ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Nanissayamūlakaṃ
   [702]  Nanissayapaccayā  nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe
ekādasa  naadhipatiyā  ekādasa  naanantare  ekādasa  nasamanantare
ekādasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa naupanissaye
ekādasa  napurejāte  ekādasa  napacchājāte  nava  naāsevane
ekādasa  nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [703]   Nanissayapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa
nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  naupanissaye  pañca
napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme
ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa
Najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte ekādasa navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava.
   [704]   Nanissayapaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... Napacchājāte
tīṇi   naāsevane  pañca  nakamme  pañca  navipāke  pañca
naāhāre  pañca  naindriye  pañca  najhāne  pañca namagge pañca
nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve nonatthiyā
pañca novigate pañca noavigate dve. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 236-237. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=702&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=702&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=702&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=702&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=702              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :