ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī
              Dasamasanghadisesam
   [85] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena thullananda
bhikkhuni  sanghena  samanubhattha  bhikkhuniyo  evam  vadeti  samsattha va
ayye  tumhe  viharatha  ma  tumhe  nana viharittha santi sanghe
annapi  bhikkhuniyo  evacara evamsadda evamsiloka bhikkhunisanghassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. khittacittanam vedanattananti pathadvayam na dissati.
Vihesika  annamannissa  vajjapaticchadika  ta  sangho  na  kinci
aha  tumheyeva sangho unnaya paribhavena akkhantiya vebhassa 1-
dubbalya  evamaha  bhaginiyo  kho  samsattha  viharanti  papacara
papasadda  papasiloka  bhikkhunisanghassa  vihesika  annamannissa
vajjapaticchadika viviccathayye vivekanneva bhagininam sangho vannetiti.
   {85.1}  Ya ta bhikkhuniyo appiccha .pe. ta ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  ayya  thullananda  [2]-
sanghena  samanubhattha  bhikkhuniyo  evam  vakkhati  samsattha  va ayye
tumhe  viharatha  ma  tumhe  nana  viharittha  .pe. viviccathayye
vivekanneva  bhagininam  sangho  vannetiti  .pe.  saccam kira bhikkhave
thullananda  bhikkhuni  sanghena  samanubhattha  bhikkhuniyo  evam  vadeti
samsattha  va  ayye  tumhe  viharatha  ma  tumhe nana viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekanneva  bhagininam  sangho  vannetiti .
Saccam  bhagavati  .  vigarahi  buddho  bhagava katham hi nama bhikkhave
thullananda  bhikkhuni  sanghena  samanubhattha  bhikkhuniyo  evam  vakkhati
samsattha  va  ayye  tumhe  viharatha  ma  tumhe nana viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekanneva  bhagininam  sangho  vannetiti  netam
bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  .pe. evanca pana bhikkhave
bhikkhuniyo  imam  sikkhapadam  uddisantu  ya  pana  bhikkhuni  evam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhassiya. evam sabbattha natabbam. 2 Ma. bhikkhuni.
Vadeyya  samsattha  va  ayye  tumhe  viharatha  ma tumhe nana
viharittha  santi  sanghe  annapi  bhikkhuniyo  evacara evamsadda
evamsiloka  bhikkhunisanghassa  vihesika  annamannissa  vajjapaticchadika
ta  sangho  na  kinci  aha tumheyeva sangho unnaya paribhavena
akkhantiya  vebhassa  1- dubbalya evamaha bhaginiyo kho samsattha
viharanti  papacara  papasadda papasiloka bhikkhunisanghassa vihesika
annamannissa    vajjapaticchadika   viviccathayye   vivekanneva
bhagininam sangho vannetiti.
   {85.2} Sa bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniya mayye evam
avaca  samsattha va ayye tumhe viharatha ma tumhe nana viharittha
santi  sanghe  annapi bhikkhuniyo evacara evamsadda evamsiloka
bhikkhunisanghassa    vihesika    annamannissa   vajjapaticchadika
ta  sangho  na  kinci  aha tumheyeva sangho unnaya paribhavena
akkhantiya  vebhassa  dubbalya  evamaha  bhaginiyo  kho  samsattha
viharanti   papacara   papasadda  papasiloka  bhikkhunisanghassa
vihesika  annamannissa  vajjapaticchadika  viviccathayye  vivekanneva
bhagininam  sangho  vannetiti  .  evanca  sa  bhikkhuni  bhikkhunihi
vuccamana  tatheva  pagganheyya  sa  bhikkhuni  bhikkhunihi  yavatatiyam
samanubhasitabba  tassa  patinissaggaya . yavatatiyance samanubhasiyamana
tam  patinissajjeyya  iccetam  kusalam  no ce patinissajjeyya ayampi
bhikkhuni yavatatiyakam dhammam apanna nissaraniyam sanghadisesanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhassiya. evam sabbattha natabbam.
   [86]  Ya  panati ya yadisa .pe. bhikkhuniti .pe. ayam
imasmim  atthe  adhippeta bhikkhuniti . evam vadeyyati samsattha va
ayye  tumhe  viharatha  ma  tumhe  nana viharittha santi sanghe
annapi  bhikkhuniyo  evacara evamsadda evamsiloka bhikkhunisanghassa
vihesika  annamannissa  vajjapaticchadika  ta  sangho  na  kinci
aha  tumheyeva  sangho  unnayati  avannaya  .  paribhavenati
paribhabyata 1- . akkhantiyati kopena . vebhassati vibhassikata .
Dubbalyati  apakkhata  .  evamaha  bhaginiyo kho samsattha viharanti
papacara   papasadda  papasiloka  bhikkhunisanghassa  vihesika
annamannissa  vajjapaticchadika  viviccathayye  vivekanneva  bhagininam
sangho  vannetiti  .  sa bhikkhuniti ya sa evamvadini bhikkhuni .
Bhikkhunihiti  annahi  bhikkhunihi  .  ya  passanti  ya sunanti tahi
vattabba  mayye  evam  avaca  samsattha va ayye tumhe viharatha
ma  tumhe  nana  viharittha  .pe.  viviccathayye  vivekanneva
bhagininam  sangho vannetiti . dutiyampi vattabba tatiyampi vattabba .
Sace  patinissajjati  iccetam  kusalam  no  ce patinissajjati apatti
dukkatassa  .  sutva  na  vadanti  apatti  dukkatassa  .  sa
bhikkhuni  sanghamajjhampi  akaddhitva  vattabba  mayye  evam  avaca
samsattha  va  ayye  tumhe  viharatha  ma  tumhe nana viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekanneva  bhagininam  sangho  vannetiti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhabyata.
Dutiyampi  vattabba  tatiyampi  vattabba  .  sace  patinissajjati
iccetam kusalam no ce patinissajjati apatti dukkatassa.
   [87]  Sa  bhikkhuni  samanubhasitabba . evanca pana bhikkhave
samanubhasitabba byattaya bhikkhuniya patibalaya sangho napetabbo
   {87.1} sunatu me ayye sangho ayam itthannama bhikkhuni sanghena
samanubhattha bhikkhuniyo evam vadeti samsattha va ayye tumhe viharatha ma
tumhe  nana  viharittha santi sanghe annapi bhikkhuniyo evacara
evamsadda  evamsiloka  bhikkhunisanghassa  vihesika  annamannissa
vajjapaticchadika  ta  sangho  na  kinci  aha  tumheyeva sangho
unnaya  paribhavena  akkhantiya vebhassa dubbalya evamaha bhaginiyo
kho  samsattha  viharanti  .pe.  viviccathayye  vivekanneva  bhagininam
sangho  vannetiti  . sa tam vatthum nappatinissajjati . yadi sanghassa
pattakallam  sangho  itthannamam  bhikkhunim  samanubhaseyya  tassa vatthussa
patinissaggaya. Esa natti.
   {87.2}  Sunatu  me ayye sangho ayam itthannama bhikkhuni
sanghena  samanubhattha  bhikkhuniyo  evam  vadeti  samsattha  va ayye
tumhe  viharatha  ma  tumhe  nana viharittha santi sanghe annapi
bhikkhuniyo   evacara  evamsadda  evamsiloka  bhikkhunisanghassa
vihesika   annamannissa   vajjapaticchadika   ta   sangho
na  kinci  aha  tumheyeva  sangho  unnaya paribhavena akkhantiya
vebhassa  dubbalya  evamaha  bhaginiyo  kho  samsattha  viharanti
Papacara   papasadda  papasiloka  bhikkhunisanghassa  vihesika
annamannissa    vajjapaticchadika   viviccathayye   vivekanneva
bhagininam  sangho vannetiti . sa tam vatthum nappatinissajjati . sangho
itthannamam  bhikkhunim samanubhasati tassa vatthussa patinissaggaya . yassa
ayyaya  khamati  itthannamaya  bhikkhuniya  samanubhasana tassa vatthussa
patinissaggaya sa tunhassa yassa nakkhamati sa bhaseyya.
   {87.3}  Dutiyampi  etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe. samanubhattha sanghena itthannama bhikkhuni tassa vatthussa
patinissaggaya. Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [88]  Nattiya  dukkatam  dvihi  kammavacahi  thullaccaya
kammavacapariyosane  apatti  sanghadisesassa  .  sanghadisesam
ajjhapajjantiya  nattiya  dukkatam  dvihi  kammavacahi  thullaccaya
patippassambhanti.
   [89]  Ayampiti  purimayo  upadaya vuccati . yavatatiyakanti
yavatatiyam  samanubhasanaya  apajjati  na  saha  vatthujjhacara .
Nissaraniyanti sanghamha nissariyati . sanghadisesoti sangho va tassa
apattiya  manattam  deti  mulaya  patikassati abbheti na sambahula
na eka bhikkhuni tena vuccati sanghadisesoti. Tasseva apattinikayassa
nama kammam adhivacanam tenapi vuccati sanghadisesoti.
   [90]  Dhammakamme  dhammakammasanna  nappatinissajjati  apatti
Sanghadisesassa  .  dhammakamme  vematika  nappatinissajjati  apatti
sanghadisesassa  .  dhammakamme  adhammakammasanna  nappatinissajjati
apatti  sanghadisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasanna  apatti
dukkatassa  .  adhammakamme  vematika  apatti  dukkatassa .
Adhammakamme adhammakammasanna apatti dukkatassa.
   [91]  Anapatti  asamanubhasantiya patinissajjantiya ummattikaya
adikammikayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 57-63. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=3&item=85&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=3&item=85&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=3&item=85&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=3&item=85&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11104              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11104              Contents of The Tipitaka Volume 3 http://84000.org/tipitaka/read/?index_3

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :