ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Dutiyaṃ selattherāpadānaṃ (392)
   [394] |394.212| Nagare haṃsavatiyā   vīthisāmi ahosahaṃ
             mama ñātī samānetvā  idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.213| Buddho loke samuppanno puññakkhetto anuttaro
             āsi 2- so sabbalokassa āhutīnaṃ paṭiggaho.
   |394.214| Khattiyā negamā ceva    mahāsālā ca brāhmaṇā
             pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vepullajavanapañño. 2 Yu. ādhāro sabbalokassa.
   |394.215| Hatthārohā anīkatthā   rathikā pattikārakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.216| Uggā ca rājaputtā ca   vesiyānā ca brāhmaṇā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.217| Āḷārikā ca sūdā 1- ca nhāpakā mālakārakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.218| Rajakā pesakārā ca     tunnavāyā ca nhāpikā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.219| Usukārā bhamakārā     cammakārā ca tacchakā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.220| Kammārā soṇṇakārā ca tipulohakarā tathā
             pasannacittā sumanā   pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.221| Bhatakā celakā 2- ceva   dāsakammakarā bahū
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.222| Udahārā kaṭṭhahārā    kasikā 3- tiṇahārakā
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.223| Pupphikā mālikā ceva   paṇṇikā phalahārakā
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
   |394.224| Gaṇikā kumbhadāsī ca    pūvikā macchikāpica 4-
             yathā sakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kappakā. 2 Yu. gītakā. 3 Ma. kassakā. 4 Yu. macchakāyikā.
   |394.225| Ete 1- sabbe samāgantvā gaṇabandhāva 2- ekato
             adhikāraṃ karissāma     puññakkhette anuttare.
   |394.226| Te me sutvāna vacanaṃ    gaṇaṃ bandhiṃsu tāvade
             upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    bhikkhusaṅghassa kārayuṃ.
   |394.227| Niṭṭhāpetvāna taṃ sālaṃ  udaggo tuṭṭhamānaso
             pareto tehi sabbehi    sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.
   |394.228| Upasaṅkamma sambuddhaṃ    lokanāthaṃ narāsabhaṃ
             vanditvā satthuno pāde idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.229| Ime tīṇisatā vīra      purisā ekato gaṇā
             upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    niyyādenti tava 3- muni.
   |394.230| Bhikkhusaṅghassa purato     sampaṭicchatu cakkhumā
             tiṇṇaṃ satānaṃ purato    imā gāthā abhāsatha.
   |394.231| Tisatāpi ca jeṭṭho ca    anuvattiṃsu ekato
             sampattī 4- hi karitvāna sabbe anubhavissatha.
   |394.232| Pacchime bhavasampatte 5- sītibhāvamanuttaraṃ
             ajaraṃ amaraṃ 6- khemaṃ     nibbānaṃ passayissatha 7-.
   |394.233| Evaṃ buddho viyākāsi    sabbaññūtamanuttaro 8-
             buddhassa vacanaṃ sutvā   somanassampavedayiṃ.
   |394.234| Tiṃsakappasahassāni     devaloke ramiṃ ahaṃ
             devādhipo pañcasataṃ    devarajjamakārayiṃ.
@Footnote: 1 Ma. etha. 2 Ma. Yu. gaṇaṃ bandhāma. 3 Ma. Yu. tavaṃ. 4 Ma. Yu. sampattiṃ.
@5 Ma. Yu. bhave sampatte. 6 Ma. amataṃ santaṃ. Yu. amaraṃ santiṃ.
@7 Ma. phassayissatha. Yu. phussayissatha. 8 Ma. Yu. sabbaññū samaṇuttaro.
   |394.235| Sahassakkhattuṃ rājā ca   cakkavatti ahosahaṃ
             padesarajjaṃ 1- vipulaṃ    gaṇanāto 2- asaṅkhayaṃ.
   |394.236| Idha mānusake rajje 3-   parisā honti bandhavā
             pacchime bhavasampatte   vāseṭṭho nāma brāhmaṇo.
   |394.237| Asītikoṭiniccayo      tassa putto ahosahaṃ
             selo iti mama nāmaṃ    chaḷaṅge pāramiṃ gato.
   |394.238| Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ      sasissehi purakkhato
             jaṭābhārabharitaṃpi 4-    keniyaṃ nāma tāpasaṃ.
   |394.239| Paṭiyattāhutiṃ disvā    idaṃ vacanamabraviṃ
             āvāho vā vivāho vā  rājā vā te nimantito.
   |394.240| Āhutiṃ yiṭṭhukāmohaṃ    brāhmaṇe devasammate
             na nimantemi rājānaṃ    āhuti me na vijjati.
   |394.241| Na catthi mayhamāvāho   vivāho me na vijjati
             sakyānaṃ nandijanano    seṭṭho loke sadevake.
   |394.242| Sabbalokahitatthāsi 5-  sabbasattasukhāvaho
             so me nimantito ajja   tassetaṃ paṭiyādanaṃ.
   |394.243| Tambarusakavaṇṇābho    appameyyo anūpamo
             rūpenāsadiso buddho    svātanāya nimantito.
   |394.244| Ukkāmukhapahaṭṭho 6- ca 7-  khadiraṅgārasannibho
            vijjūpamo mahāvīro      so me nātho 8- nimantito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. devarajjaṃ karontassa. 2 Ma. Yu. mahādevā avandisuṃ. 3 Ma. rajjaṃ.
@4 Ma. jaṭābhārikabharitaṃ. Yu. jaṭābhārabharitaṃ. 5 Ma. Yu. sabbalokahitatthāya.
@6 Yu. ukkāmukhapahato va. 7 Ma. va. 8 Ma. Yu. buddho.
   |394.245| Pabbatagge yathā aggi   puṇṇamāyeva candimā
              naḷaggivaṇṇasaṅkāso  so me buddho nimantito.
   |394.246| Asambhīto bhayātīto     bhavantakaraṇo muni
              sīhūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.247| Kusalo buddhadhammesu     appasayho parehi so
              nāgūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.248| Saddhammapārakusalo     buddhanāgo asādiso
              usabhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.249| Anantavaṇṇo amitayaso  vicittasabbalakkhaṇo
              sakkūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.250| Vasī gaṇī patāpī ca      tejasī ca durāsado
              brahmūpamo mahāvīro   so me buddho nimantito.
   |394.251| Mahaggadhammo 1- dasabalo balātibalapāragū 2-
              dharaṇūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.252| Sīladhītisamākiṇṇo     dhammaviññāṇakhobhito
              udadhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.253| Durāsado duppasaho     acalo uggato brahmā 3-
              nerūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.254| Anantañāṇo asamo 4- atulo aggataṃ gato
              gaganūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
                   Pannarasamaṃ bhāṇavāraṃ.
@Footnote: 1 Ma. pattadhammo. Yu. mahantadhammo. 2 Ma. Yu. balātibalapārago.
@3 Yu. brahā. 4 Ma. Yu. asamasamo.
   |394.255| Patiṭṭhā bhayabhītānaṃ     tāṇo saraṇagāminaṃ
              assāsako mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.256| Āsayo buddhimantānaṃ   puññakkhettaṃ sukhesinaṃ
              ratanākaro mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.257| Assāsako devakaro     sāmaññaphaladāyako
              meghūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.258| Loke 1- samussito vīro   sabbatamavinodano
              suriyūpamo mahāvīro     so me buddho nimantito.
   |394.259| Ārammaṇavimuttīsu      sabhāvadassako muni
              candūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
   |394.260| Buddho samussito loke   lakkhaṇehi alaṅkato
              appameyyo mahāvīro   so me buddho nimantito.
   |394.261| Yassa ñāṇaṃ appameyyaṃ  sīlaṃ yassa anūpamaṃ
              vimutti asadisā yassa   so me buddho nimantito.
   |394.262| Yassa dhīti asadisā      thāmo yassa acintiyo
              yassa parakkamo seṭṭho  so me buddho nimantito.
   |394.263| Rāgo doso ca moho ca   visā sabbe samūhatā
              agadūpamo 2- mahāvīro  so me buddho nimantito.
   |394.264| Kilesabyādhi bahudukkhā   osathīva 3- vinodako
              vijjūpamo 4- mahāvīro   so me buddho nimantito.
@Footnote: 1 Ma. lokacakkhu mahātejo. 2 Yu. agarūpamo. 3 Ma. sabbatamavinodano.
@Yu. sabbantamavinodako. 4 Ma. vejjūpamo.
   |394.265| Buddhoti ghosaṃ 1- vadesi  ghoso me so sudullabho
             buddhoti 2- ghosanaṃ sutvā pīti me upapajjatha.
   |394.266| Abbhantaraṃ agaṇhantaṃ   pīti me bahi nicchare
             sohaṃ pītimano santo    idaṃ vacanamabraviṃ.
   |394.267| Kahaṃ nu kho so bhagavā     lokajeṭṭho narāsabho
              tattha gantvā namassissaṃ sāmaññaphaladāyakaṃ.
   |394.268| Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ   vedajāto katañjalī
             ācikkha 3- me dhammarājaṃ  sokasallavinodanaṃ.
   |394.269| Udentaṃva mahāmeghaṃ     nīlaṃ añjanasannibhaṃ
              sāgaraṃ viya dissantaṃ    passasetaṃ mahāvanaṃ.
   |394.270| Ettha so vasate buddho   adantadamako muni
              vinayanto ca veneyye   bodhento bodhipakkhiye.
   |394.271| Pipāsitova udakaṃ       bhojanaṃva jigacchato 4-
              gāvī yathā vacchagiddhā   evāhaṃ viciniṃ jinaṃ.
   |394.272| Ācāraupacāraññū     dhammānucchavisaṃvaraṃ
              sikkhāpesiṃ sake sisse   gacchante 5- jinasantikaṃ.
   |394.273| Durāsadā bhagavanto     sīhāva ekacārino
              pāde pādaṃ nikkhipantā āgaccheyyātha māṇavā.
   |394.274| Āsiviso yathā ghoro     migarājāva kesarī
              mattova kuñjaro danto 6-  evaṃ buddhā durāsadā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bho yaṃ. 2 Ma. Yu. buddho buddhoti sutvāna. 3 Ma. ācikkhi.
@4 Ma. Yu. jigacchito. 5 Yu. gacchanto. 6 Ma. Yu. dantī.
   |394.275| Ukkāsitañca khipitaṃ     ajjhupekkhāya māṇavā
              pāde pādaṃ nikkhipantā upetha buddhasantikaṃ.
   |394.276| Paṭisallānagarukā      appasaddā durāsadā
              durūpasaṅkamā buddhā    garū honti sadevake.
   |394.277| Yamahaṃ 1- pañhaṃ pucchāmi  paṭisammodayāmi 2-
              appasaddā tadā hotha  munībhūtāva tiṭṭhatha.
   |394.278| Yaṃ so desesi saddhammaṃ 3- khemaṃ nibbānapattiyā
              tamevatthaṃ nisāmetha     saddhammassavanaṃ subhaṃ.
   |394.279| Upasaṅkamma sambuddhaṃ    sammodiṃ muninā ahaṃ
              taṃ kathaṃ vītisāretvā    lakkhaṇe upadhārayiṃ.
   |394.280| Lakkhaṇe dve na dakkhāmi 4- passāmi tiṃsalakkhaṇe
              kosohitavatthuṃ 5- guyhaṃ  iddhiyā dassayi muni.
   |394.281| Jivhaṃ ninnāmayitvā ca 6- kaṇṇasote ca nāsike
              paṭimassa 7- nalātantaṃ  kevalaṃ chādayi jino.
   |394.282| Tassāhaṃ lakkhaṇe disvā  paripuṇṇe sabyañjane
              buddhoti niṭṭhaṃ gantvāna saha sissehi pabbajiṃ.
   |394.283| Satehi tīhi sahito      pabbajiṃ anagāriyaṃ
              aḍḍhamāse asampatte sabbe pattamha nibbutiṃ.
   |394.284| Ekato kammaṃ katvāna   puññakkhette anuttare
              ekato saṃsaritvāna    ekato vinivaṭṭayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. yadāhaṃ. Yu. yāvāhaṃ. 2 Yu. paṭisammodiyāmi vā. 3 Ma. sambuddho.
@4 Ma. ca kaṅkhāmi. Yu. va kaṅkhāmi. 5 Ma. Yu. kosohitavatthaguyhaṃ.
@6 Ma. ninnāmayitvāna. 7 Ma. paṭimasi.
   |394.285| Gopānasiyo datvāna    pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              tena kammena sukatena   aṭṭha hetū labhāmahaṃ.
   |394.286| Disāsu pūjito homi     bhogā ca amitā mama
              patiṭṭhā homi sabbesaṃ  tāso mama na vijjati.
   |394.287| Byādhayo 1- me na vijjanti dīghāyuṃ pālayāmi ca
              sukhumacchaviko homi     āvāse pattite vasse 2-.
   |394.288| Aṭṭha gopānasī datvā   pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              paṭisambhidā arahattañca etaṃ me aparaṭṭhamaṃ.
   |394.289| Sabbavositavosāno     katakicco anāsavo
              aṭṭhagopānasī nāma    tava putto mahāmuni
   |394.290| pañca thambhāni datvāna  pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
              tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
   |394.291| Acalo homi mettāya    anūnabhogavāmahaṃ 3-
              ādeyyavacano homi    na dhaṃsemi yathā ahaṃ.
   |394.292| Abhantaṃ hoti me cittaṃ    akhilo 4- homi kassaci
              tena kammena sukatena   vimalo homi sāsane.
   |394.293| Sagāravo sappatisso    katakicco anāsavo
              sāvako te mahāvīra     bhikkhu taṃ vandate muni.
   |394.294| Katvā sukatapallaṅkaṃ     sālāyaṃ paññapesahaṃ
              tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
@Footnote: 1 Yu. byādhiyo. 2 Ma. Yu. vase. 3 Ma. anūnaṅgo bhavāmahaṃ. 4 Yu. acalo.
   |394.295| Ucce kule pajāyāmi 1- mahābhogo bhavāmahaṃ
              sabbasampattiko homi  maccheraṃ me na vijjati.
   |394.296| Gamane patthite mayhaṃ    pallaṅko upatiṭṭhati
              saha pallaṅkaseṭṭhena   gacchāmi mama patthitaṃ.
   |394.297| Tena pallaṅkadānena    tamaṃ sabbaṃ vinodayiṃ
              sabbābhiññābalappatto    thero vandati taṃ mune 2-.
   |394.298| Parakiccattakiccāni     sabbakiccāni sādhayiṃ
              tena kammena sukatena   pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.
   |394.299| Pariniṭṭhitasālasmiṃ      paribhogamadāsahaṃ
              tena kammena sukatena   seṭṭhattaṃ ajjhupāgato.
   |394.300| Yekeci damakā loke     hatthiasse damenti te 3-
              kāretvā 4- kāraṇā nānā dāruṇena damenti te.
   |394.301| Naheva 5- tvaṃ mahāvīra   damesi naranāriyo
              adaṇḍena asatthena   damesi uttame dame.
   |394.302| Dānassa vaṇṇe kittento  desanākusalo muni
              ekapañhaṃ kathento ca 6-  bodhesi tisate muni.
   |394.303| Dantā mayaṃ sārathinā    suvimuttā anāsavā
              sabbābhiññābalappattā    nibbutā upadhikkhaye.
   |394.304| Satasahasse ito kappe   yaṃ dānamadadintadā
              atikkantā bhayā sabbe sāladānassidaṃ phalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pajāyitvā. 2 Ma. Yu. muni. 3 Ma. ye. Yu. me.
@4 Ma. karitvā. Yu. karetvā. 5 Ma. nahevaṃ. 6 Ma. Yu. va.
   |394.305| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |394.306| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |394.307| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā selo sapariso bhagavato santike imā
gāthāyo abhāsitthāti.
               Selattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 497-507. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=394&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=394&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=394&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=394&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=394              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5330              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5330              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :