ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Jhanamulakam
   [656]  Jhanapaccaya  sahajate  satta  ... annamanne tini
nissaye satta vipake ekam indriye satta magge satta sampayutte
tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
   [657]    Jhanasahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhanasahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Jhanasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Jhanasahajataannamannanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.1} Jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Jhanasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {657.2}   Jhanasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini     .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Jhanasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.3} Jhanasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
Ekam    .    jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  jhanasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   ekam   .   jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {657.4}   Jhanasahajatanissayamaggaatthiavigatanti   satta  .
Jhanasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti      tini     .
Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti    tini    .
Jhanasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.5}  Jhanasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggaatthiavigatanti     ekam    .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  jhanasahajatanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti  ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekam.
   {657.6}  Jhanasahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggaatthiavigatanti     tini    .
Jhanasahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tini. Jhanasahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {657.7} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti ekam .
Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti   ekam   .
Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekam  .  jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam   .   jhanasahajataannamannanissayavipaka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 217-219. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=656&items=2&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=656&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=656&items=2&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=656&items=2&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=656              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :