ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Saṃsaṭṭhavāro
   [1471]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā
tayo  khandhā  tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko khandho dve khandhe
saṃsaṭṭhā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  upādinnupādāniyaṃ ekaṃ khandhaṃ
saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā .
Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati
hetupaccayā  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā . anupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
anupādinnaanupādāniyaṃ  ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe
saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [1472] Hetuyā tīṇi . saṅkhittaṃ . adhipatiyā dve āsevane
dve vipāke dve. Saṅkhittaṃ. Avigate tīṇi.
      Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbā.
            Anulomaṃ.
   [1473]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve  khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ...  .  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
anupādinnupādāniyo   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ
anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe
saṃsaṭṭhā  dve  khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
        Nahetuyā dve naadhipatiyā tīṇi
        navippayutte tīṇi. Saṅkhittaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1474] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... navippayutte tīṇi.
Nahetupaccayā ārammaṇe dve. Saṅkhittaṃ. ... Avigate dve.
           Saṃsaṭṭhavāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 497-498. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1471&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1471&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1471&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1471&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1471              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :