ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
          Jāṇussoṇivaggo dutiyo
   [156]  Tena  kho  pana  samayena  jāṇussoṇi  brāhmaṇo
tadahuposathe  sīsanhāto  navaṃ  khomayugaṃ nivattho allakusamuṭṭhiṃ ādāya
bhagavato avidūre ekamantaṃ ṭhito hoti . Addasā kho bhagavā jāṇussoṇiṃ
brāhmaṇaṃ  tadahuposathe  sīsanhātaṃ  navaṃ  khomayugaṃ nivatthaṃ allakusamuṭṭhiṃ
ādāya  ekamantaṃ  ṭhitaṃ  disvāna  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ etadavoca
kiṃ  nu  tvaṃ brāhmaṇa tadahuposathe sīsanhāto navaṃ khomayugaṃ nivattho
allakusamuṭṭhiṃ ādāya ekamantaṃ ṭhito kiṃ nu kho ajja brāhmaṇakulassāti.
Paccorohaṇī bho gotama ajja brāhmaṇakulassāti.
   {156.1}  Yathākathaṃ  pana  brāhmaṇa  brāhmaṇānaṃ paccorohaṇī
hotīti  .  idha bho gotama brāhmaṇā tadahuposathe sīsanhātā navaṃ
khomayugaṃ nivatthā allena gomayena paṭhaviṃ opuñjitvā haritehi kusehi
pattharitvā antarā ca velaṃ antarā ca agyāgāraṃ seyyaṃ kappenti te taṃ rattiṃ
Tikkhattuṃ  paccuṭṭhāya  pañjalikā  aggiṃ namassanti paccorohāma bhavantaṃ
paccorohāma  bhavantanti  pahutena  ca  sappitelena  navanītena aggiṃ
santappenti  tassā  ca  rattiyā  accayena  paṇītena  khādanīyena
bhojanīyena brāhmaṇe santappenti evaṃ kho bho gotama brāhmaṇānaṃ
paccorohaṇī  hotīti  aññathā  kho  brāhmaṇānaṃ  paccorohaṇī hoti
aññathā  ca  pana  ariyassa  vinaye  paccorohaṇī  hotīti  yathākathaṃ
pana bho gotama ariyassa vinaye paccorohaṇī hoti sādhu vata me bhavaṃ
gotamo tathā dhammaṃ desetu yathā ariyassa vinaye paccorohaṇī hotīti.
   {156.2} Tenahi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti.
Evaṃ bhoti kho jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavato paccassosi . bhagavā
etadavoca idha brāhmaṇa ariyasāvako iti paṭisañcikkhati pāṇātipātassa
kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti
paṭisaṅkhāya   pāṇātipātaṃ   pajahati   pāṇātipātā  paccorohati
adinnādānassa kho pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme abhisamparāyañcāti
so  iti  paṭisaṅkhāya  adinnādānaṃ pajahati adinnādānā paccorohati
kāmesu  micchācārassa  kho  pāpako  vipāko  diṭṭheceva  dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  kāmesu  micchācāraṃ
pajahati kāmesu micchācārā paccorohati
   {156.3} musāvādassa kho pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya musāvādaṃ pajahati musāvādā
paccorohati  pisuṇāya  vācāya  kho  pāpako  vipāko  diṭṭheceva
Dhamme  abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya pisuṇaṃ vācaṃ pajahati
pisuṇāya  vācāya paccorohati pharusāya vācāya kho pāpako vipāko
diṭṭheceva  dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya pharusaṃ vācaṃ
pajahati  pharusāya  vācāya  paccorohati  samphappalāpassa kho pāpako
vipāko  diṭṭheceva  dhamme  abhisamparāyañcāti  so iti paṭisaṅkhāya
samphappalāpaṃ pajahati samphappalāpā paccorohati
   {156.4}  abhijjhāya  kho pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya  abhijjhaṃ  pajahati  abhijjhāya
paccorohati  byāpādassa  kho  pāpako  vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti  so  iti  paṭisaṅkhāya byāpādaṃ pajahati byāpādā
paccorohati  micchādiṭṭhiyā  kho  pāpako vipāko diṭṭheceva dhamme
abhisamparāyañcāti   so  iti  paṭisaṅkhāya  micchādiṭṭhiṃ  pajahati
micchādiṭṭhiyā  paccorohati  evaṃ  kho  brāhmaṇa  ariyassa  vinaye
paccorohaṇī hotīti.
   {156.5} Aññathā [1]- bho gotama brāhmaṇānaṃ paccorohaṇī
hoti aññathā ca pana ariyassa vinaye paccorohaṇī hoti imissā ca bho
gotama  ariyassa  vinaye  paccorohaṇiyā  brāhmaṇānaṃ  paccorohaṇī
kallaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama .pe. upāsakaṃ maṃ
bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 267-269. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=156&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=156&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=156&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=156&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=156              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :