ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [132]  2  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
bhagavā   sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā  vuṭṭhito  bahidvārakoṭṭhake
nisinno  hoti  .  atha kho rājā pasenadi kosalo yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi . tena kho pana samayena satta ca jaṭilā satta ca niganthā
satta  ca  acelā  1- satta ca ekasāṭā satta ca paribbājakā
parūḷhakacchanakhalomā khārīvividhamādāya bhagavato avidūre abhikkamanti 2-.
Addasā  kho  rājā  pasenadi kosalo te satta ca jaṭile satta
ca  niganthe  satta  ca  acele  satta  ca  ekasāṭe satta ca
@Footnote: 1 Ma. acelakā --- ekasāṭakā . 2 Ma. Yu. atikkamanti.
Paribbājake  parūḷhakacchanakhalome  khārīvividhamādāya  bhagavato  avidūre
abhikkamante  disvāna  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā
dakkhiṇajāṇumaṇḍalaṃ  1-  paṭhaviyaṃ  nihantvā yena te satta ca jaṭilā
satta  ca  niganthā satta ca acelā satta ca ekasāṭā satta ca
paribbājakā  tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  nāmaṃ  sāvesi rājāhaṃ
bhante pasenadi kosalo rājāhaṃ bhante pasenadi kosaloti.
   {132.1} Atha kho rājā pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu
sattasu ca jaṭilesu sattasu ca niganthesu sattasu ca acelesu sattasu ca
ekasāṭesu  sattasu  ca  paribbājakesu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca ye 2- ca
te bhante loke arahanto vā arahattamaggaṃ vā samāpannā etesaṃ
aññataroti.
   [133] Dujjānaṃ kho etaṃ mahārāja tayā gihinā kāmabhoginā 3-
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasantena   kāsikacandanaṃ   paccanubhontena
mālāgandhavilepanaṃ  dhārayantena  jātarūparajataṃ  sādiyantena  ime vā
arahanto  ime  vā arahattamaggaṃ samāpannāti . 1 saṃvāsena kho
mahārāja sīlaṃ veditabbaṃ tañca kho dīghena addhunā na 4- ittarena
manasikarotā  no  amanasikarotā  5-  paññavatā no duppaññena .
2  Saṃvohārena kho mahārāja soceyyaṃ veditabbaṃ tañca kho dīghena
@Footnote: 1 Yu. dakkhiṇaṃ . 2 Ma. ye kho. Yu. ye nu keci kho . 3 Po. kāmagiddhā.
@Yu. kāmabhojinā . 4 Po. Ma. Yu. na ittaraṃ . 5 Po. Yu. amanasikārā.
Addhunā  na  ittarena  manasikarotā  no  amanasikarotā  paññavatā
no  duppaññena  .  3 āpadāsu kho mahārāja thāmo veditabbo
so ca kho dīghena addhunā na ittarena manasikarotā no amanasikarotā
paññavatā  no  duppaññena  .  4  sākacchāya  kho  mahārāja
paññā  veditabbā  sā  ca  kho  dīghena  addhunā  na ittarena
mamasikarotā no amanasikarotā paññavatā no duppaññenāti.
   [134]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva subhāsitañcidaṃ
[1]- Bhagavatā dujjānaṃ kho [2]- mahārāja tayā gihinā kāmabhoginā
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasantena   kāsikacandanaṃ   paccanubhontena
mālāgandhavilepanaṃ  dhārayantena  jātarūparajataṃ  sādiyantena  ime vā
arahanto  ime  vā  arahattamaggaṃ  samāpannāti  . saṃvāsena kho
mahārāja  sīlaṃ  veditabbaṃ  tañca  kho dīghena addhunā na ittarena
manasikarotā no amanasikarotā paññavatā no duppaññena.
   {134.1} Saṃvohārena kho mahārāja soceyyaṃ veditabbaṃ tañca kho
dīghena addhunā na ittarena manasikarotā no amanasikarotā paññavatā no
duppaññena  .  āpadāsu  kho mahārāja thāmo veditabbo so ca
kho  dīghena  addhunā  na  ittarena manasikarotā no amanasikarotā
paññavatā  no  duppaññena  .  sākacchāya  kho  mahārāja paññā
veditabbā  sā  ca  kho dīghena addhunā na ittarena manasikarotā
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Ma. etaṃ.
No  amanasikarotā  paññavatā  no  duppaññenāti . ete bhante
mama purisā corā ocarakā janapadaṃ otaritvā āgacchanti 1-. Tehi
paṭhamaṃ  otiṇṇaṃ  ahaṃ pacchā otarissāmi 2- . idāni te bhante
taṃ  rajojallaṃ  pavāhetvā  sunhātā  suvilittā  kappitakesamassū
odātavatthavasanā   pañcahi   kāmaguṇehi   samappitā  samaṅgībhūtā
paricāriyantīti 3- . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
    na vāyāmeyya sabbattha   nāññassa puriso siyā
    nāññaṃ nissāya jīveyya   dhammena na vaṇī 4- careti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 176-179. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=132&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=132&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=132&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=132&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=132              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=7922              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=7922              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :