ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Upapattikathā
   [873] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Saha upapattiyā
sotāpanno hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [874] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Saha upapattiyā
sakadāgāmī hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [875] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Saha upapattiyā
anāgāmī hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [876] Saha upapattiyā sotāpanno na hotīti . āmantā.
Hañci  saha  upapattiyā  sotāpanno  na  hoti  no  vata  re
vattabbe saha upapattiyā arahāti.
   [877] Saha upapattiyā sakadāgāmī na hotīti . āmantā .
Hañci  saha  upapattiyā  sakadāgāmī  na  hoti  no  vata  re
vattabbe saha upapattiyā arahāti.
   [878]  Saha upapattiyā anāgāmī na hotīti . āmantā .
Hañci  saha  upapattiyā  anāgāmī na hoti no vata re vattabbe
saha upapattiyā arahāti.
   [879]  Saha  upapattiyā arahāti . āmantā . sārīputto
thero  saha  upapattiyā  arahāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Mahāmoggallāno thero .pe. mahākassapo thero .pe. Mahākaccāyano
thero   .pe.   mahākoṭṭhiko  thero  .pe.  mahāpaṇṭhako
thero saha upapattiyā arahāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [880]  Sārīputto  thero  na  saha upapattiyā arahāti .
Āmantā  .  hañci  sārīputto  thero na saha upapattiyā arahā
no vata re vattabbe saha upapattiyā arahāti.
   [881]  Mahāmoggallāno  thero  .pe. mahākassapo thero
mahākaccāyano thero mahākoṭṭhiko thero .pe.
   [882]  Mahāpaṇṭhako  thero  na saha upapattiyā arahāti .
Āmantā  .  hañci  mahāpaṇṭhako  thero  na  saha  upapattiyā
arahā no vata re vattabbe saha upapattiyā arahāti.
   [883] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Upapattesiyena
cittena arahattaṃ sacchikaroti lokiyena sāsavena .pe. Saṅkilesikenāti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [884]  Saha upapattiyā arahāti . āmantā . upapattesiyaṃ
cittaṃ  niyyānikaṃ  khayagāmi  bodhagāmi  apacayagāmi  anāsavaṃ  .pe.
Asaṅkilesikanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [885]  Nanu  upapattesiyaṃ  cittaṃ  aniyyānikaṃ na khayagāmi na
bodhagāmi na apacayagāmi sāsavaṃ .pe. saṅkilesikanti . āmantā .
Hañci  upapattesiyaṃ  cittaṃ  aniyyānikaṃ  na khayagāmi na bodhagāmi na
apacayagāmi  sāsavaṃ  .pe.  saṅkilesikaṃ  no  vata  re  vattabbe
saha upapattiyā arahāti.
   [886] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Upapattesiyena
cittena  rāgaṃ  pajahati dosaṃ pajahati mohaṃ pajahati .pe. anottappaṃ
pajahatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [887]  Saha upapattiyā arahāti . āmantā . upapattesiyaṃ
cittaṃ  maggo  .pe.  satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  iddhipādo indriyaṃ
balaṃ .pe. Bojjhaṅgoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [888] Saha upapattiyā arahāti . āmantā . Upapattesiyena
cittena  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ  pajahati nirodhaṃ sacchikaroti maggaṃ
bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [889]  Saha  upapattiyā  arahāti  . āmantā . cuticittaṃ
maggacittaṃ upapattesiyaṃ cittaṃ phalacittanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Upapattikathā.
            ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 293-295. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=873&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=873&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=873&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=873&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=873              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4525              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4525              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :