ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
           Aparinipphannakatha
   [1893]  Rupam  aparinipphannanti . amanta . rupam naniccam
na  sankhatam na paticcasamuppannam na khayadhammam na vayadhammam na viragadhammam
na  nirodhadhammam  na  viparinamadhammanti  . na hevam vattabbe .pe.
Nanu  rupam  aniccam  sankhatam  paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam
viragadhammam  nirodhadhammam  viparinamadhammanti  .  amanta  .  hanci
rupam  aniccam  sankhatam  .pe.  viparinamadhammam no vata re vattabbe
rupam aparinipphannanti.
   [1894]  Dukkhanneva  parinipphannanti  .  amanta  . nanu
yadaniccam tam dukkham vuttam bhagavata rupam aniccanti . amanta . Hanci
yadaniccam tam dukkham vuttam bhagavata rupam aniccam no vata re vattabbe
dukkhanneva parinipphannanti.
@Footnote:1. Ma. na kisesiyo kilesiyapatirupako.
   [1895]  Vedana  .pe.  sanna  sankhara vinnanam .pe.
Cakkhayatanam  .pe.  dhammayatanam  .pe.  cakkhudhatu  .pe. dhammadhatu
.pe. Cakkhundriyam .pe.
   [1896]  Annatavindriyam  aparinipphannanti  .  amanta .
Annatavindriyam   naniccam   .pe.  na  viparinamadhammanti  .
Na hevam vattabbe .pe. nanu annatavindriyam aniccam sankhatam .pe.
Viparinamadhammanti . amanta . hanci annatavindriyam aniccam sankhatam
paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam viragadhammam nirodhadhammam viparinamadhammam
no vata re vattabbe annatavindriyam aparinipphannanti.
   [1897] Dukkhanneva parinipphannanti . amanta . nanu yadaniccam
tam  dukkham  vuttam bhagavata annatavindriyam aniccanti . amanta .
Hanci  yadaniccam  tam  dukkham  vuttam  bhagavata  annatavindriyam aniccam
no vata re vattabbe dukkhanneva parinipphannanti.
           Aparinipphannakatha.
          Tevisatimo vaggo.
            Tassa uddanam
      ekadhippayena methuno dhammo patisevitabbo
      arahantanam vannena amanussa methunam dhammam
      patisevanti bodhisatto issariyakamakarikahetu
      vinipatam gacchati gabbhaseyyam okkamati dukkarakarikam
      Akasi aparantapam akasi annam sattharam uddisi
      atthi narago ragapatirupako atthi nadoso
      dosapatirupako atthi namoho mohapatirupako
      atthi nakileso kilesapatirupako rupam aparinipphannam
      annatavindriyam aparinipphannanti.
      Navamkatam nibbuti ekadhippayo rupam aparinipphannam
      annatavindriyam aparinipphannanti.
      Maha niyamo anusaya niggaho khuddakapancama
      parappavada maddana suttamula samahita
      ujjotana satthusamaye kathavatthuppakarane.
        Pancattimsabhanavaram kathavatthuppakaranam
             nitthitam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 660-662. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1893&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1893&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1893&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1893&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1893              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7318              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :