ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [40]  3  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā  nerañjarāya  tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti  vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  .  atha  kho bhagavā tassa sattāhassa
accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhahitvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paṭiccasamuppādaṃ anulomapaṭilomaṃ sādhukaṃ manasākāsi
   {40.1} iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā idaṃ uppajjati
imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā
saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {40.2}  Avijjāya  tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho
nāmarūpanirodhā   saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho
phassanirodhā   vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho
Taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā    nirujjhanti    evametassa    kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ
        suriyova obhāsayamantalikkhanti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 75-76. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=40&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=25&item=40&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=40&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=40&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=40              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=1136              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=1136              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :