ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 8 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Saṃsaṭṭhavāro
   [1072] Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmi dhammo uppajjati
hetupaccayā ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe
saṃsaṭṭhā.
   [1073] Apacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho apacayagāmi dhammo uppajjati
hetupaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ....
   [1074]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevācayagāmi-
nāpacayagāmi dhammo ... nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā
tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1075] Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmi dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā   anantarapaccayā  samanantarapaccayā
sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā
āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1076]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  adhipatiyā  anantare
samanantare  sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye  purejāte
āsevane  kamme  sabbattha  tīṇi  . vipāke ekaṃ āhāre tīṇi
indriye  jhāne  magge  sampayutte  vippayutte  atthiyā natthiyā
vigate avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1077] Ācayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ācayagāmi dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1078]    Nevācayagāmināpacayagāmiṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho
Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... Nahetupaccayā ahetukaṃ nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [1079]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho ācayagāmi dhammo ...
Naadhipatipaccayā  napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā
ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ....
   [1080]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevācayagāmi-
nāpacayagāmi  dhammo  ... naāsevanapaccayā nevācayagāmināpacayagāmiṃ
ekaṃ  khandhaṃ saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe ... nakammapaccayā navipākapaccayā
najhānapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā.
   [1081]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  dve  nakamme tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1082]  Hetupaccayā  naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  dve  nakamme tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1083] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare samanantare
sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye  purejāte  āsevane
Kamme sabbattha dve . vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve
jhāne  dve  magge  ekaṃ  sampayutte  dve vippayutte atthiyā
natthiyā vigate avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Saṃsaṭṭhavāro.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 340-343. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=41&item=1072&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=41&item=1072&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=41&item=1072&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=41&item=1072&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1072              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :