ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
      Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa navamaṃ vāseṭṭhasuttaṃ
   [381] 9 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā icchānaṅgale
viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe  .  tena  kho pana samayena sambahulā
abhiññātā   1-   brāhmaṇamahāsālā  icchānaṅgale  paṭivasanti
seyyathīdaṃ  caṅkī  brāhmaṇo  tārukkho  brāhmaṇo  pokkharasāti
brāhmaṇo   jāṇussoṇi  brāhmaṇo  todeyyabrāhmaṇo  aññe
ca abhiññātā brāhmaṇamahāsālā.
   {381.1} Atha kho vāseṭṭhabhāradvājānaṃ māṇavānaṃ jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamantānaṃ  anuvicarantānaṃ  2-  ayamantarākathā  udapādi  kathaṃ
bho  brāhmaṇo  hotīti  .  [3]- bhāradvājo māṇavo evamāha
yato kho bho ubhato sujāto [4]- mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho  jātivādena
ettāvatā  bho  brāhmaṇo  hotīti  .  vāseṭṭho  māṇavo
evamāha yato kho bho sīlavā ca hoti vattasampanno ca ettāvatā
kho bho brāhmaṇo hotīti.
   {381.2} Neva kho asakkhi bhāradvājo māṇavo vāseṭṭhaṃ māṇavaṃ
saññāpetuṃ na pana asakkhi 5- vāseṭṭho māṇavo bhāradvājaṃ māṇavaṃ
saññāpetuṃ  .  atha  kho  vāseṭṭho  māṇavo  bhāradvājaṃ māṇavaṃ
āmantesi  ayaṃ  [6]-  bho bhāradvāja samaṇo gotamo sakyaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbatthavāre āmeṇḍitaṃ . 2 Yu. anucaṅkamamānānaṃ anuvicaramānānaṃ.
@3 Po. Ma. taṃ. 4 Ma. Yu. hoti . 5 Po. na pana sakkhi. 6 Ma. Yu. kho.
Sakyakulā  pabbajito  icchānaṅgale  viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe
taṃ  kho  pana  bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so bhagavā .pe. buddho bhagavāti āyāma [1]- bhāradvāja
yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  [2]-
etamatthaṃ  pucchissāma  yathā  no  samaṇo  gotamo  byākarissati
tathā  naṃ  dhāressāmāti  . evaṃ bhoti kho bhāradvājo māṇavo
vāseṭṭhassa māṇavassa paccassosi.
   {381.3}  Atha  kho  vāseṭṭhabhāradvājamāṇavā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno
kho vāseṭṭho māṇavo bhagavantaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
   [382] |382.1021| Anuññātapaṭiññātā  tevijjā mayamassu bho
             ahaṃ pokkharasātissa      tārukkhassāya māṇavo.
   |382.1022| Tevijjānaṃ yadakkhātaṃ     tatra kevalinosmase
             padakasmā veyyākaraṇā ca 3- jappe ācariyasādisā.
   |382.1023| Tesanno jātivādamhi    vivādo atthi gotama
             jātiyā brāhmaṇo hoti  bhāradvājo iti bhāsati
             ahañca kammunā brūhi    evaṃ jānāhi cakkhuma.
   |382.1024| Te na sakkoma saññātuṃ 4- aññamaññaṃ mayaṃ ubho
             bhavantaṃ puṭṭhumāgamhā    sambuddhaṃ iti vissutaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bho . 2 Ma. Yu. samaṇaṃ gotamaṃ . 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Ma.
@saññāpetuṃ.
   |382.1025| Candaṃ yathā khayātītaṃ     pecca pañjalikā janā
             vandamānā namassanti   evaṃ lokasmi gotama.
   |382.1026| Cakkhuṃ loke samuppannaṃ   mayaṃ pucchāma gotamaṃ
             jātito brāhmaṇo hoti udāhu bhavati kammunā
             ajānataṃ no pabrūhi     yathā jānemu brāhmaṇaṃ.
   |382.1027| Tesaṃ vohaṃ byakkhissaṃ
             (vāseṭṭhāti bhagavā)     anupubbaṃ yathātathaṃ
             jātivibhaṅgaṃ pāṇānaṃ     aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1028| Tiṇarukkhepi jānātha     na cāpi paṭijānare
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1029| Tato kīṭe paṭaṅge ca    yāva kunthakipillike
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1030| Catuppadepi jānātha 1-  khuddake ca mahallake
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1031| Pādūdarepi jānātha     urage dīghapiṭṭhike
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1032| Tato macchepi jānātha   udake 2- vārigocare
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
   |382.1033| Tato pakkhīpi jānātha    pattayāne vihaṅgame
             liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ      aññamaññā hi jātiyo.
@Footnote: 1 Po. catuppade vijānātha . 2 Ma. Yu. odake.
   |382.1034| Yathā etāsu jātīsu     liṅgaṃ jātimayaṃ puthu
             evaṃ natthi manussesu     liṅgaṃ jātimayaṃ puthu.
   |382.1035| Na kesehi na sīsehi 1-   na kaṇṇehi na akkhihi
             na mukhena na nāsāya     na oṭṭhehi bhamūhi vā
   |382.1036| na gīvāya na aṃsehi      na udarena na piṭṭhiyā
             na soṇiyā na urasā     na sambādhā na methunā 2-
   |382.1037| na hatthehi na pādehi    na aṅgulīhi nakhehi vā
             na jaṅghāhi na ūrūhi      na vaṇṇena sarena vā
             liṅgaṃ jātimayaṃ neva      yathā aññāsu jātisu.
   |382.1038| Paccattaṃ sasarīresu 3-    manussesvetaṃ na vijjati
             vokārañca manussesu    samaññāya pavuccati.
   |382.1039| Yo hi koci manussesu    gorakkhaṃ upajīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    kassako so na brāhmaṇo.
   |382.1040| Yo hi koci manussesu    puthusippena jīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    sippiko so na brāhmaṇo.
   |382.1041| Yo hi koci manussesu    vohāraṃ upajīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    vāṇijo so na brāhmaṇo.
   |382.1042| Yo hi koci manussesu    parapessena jīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    pessiko so na brāhmaṇo.
   |382.1043| Yo hi koci manussesu    adinnaṃ upajīvati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīsena .  2 Po. Ma. Yu. na sambādhe na methune . 3 Po. Ma.
@paccattañca sarīresu.
             Evaṃ vāseṭṭha jānāhi    coro eso na brāhmaṇo.
   |382.1044| Yo hi koci manussesu    issatthaṃ upajīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    yodhājīvo 1- na brāhmaṇo.
   |382.1045| Yo hi koci manussesu    porohiccena jīvati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    yājako so na brāhmaṇo.
   |382.1046| Yo hi koci manussesu    gāmaṃ raṭṭhañca bhuñjati
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    rājā eso na brāhmaṇo.
   |382.1047| Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi  yonijaṃ mattikasambhavaṃ
             bhovādi nāma so hoti    sa ve hoti sakiñcano
             akiñcanaṃ anādānaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1048| Sabbaṃ saṃyojanaṃ chetvā   yo ve naparitassati
             saṅgātigaṃ 2- visaṃyuttaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1049| Chetvā naddhiṃ varattañca  sandhānaṃ sahanukkamaṃ
             ukkhittapalighaṃ buddhaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1050| Akkosaṃ vadhabandhañca    aduṭṭho yo titikkhati
             khantī balānīkaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1051| Akkodhanaṃ vattavantaṃ    sīlavantaṃ anussadaṃ
             dantaṃ antimasārīraṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1052| Vārī pokkharapatteva     āraggeriva sāsapo
             yo na limpati kāmesu    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
@Footnote: 1 Po. yodhoti so .. . 2 Po. saṅgātitaṃ.
   |382.1053| Yo dukkhassa pajānāti   idheva khayamattano
             pannabhāraṃ visaṃyuttaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1054| Gambhīrapaññaṃ medhāviṃ    maggāmaggassa kovidaṃ
             uttamatthaṃ anuppattaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1055| Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi     anāgārehi cūbhayaṃ
             anokasāriṃ appicchaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1056| Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu    tasesu thāvaresu ca
             yo na hanti na ghāteti   tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1057| Aviruddhaṃ viruddhesu      attadaṇḍesu nibbutaṃ
             sādānesu anādānaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1058| Yassa rāgo ca doso ca   māno makkho ca pātito 1-
             sāsaporiva āraggā     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1059| Akakkasaṃ viññāpaniṃ    giraṃ saccaṃ udīraye
             yāya nābhisaje kiñci 2-  tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1060| Yo 3- ca dīghañca rassaṃ vā  aṇuṃthūlaṃ subhāsubhaṃ
             loke adinnaṃ nādiyati   tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1061| Āsā yassa na vijjanti  asmiṃ loke paramhi ca
             nirāsayaṃ 4- visaṃyuttaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1062| Yassālayā na vijjanti   aññāya akathaṅkathī
             amatogadhaṃ anuppattaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
@Footnote: 1 Po. ohito. 2 Po. taṃpi. 3 Ma. yodha dīghaṃ va. 4 Po. Ma. nirāsāsaṃ.
   |382.1063| Yo 1- ca puññañca pāpañca  ubho saṅgaṃ upaccagā
             asokaṃ virajaṃ suddhaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1064| Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ      vippasannamanāvilaṃ
             nandibhavaparikkhīṇaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1065| Yo imaṃ 2- palipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃ mohamaccagā
             tiṇṇo pāragato jhāyī  anejo akathaṅkathī
             anupādāya nibbuto    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1066| Yodha kāme pahantvāna  anāgāro paribbaje
             kāmarāgaparikkhīṇaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1067| Yodha taṇhaṃ pahantvāna  anāgāro paribbaje
             taṇhābhavaparikkhīṇaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1068| Hitvā mānusakaṃ yogaṃ    dibbaṃ yogaṃ upaccagā
             sabbayogavisaṃyuttaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1069| Hitvā ratiñca aratiñca  sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ
             sabbalokābhibhuṃ vīraṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1070| Cutiṃ yo vedi sattānaṃ    upapattiñca sabbaso
             asattaṃ sugataṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1071| Yassa gatiṃ na jānanti    devā gandhabbamānusā
             khīṇāsavaṃ arahantaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1072| Yassa pure ca pacchā ca   majjhe ca natthi kiñcanaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yodha . 2 Ma. yomaṃ.
             Akiñcanaṃ anādānaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1073| Usabhaṃ pavaraṃ dhīraṃ        mahesiṃ vijitāvinaṃ
             anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1074| Pubbenivāsaṃ yo vedi    saggāpāyañca passati
             atho jātikkhayaṃ patto    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |382.1075| Samaññā hesā lokasmiṃ nāmagottaṃ pakappitaṃ
             sammuccā samudāgataṃ    tattha tattha pakappitaṃ.
   |382.1076| Dīgharattamanusayitaṃ      diṭṭhigatamajānataṃ
             ajānantā no pabrūhanti 1- jātiyā hoti brāhmaṇo.
   |382.1077| Na jaccā brāhmaṇo hoti   na jaccā hoti abrāhmaṇo
             kammunā 2- brāhmaṇo hoti kammunā hoti abrāhmaṇo.
   |382.1078| Kassako kammunā hoti   sippiko hoti kammunā
             vāṇijo kammunā hoti   pessiko hoti kammunā
   |382.1079| coropi kammunā hoti   yodhājīvopi kammunā
             yājako kammunā hoti    rājāpi hoti kammunā.
   |382.1080| Evametaṃ yathābhūtaṃ      kammaṃ passanti paṇḍitā
             paṭiccasamuppādadassā  kammavipākakovidā.
   |382.1081| Kammunā vattatī loko   kammunā vattatī pajā
             kammanibandhanā sattā   rathassāṇīva yāyato.
   |382.1082| Tapena brahmacariyena    saññamena damena ca
@Footnote: 1 Po. ajānanto nāma brahti . Ma. Yu. pabrūvanti . 2 Yu. sabbatthavāresu
@kammanāti dissati.
             Etena brāhmaṇo hoti  etaṃ brāhmaṇamuttamaṃ
   |382.1083| tīhi vijjāhi sampanno   santo khīṇapunabbhavo
             evaṃ vāseṭṭha jānāhi    brahmā sakko vijānatanti.
   [383]  Evaṃ  vutte  vāseṭṭhabhāradvājā  māṇavā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsake  no  bhavaṃ
gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti 1-.
                    Vāseṭṭhasuttaṃ navamaṃ.
                       -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 450-458. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=381&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=381&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=381&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=381&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=381              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=6541              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=6541              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :