ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [193] Saṃsappatipariyāyaṃ 1- vo bhikkhave dhammapariyāyaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū  bhagavato  paccassosuṃ . bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave
saṃsappatipariyāyo dhammapariyāyo kammassakā bhikkhave sattā kammadāyādā
kammayonī  kammabandhū  kammapaṭisaraṇā  yaṃ  kammaṃ  karonti  kalyāṇaṃ
vā  pāpakaṃ vā tassa dāyādā bhavanti .  idha bhikkhave ekacco
@Footnote: 1 Po. saṃsappatiyapariyāyaṃ. Ma. Yu. sabbattha saṃsappaniyapariyāyaṃ.
Pāṇātipātī  hoti  luddho lohitapāṇī hatapahate niviṭṭho adayāpanno
sabbapāṇabhūtesu  so  saṃsappati  kāyena  saṃsappati  vācāya  saṃsappati
manasā  tassa  jimhaṃ  kāyakammaṃ hoti jimhaṃ vacīkammaṃ jimhaṃ manokammaṃ
jimhā   gati   jimhā   1-   upapatti  jimhagatikassa  kho
panāhaṃ  bhikkhave  jimhūpapattikassa  dvinnaṃ  gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi
ye  vā  ekantadukkhā nirayā yā vā saṃsappajātikā tiracchānayoni
katamā  ca  sā  bhikkhave  saṃsappajātikā tiracchānayoni ahi vicchikā
satapadī  nakulā  biḷārā  mūsikā  ulūkā  ye vā panaññepi keci
tiracchānayonikā  sattā  manusse disvā saṃsappanti iti kho bhikkhave
bhūtā  bhūtassa  upapatti hoti yaṃ karoti tena upapajjati upapannamenaṃ
phassā phusanti evamahaṃ bhikkhave kammadāyādā sattāti vadāmi.
   {193.1} Idha pana bhikkhave ekacco adinnādāyī hoti ... Kāmesu
micchācārī hoti ... Musāvādī hoti ... Pisuṇavāco hoti ... Pharusavāco
hoti ... samphappalāpī hoti ... abhijjhālu hoti ... Byāpannacitto
hoti ... micchādiṭṭhiko hoti viparittadassano natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
natthi hutaṃ natthi sukatadukkatānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko natthi ayaṃ loko
natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā opapātikā
natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti so
saṃsappati  kāyena  saṃsappati  vācāya  saṃsappati  manasā  tassa jimhaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. jimhupapati. Ma. jimhūpapati.
Kāyakammaṃ  hoti  jimhaṃ  vacīkammaṃ  jimhaṃ  manokammaṃ  jimhā  gati
jimhūpapatti  jimhagatikassa  kho  panāhaṃ  bhikkhave  jimhūpapattikassa
dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññataraṃ  gatiṃ  vadāmi ye vā ekantadukkhā nirayā
yā  vā  saṃsappajātikā  tiracchānayoni  katamā  ca  sā  bhikkhave
saṃsappajātikā  tiracchānayoni  ahi  vicchikā  satapadī  nakulā biḷārā
mūsikā  ulūkā  ye  vā  panaññepi  keci tiracchānayonikā sattā
manusse  disvā  saṃsappanti  iti kho bhikkhave bhūtā bhūtassa upapatti
hoti  yaṃ karoti tena upapajjati upapannamenaṃ phassā phusanti evamahaṃ
bhikkhave kammadāyādā sattāti vadāmi.
   {193.2}  Kammassakā  bhikkhave sattā kammadāyādā kammayonī
kammabandhū  kammapaṭisaraṇā  yaṃ kammaṃ karonti kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā
tassa dāyādā bhavanti . idha bhikkhave ekacco pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī
dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati  so  na  saṃsappati
kāyena  na  saṃsappati  vācāya  na saṃsappati manasā tassa uju 1-
kāyakammaṃ  hoti  uju  vacīkammaṃ  uju  manokammaṃ uju gati ujūpapatti
ujūgatikassa  kho  panāhaṃ  bhikkhave  ujūpapattikassa  dvinnaṃ  gatīnaṃ
aññataraṃ  gatiṃ  vadāmi  ye  ca  ekantasukhā  sattā  2-  yāni
vā   pana   tāni   uccākulāni   khattiyamahāsālakulāni  vā
brāhmaṇamahāsālakulāni      vā      gahapatimahāsālakulāni
vā   aḍḍhāni   mahaddhanāni   mahābhogāni   bahutajātarūparajatāni
bahutavittūpakaraṇāni   bahutadhanadhaññāni  iti  kho  bhikkhave  bhūtā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ujuṃ. 2 Ma. Yu. saggā.
Bhūtassa  upapatti  hoti  yaṃ  karoti  tena  upapajjati  upapannamenaṃ
phassā phusanti evamahaṃ bhikkhave kammadāyādā sattāti vadāmi.
   {193.3} Idha pana bhikkhave ekacco adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭivirato hoti ... Kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti ... Musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti ... Pisuṇavācaṃ pahāya
pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti ... pharusavācaṃ pahāya pharusāya vācāya
paṭivirato hoti ... Samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato hoti ...
Anabhijjhālu hoti ... abyāpannacitto hoti ... sammādiṭṭhiko hoti
aviparittadassano atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ atthi sukatadukkatānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi
mātā  atthi  pitā  atthi sattā opapātikā atthi samaṇabrāhmaṇā
sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā pavedentīti so na saṃsappati kāyena na saṃsappati vācāya
na  saṃsappati  manasā  tassa  uju kāyakammaṃ hoti uju vacīkammaṃ uju
manokammaṃ  uju  gati  ujūpapatti  ujūgatikassa  kho  panāhaṃ  bhikkhave
ujūpapattikassa dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi ye vā ekantasukhā
sattā  yāni  vā  pana tāni uccākulāni khattiyamahāsālakulāni vā
brāhmaṇamahāsālakulāni    vā    gahapatimahāsālakulāni    vā
aḍḍhāni    mahaddhanāni    mahābhogāni    bahutajātarūparajatāni
bahutavittūpakaraṇāni   bahutadhanadhaññāni  iti  kho  bhikkhave  bhūtā
Bhūtassa  upapatti  hoti  yaṃ  karoti  tena  upapajjati  upapannamenaṃ
phassā  phusanti  evamahaṃ  bhikkhave  kammadāyādā sattāti vadāmi .
Kammassakā  bhikkhave  sattā  kammadāyādā  kammayonī  kammabandhū
kammapaṭisaraṇā  yaṃ  kammaṃ  karonti  kalyāṇaṃ  vā pāpakaṃ vā tassa
dāyādā bhavanti. Ayaṃ kho bhikkhave saṃsappatipariyāyo dhammapariyāyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 309-313. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=193&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=193&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=193&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=193&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8505              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8505              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :