputtako  piyo manāpo taṃ rājāno kismiñcideva
kāraṇe  2-  okkassa pasayha jīvitā voropesuṃ tasmiṃ kho panāhaṃ
bhante dārake gahite vā gayhamāne vā vadhe vā vajjhamāne vā
hate vā haññamāne vā nābhijānāmi cittassa aññathattanti.
   {50.4} Acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāte yatra hi nāma
cittuppādamattampi 3- parisodhessasīti. Na kho me bhante eseva acchariyo
@Footnote: 1 Sī. puññaṃ hi taṃ. Ma. puññañca puññamahīca taṃ. Yu. puññaṃ vā puññamahaṃ vā.
@2 Ma. pakaraṇe . 3 Ma. cittuppādampi. evamuparipi.
Abbhuto  dhammo  atthi  me aññopi acchariyo abbhuto dhammo idha
me  bhante sāmiko kālakato aññataraṃ yakkhayoniṃ upapanno so me
teneva  purimena  attabhāvena  uddassesi  na  kho panāhaṃ bhante
abhijānāmi tato nidānaṃ cittassa aññathattanti.
   {50.5} Acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāte yatra hi nāma
cittuppādamattampi parisodhessasīti . na kho me bhante eseva acchariyo
abbhuto dhammo atthi me aññopi acchariyo abbhuto dhammo yatohaṃ bhante
sāmikassa daharasseva daharā ānītā nābhijānāmi [1]- manasāpi aticarituṃ 2-
kuto pana kāyenāti . acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāte yatra hi
nāma cittuppādamattampi parisodhessasīti.
   {50.6} Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo atthi me
aññopi acchariyo abbhuto dhammo yadāhaṃ bhante upāsikā paṭidesitā
nābhijānāmi  kiñci  sikkhāpadaṃ  sañcicca  vītikkamitāti  .  acchariyaṃ
nandamāte abbhutaṃ nandamāteti.
   {50.7} Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo
atthi  me  aññopi  acchariyo  abbhuto  dhammo  idhāhaṃ  bhante
yāvadeva  ākaṅkhāmi  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ 3- pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi
pītiyā  ca  virāgā  upekkhikā  ca  viharāmi satā ca sampajānā
@Footnote: 1 Ma. sāmikaṃ . 2 Ma. aticaritā .  3 Ma. vivekajaṃ.
Sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedemi  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako
satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  sukhassa  ca
pahānā  dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmīti .
Acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāteti.
   {50.8} Na kho me bhante eseva acchariyo abbhuto dhammo atthi me
aññopi acchariyo abbhuto dhammo yānīmāni bhante bhagavatā desitāni
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  nāhantesaṃ  kiñci  attani  appahīnaṃ
samanupassāmīti  .  acchariyaṃ nandamāte abbhutaṃ nandamāteti . athakho
āyasmā sārīputto nandamātaraṃ upāsikaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
          Mahāyaññavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     cittaparikkhāraṃ dveaggi   saññā aparā duve
     methunā ca saññogo     dānaṃ mātāya te dasāti.
          Paṇṇāsako samatto.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 64-68. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=50&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=50&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=50&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=50&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4158              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4158              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :