ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [92]  Athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  yato
kho  gahapati  ariyasāvakassa  pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti
catūhi [1]- sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti ariyo cassa ñāyo
paññāya  sudiṭṭho  hoti  suppaṭividdho  so  ākaṅkhamāno attanāva
attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoni  khīṇapittivisayo
khīṇāpāyaduggativinipāto   sotāpannohamasmi  avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyanoti.
   {92.1}  Katamāni  pañca  bhayāni  verāni vūpasantāni honti
yaṃ  gahapati  pāṇātipātī  pāṇātipātapaccayā diṭṭhadhammikampi bhayaṃ veraṃ
pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  pāṇātipātā paṭivirato neva diṭṭhadhammikaṃ 2- bhayaṃ veraṃ
pasavati  na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  pāṇātipātā  paṭiviratassa  evantaṃ  bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
@Footnote: 1 Ma. casaddo dissati. 2 Ma. sabbatthavāresu diṭṭhadhammikampi ...
@samparāyikampi ... cetasikampi.
Hoti yaṃ gahapati adinnādāyī ... Kāmesu micchācārī ... Musāvādī ...
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na  cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratassa  evantaṃ  bhayaṃ  veraṃ vūpasantaṃ hoti imāni pañca bhayāni
verāni vūpasantāni honti.
   {92.2}  Katamehi  catūhi  sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti
idha  gahapati  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato
hoti  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto
bhagavatā  dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti
akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi akammāsehi bhujjissehi viññūpasaṭṭhehi
Aparāmaṭṭhehi  samādhisaṃvattanikehi  imehi  catūhi  sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   {92.3}  Katamo  cassa ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
suppaṭividdho  idha  gahapati  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  iti
imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ
asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā
saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ  saḷātanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho   saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā  upādānanirodho  upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti ayañcassa
ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti suppaṭividdho . yato kho gahapati
ariyasāvakassa  imāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti imehi
catūhi  sotāpattiyaṅgehi  samannāgato  hoti  ayañcassa  ariyo
Ñāyo  paññāya  sudiṭṭho  hoti  suppaṭividdho  so  ākaṅkhamāno
attanāva   attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoni
khīṇapittivisayo     khīṇāpāyaduggativinipāto     sotāpannohamasmi
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 195-198. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=92&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=92&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=92&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=92&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=92              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8258              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8258              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :