ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Nakammamūlakaṃ
   [720]  Nakammapaccayā  nahetuyā  paṇṇarasa  ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte  terasa  napacchājāte
paṇṇarasa  naāsevane  paṇṇarasa navipāke paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa
naindriye  paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa namagge paṇṇarasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa
novigate paṇṇarasa noavigate nava.
   [721]   Nakammapaccayā   nahetupaccayā   naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . ... Naupanissaye terasa napurejāte
terasa napacchājāte paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [722]  Nakammapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissaye  pañca  ... napurejāte
ekādasa  napacchājāte  nava  naāsevane ekādasa . saṅkhittaṃ .
... Noavigate nava.
   [723] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejāte  pañca  ...  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  pañca
navipāke  pañca  naāhāre  pañca  naindriye pañca najhāne pañca
namagge  pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
Pañca novigate pañca.
   [724] Nakammapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Napurejātapaccayā
napacchājātapaccayā  naāsevane  ekaṃ  ...  navipāke  ekaṃ
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā  ekaṃ novigate
ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Navipākapaccayā yathā nahetumūlakaṃ evaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 243-244. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=720&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=720&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=720&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=720&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=720              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :