ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [96] 6 Aṭṭhime bhikkhave lokadhammā lokaṃ anuparivattanti loko
ca aṭṭha lokadhamme anuparivattati katame aṭṭha lābho ca alābho ca yaso
ca ayaso ca nindā ca pasaṃsā ca sukhaṃ ca dukkhaṃ ca ime kho bhikkhave aṭṭha
lokadhammā lokaṃ anuparivattanti loko ca ime aṭṭha lokadhamme anuparivattati
   {96.1} assutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati lābhopi alābhopi
yasopi  ayasopi  nindāpi  pasaṃsāpi  sukhaṃpi dukkhaṃpi sutavatopi bhikkhave
ariyasāvakassa  uppajjati  lābhopi  alābhopi yasopi ayasopi nindāpi
pasaṃsāpi sukhaṃpi dukkhaṃpi tatra bhikkhave ko viseso ko adhippāyaso 2-
kiṃnānākaraṇaṃ  sutavato  ariyasāvakassa  assutavatā  puthujjanenāti .
Bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā sādhu
vata  bhante  bhagavantaṃyeva paṭibhātu etassa bhāsitassa attho bhagavato
sutvā bhikkhū dhāressantīti.
   {96.2} Tenahi bhikkhave suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . Bhagavā etadavoca
assutavato  bhikkhave  puthujjanassa  uppajjati  lābho  so  na  iti
paṭisañcikkhati uppanno kho me ayaṃ lābho so ca kho anicco dukkho
@Footnote: 1 Ma. atthaṅgatā. evamuparipi . 2 Sī. adhippāyo. Ma. adhippayāso. evamuparipi.
Vipariṇāmadhammoti   yathābhūtaṃ   nappajānāti   uppajjati   alābho
uppajjati  yaso  uppajjati ayaso uppajjati nindā uppajjati pasaṃsā
uppajjati  sukhaṃ  uppajjati  dukkhaṃ  so na iti paṭisañcikkhati uppannaṃ
kho  me  idaṃ  dukkhaṃ  tañca  kho  aniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammanti
yathābhūtaṃ nappajānāti
   {96.3} tassa lābhopi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati alābhopi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhati  yasopi  cittaṃ  pariyādāya tiṭṭhati ayasopi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhati  nindāpi  cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati pasaṃsāpi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhati  sukhaṃpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  dukkhaṃpi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhati  so uppannaṃ lābhaṃ anurujjhati alābhe paṭivirujjhati
uppannaṃ  yasaṃ  anurujjhati  ayase paṭivirujjhati uppannaṃ pasaṃsaṃ anurujjhati
nindāya  paṭivirujjhati  uppannaṃ  sukhaṃ anurujjhati dukkhe paṭivirujjhati so
evaṃ  anurodhavirodhasamāpanno  na  parimuccati jātiyā jarāya maraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi na parimuccati
dukkhasmāti vadāmi.
   Sutavato ca kho bhikkhave ariyasāvakassa uppajjati lābho so iti
paṭisañcikkhati  uppanno  kho  me ayaṃ lābho so ca kho anicco
dukkho  vipariṇāmadhammoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  uppajjati  alābho
uppajjati  yaso  uppajjati ayaso uppajjati nindā uppajjati pasaṃsā
uppajjati  sukhaṃ  uppajjati  dukkhaṃ  so  iti  paṭisañcikkhati  uppannaṃ
kho me idaṃ dukkhaṃ tañca kho aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammanti yathābhūtaṃ
Idaṃ  dukkhaṃ  tañca  kho  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammanti  yathābhūtaṃ
pajānāti
   {96.4} tassa lābhopi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati alābhopi cittaṃ
na  pariyādāya  tiṭṭhati  yasopi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati ayasopi
cittaṃ  na  pariyādāya  tiṭṭhati  nindāpi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati
pasaṃsāpi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati sukhaṃpi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati
dukkhaṃpi cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati so ca uppannaṃ lābhaṃ nānurujjhati
alābhe   nappaṭivirujjhati   uppannaṃ   yasaṃ  nānurujjhati  ayase
nappaṭivirujjhati  uppannaṃ  pasaṃsaṃ  nānurujjhati  nindāya  nappaṭivirujjhati
uppannaṃ  sukhaṃ  nānurujjhati  dukkhe  nappaṭivirujjhati  so  evaṃ
anurodhavirodhavippahīno  parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi
paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  parimuccati dukkhasmāti
vadāmi  ayaṃ  kho bhikkhave viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ
sutavato ariyasāvakassa assutavatā puthujjanenāti.
        Lābho alābho ca yasāyaso ca
        nindā pasaṃsā ca sukhaṃ dukkhañca
        ete aniccā manujesu dhammā
        asassatā vipariṇāmadhammā
        ete ca ñatvā satimā sumedho
        avekkhati vipariṇāmadhamme
        Iṭṭhassa dhammā na mathenti cittaṃ
        aniṭṭhato no paṭighātameti
        tassānurodhā atha vā virodhā
        vidhūpitā atthagatā na santi
        padañca ñatvā virajaṃ asokaṃ
        sammappajānāti bhavassa pāragūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 159-162. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=96&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=96&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=96&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=96&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=96              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4803              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4803              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :